Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zdravstveno postajo Tezno , Maribor/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029815
Tag der Veröffentlichung
14.09.2020
Aktualisiert am
14.01.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
29.10.2020
Preisgerichtssitzung
23.12.2020

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Styria arhitektura, načrtovanje, oblikovanje in izvedba d.o.o., Maribor
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Projektwettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung und die Auswahl des Entwicklers der Projektdokumentation für: Gesundheitsstation Tezno in Maribor.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Zdravstveno postajo Tezno v Mariboru.
14/09/2020 S178
Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 178-430567
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5883369000
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za Zdravstveno postajo Tezno v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 3503-2/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Zdravstveno postajo Tezno v Mariboru.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17.Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Kakovost arhitekturne zasnove
Celovitost in doslednost zasnovane rešitve umestitve objekta v prostor, vizualna in funkcionalna navezava objekta na primarno okolico, upoštevanje programske sheme ter funkcionalnosti, racionalnost in prilagodljivost zasnove stavbe
2. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti
Gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
3. Skladnost zasnove s prostorskimi akti (OPPN MOM) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/10/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 8 500,00 EUR
2. nagrada 6 800,00 EUR
3. nagrada 5 100,00 EUR
Tri priznanja po 2 550,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28 050,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1 000,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10 000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM - predsednik komisije
prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec. naročnik ZDM član
Milena Frankič, viš.med.sest. naročnik ZDM član
mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM namestnik
Vid Razinger, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član, namestnik predsednika
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh. poročevalec A
Irena Mihelič, univ.dipl.oec. izvedenka tehnologija
Marko Turčin, univ.dipl.oec. izvedenec tehnologija
Robert Pangeršič, grad.teh. izvedenec investicija
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. skrbnica

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 7.10.2020.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 14.10.2020.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 21.10.2020.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 23.10.2020.
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 29.10.2020 do 16:00 ure.
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 30.11.2020.
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma december 2020.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2020 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Maribor
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/09/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen