Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Základní a mateřská škola Sadová , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033833
Tag der Veröffentlichung
23.03.2022
Aktualisiert am
02.11.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o., Brno
Bewerbungsschluss
11.04.2022 17:00
Abgabetermin
05.08.2022
Preisgerichtssitzung
25.+26.08.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

XTOPIX architekti s.r.o.
consequence forma s.r.o.
Pavel Buryška · Martin Sládek · Barbora Buryšková · Janica Šipulová
Mitarbeit: Martin Málek · Michal Štěpař · Lucie Lorencová · Michal Rešetár
Lada Chromelová · Jan Schleider · Ilya Lebedev · Zuzana Včeláková
Kristina Richter Adamson · Martina Forejtová · Monika Šafařová · Klára Maierová
Petr Vlasák · Martin Vojtek · Petr Bijok · Jiří Vítek · Eva Lysá
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.
 • 1. Preis: XTOPIX architekti s.r.o. · consequence forma s.r.o.

2. Preis

SOA architekti s.r.o.
Ondřej Píhrt · Štefan Šulek · Ondřej Laciga · Kateřina Luftová
Sarah Sommerová · Petra Lálová
Mitarbeit: Dalibor Dvorak · Marie Hojná · Alex Máslo · Matěj Střecha
Kvetoslav Syrový · Jiří Švarc · Natália Polesňáková · Kristýna Cmíralová
Kateřina Waldhauser
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.
 • 2. Preis: SOA architekti s.r.o.

3. Preis

ov architekti s.r.o.
Štěpán Valouch · Jiří Opočenský · Ondřej Králík
Mitarbeit: Viktor Žák · Norbert Lichý · Michaela Křižáková · Jakub Neumann
Alena Richterová · Barbora Laššáková · Vladimír Sitta
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
 • 3. Preis: ov architekti s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf neuer Gebäude für eine Grundschule und einen Kindergarten in dem bedeutenden Entwicklungsgebiet für den Wohnungsbau Sadová, einschließlich eines neuen zentralen öffentlichen Raums und Parks, die das Potenzial haben, ein neues soziales Zentrum mit allen erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. Der zentrale öffentliche Raum und der Park werden durch die Gebäude der Grundschule und des Kindergartens sowie durch andere multifunktionale Gebäude definiert, die die städtebauliche Komposition der neuen öffentlichen Räume konzeptionell vervollständigen werden.

Der neue Park, der im Entwurf des Masterplans der Stadt Brünn als städtischer Grünraum definiert wurde, soll den bestehenden Park ersetzen, der 2018 im Rahmen des Bürgerhaushalts genehmigt und anschließend 2021 als temporäre Struktur umgesetzt wurde.

Soutěžní úkol
Předmětem Soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními objekty, které v rámci návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství.

Nový park, který byl v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, má nahradit stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

Jury / Porota
Ing. arch. Petr Todorov
Ing. Martin Krupauer
Mgr. A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Jindřich Nový
Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. Štěpánka Šmídová
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Ing. Karin Karasová
Ing. Andrea Pazderová
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Weitere Informationen zu den Gewinnern finden Sie unter /
Další informace o vítězích najdete na stránkách:

kambrno.cz/souteze/zakladni-a-materska-skola-sadova/
23/03/2022    S58

Česko-Brno: Architektonické a související služby

2022/S 058-152942

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček

E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz

Tel.: +420 770176560

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://kambrno.cz/status-souteze/probihajici-souteze/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.brno.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Kancelář architekta města Brna

Národní identifikační číslo: 05128820

Poštovní adresa: Zelný trh 331/13

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Kristina Župková

E-mail: zupkova.kristina@kambrno.cz

Tel.: +420 777485468

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/status-souteze/probihajici-souteze/

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Základní a mateřská škola Sadová, Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71220000 Architektonická řešení
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a mateřské školy a také dalšími polyfunkčními objekty, které v rámci návrhu koncepčně dotvoří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství.

Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria „celková urbanisticko-architektonická

kvalita referenčních návrhů“. Porota své závěry zapíše do Protokolu o posouzení žádostí o účast a navrhne Zadavateli nejméně 3 a maximálně 5 z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů. Podrobné informace jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.brno.cz/.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 6
Maximální počet: 8
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
1. ov architekti, s.r.o., se sídlem Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 247 58 094
2. PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Malátova 395/13, 150 00 Praha 5, IČO 271 18 436
3. SOA architekti, s.r.o., se sídlem Budečská 773/19, 120 00 Praha 2, IČO 284 95 471
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v Soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní

kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu,

b) funkčnosti a realizovatelnosti,

c) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury,

d) kvalitě dopravního řešení,

e) míře naplnění požadavků soutěžního zadání,

f) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 11/04/2022
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 800 000 CZK (slovy: osm set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 600 000 CZK (slovy: šest set tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude v průběhu posuzování vyřazen ze

Soutěže, bude rozdělena částka až 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jednomu

návrhu bude přiznána minimálně částka 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) a

maximálně částka 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži o návrh se stanovuje ve výši 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých).

Zadavatel neudělí žádné odměny.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Ing. Karin Karasová
Ing. Andrea Pazderová
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. arch. Petr Todorov
Ing. Martin Krupauer
Mgr.A. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Jindřich Nový
Ing. Štěpánka Šmídová
Ing. arch. Robert Sedlák
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (náhradník)
Mgr. Jaroslav Suchý (náhradník)
Mgr. Zbyněk Šolc (náhradník)
PhDr. Petr Hruška, MBA (náhradník)
Ing. arch. Pavel Klein (náhradník)
Ing. arch. Lenka Dvořáková (náhradnice)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová. Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně.

Účelem a posláním Soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu Soutěže o návrh, které splní požadavky Zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžním zadání a vybrat účastníky, s nimiž může Zadavatele následně v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 143 odst. 2 a § 65 ZZVZ jednat o zadání následné veřejné zakázky. Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen