Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neubau des Gesundheitszentrums Tabor/Javni natečaj za Zdravstveno postajo Tabor , Maribor/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028835
Tag der Veröffentlichung
02.04.2020
Aktualisiert am
20.08.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
16 Arbeiten
Abgabetermin
04.06.2020
Preisgerichtssitzung
21.07.2020

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Styria arhitektura, načrtovanje, oblikovanje in izvedba d.o.o., Maribor

3. Preis

Arhiteza d.o.o. architecture - design, Maribor

3. Preis

arhitektura mj, Ljubljana

3. Preis

MISMO arhitekurni kolektiv

Anerkennung

KAJŽA, KRAJINSKA ARHITEKTURA ROBERT GOSTINČAR, s.p., Maribor
Verfahrensart
Offener, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Offener, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung für: Tabor Health Station in Maribor.
-----------

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Zdravstveno postajo Tabor v Mariboru.
02/04/2020 S66 Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 066-157830
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5883369000
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI041
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za Zdravstveno postajo Tabor v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 35001-19/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Zdravstveno postajo Tabor v Mariboru.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Kakovost arhitekturne zasnove
Celovitost in doslednost zasnovane rešitve umestitve objekta v prostor, vizualna in funkcionalna navezava objekta na primarno okolico, upoštevanje programske sheme ter funkcionalnosti, racionalnost in prilagodljivost zasnove stavbe
2. Merila gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti
Gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov
3. Skladnost zasnove s prostorskimi akti (OPPN MOM) ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/06/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 8 500,00 EUR
2. nagrada 6 800,00 EUR
3. nagrada 5 100,00 EUR
Tri priznanja po 2 550,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28 050,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Podatki o odškodninah:
6 odškodnin po 1 000,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6 000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Gregor Reichenberg univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM -predsednik komisije
prim.doc.dr Jernej Završnik, dr,med.spec. naročnik ZDM član
Milena Frankič, viš.med.sest. naročnik ZDM član
mag. Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh. naročnik MOM namestnik
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnik predsednika
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh. ZAPS član
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh. ZAPS namestnica
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh. poročevaleka A
Irena Mihelič, univ.dipl.oec. izvedenka tehnologija
Marko Turčin, univ.dipl.oec. izvedenec tehnologija
Robert Pangeršič, grad.teh. izvedenec investicija
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh. skrbnica

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 8.5.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13.5.2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27.5.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 29.5.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 4.6.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 17.7.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij 2020
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.5.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Maribor
Poštni naslov: Ulica heroja Staneta 1
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/03/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen