Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC , Split/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033981
Tag der Veröffentlichung
19.04.2022
Aktualisiert am
24.10.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.06.2022 13:00
Preisgerichtssitzung
20.07.2022

1. Preis

A.1.B.K. j.d.o.o.

2. Preis

PULSAR ARHITEKTURA d.o.o.

3. Preis

BIRO space society d.o.o.

4. Preis

STUDIO UP doo

5. Preis

Porticus d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Organisation und Durchführung des Architekten- und Städtebauwettbewerbs
Wissenschafts- und Innovationszentrum der Universität Split - ZIC

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja
Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC
19/04/2022    S76

Hrvatska-Split: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2022/S 076-208598

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SVEUČILIŠTE U SPLITU

Nacionalni registracijski broj: 29845096215

Poštanska adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

E-pošta: btadic@unist.hr

Telefon: +385 21558256

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.unist.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+F12-0015603
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

Referentni broj: VV/02/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71220000 Usluge projektiranja u arhitekturi
II.2.4)Opis nabave:

 

Organizacija i provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

 

Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu - ZIC

KK.01.1.1.09.0035

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak

- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete

- etapnost provedbe plana izgradnje

- racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka,..)

- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa, zelenilo, vizure,...)

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/06/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

 

Određuje se nagradni fond od 333.500,00 kn neto ili 466.848,86 kn bruto.

Raspodjela nagrada:

1. nagrada 40%

2. nagrada 25%

3. nagrada 15%

4. nagrada 12%

5. nagrada 8%

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
prof. dr. sc. Tomislav Kilić
prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.
prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.
prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen