Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034243
Tag der Veröffentlichung
08.06.2022
Aktualisiert am
20.01.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o., Brno
Bewerbungsschluss
24.06.2022 17:00
Preisgerichtssitzung
11.11.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

SOA architekti s.r.o., Prag

2. Preis

Anagram&Gruppa LL

3. Preis

Marek Chalupa architekti s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf einer städtebaulich-architektonischen Lösung für die neuen Gebäude der Grundschule und des Kindergartens im bedeutenden Entwicklungsgebiet Nová Zbrojovka, einschließlich der angrenzenden öffentlichen Räume, die aus den durch die Gebäude der Grundschule und des Kindergartens definierten Flächen bestehen, sowie eines multifunktionalen Gebäudes, das im Entwurf die städtebauliche Komposition der neuen öffentlichen Räume und des Einstiegsbereichs in der Verlängerung der Unterführung des Bahnhofs Židenice mitgestaltet.

Der Vorschlag sollte das Thema umfassend behandeln, und Mitantragsteller Nr. 1 und Mitantragsteller Nr. 2 sind daran interessiert, dass die daraus resultierende Lösung kohärent und stimmig in Bezug auf die Umgebung erscheint. Gegenstand des Wettbewerbs ist daher auch die Konzeption der städtebaulich-architektonischen Lösung des Multifunktionsgebäudes.

Alle in Frage kommenden Gebäude befinden sich auf dem Grundstück des Mitantragstellers Nr. 2, jedoch wird der Investor und Gründer des Kindergartens und der Grundschule die Stadt Brno bzw. des Gemeindebezirk Brno-Židenice sein. Das Grundstück, auf dem sich der Kindergarten und die Grundschule befinden werden, wird daher in das Eigentum der Stadt Brno übergehen und sollte daher in dem Vorschlag deutlich hervorgehoben werden, um die künftigen Eigentumsverhältnisse in diesem Gebiet zu verdeutlichen.

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a Spoluzadavatel č. 1 se Spoluzadavatelem č. 2 mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.

Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemek, na kterém bude umístěn areál mateřské a základní školy, bude tedy převeden do vlastnictví města Brna, a proto by měl být v návrhu viditelně zvýrazněn, aby byly zřejmé budoucí majetkoprávní vztahy v území.
08/11/2022    S215

Česko-Brno: Architektonické a související služby

2022/S 215-618489

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 109-308923)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček

E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz

Tel.: +420 770176560

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://kambrno.cz/status-souteze/probihajici-souteze/
I.1)Název a adresa
Úřední název: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.

Národní identifikační číslo: 27578925

Poštovní adresa: Vladislavova 1390/17

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 110 00

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Jan Růžička

E-mail: j.ruzicka@cpipg.com

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.novazbrojovka.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a Spoluzadavatel č. 1 se Spoluzadavatelem č. 2 mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.

Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/11/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 109-308923

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.3.5
Místo v textu, které má být změněno: Jména vybraných členů poroty
Namísto:

 

Bc. Tomáš Koláčný

Má být:

 

Mgr. René Černý

Číslo oddílu: IV.3.5
Místo v textu, které má být změněno: Jména vybraných členů poroty
Namísto:

 

Mgr. Aleš Mrázek

Má být:

 

Ing. Petr Kunc

VII.2)Další dodatečné informace:
08/06/2022    S109

Česko-Brno: Architektonické a související služby

2022/S 109-308923

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček

E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz

Tel.: +420 770176560

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://kambrno.cz/status-souteze/probihajici-souteze/
I.1)Název a adresa
Úřední název: NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.

Národní identifikační číslo: 27578925

Poštovní adresa: Vladislavova 1390/17

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 110 00

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Jan Růžička

E-mail: j.ruzicka@cpipg.com

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.novazbrojovka.cz
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Soutěž zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.brno.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Kancelář architekta města Brna

Národní identifikační číslo: 05128820

Poštovní adresa: Zelný trh 331/13

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Kristina Župková

E-mail: zupkova.kristina@kambrno.cz

Tel.: +420 777485468

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/status-souteze/probihajici-souteze/

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71220000 Architektonická řešení
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových veřejných prostranství a dále z nástupního prostoru na prodloužení podchodu židenického nádraží.

Návrh by měl řešit předmětné území komplexně a Spoluzadavatel č. 1 se Spoluzadavatelem č. 2 mají zájem na tom, aby výsledné řešení působilo uceleně a provázaně ve vztahu k okolí. Proto je předmětem Soutěže také ideový návrh urbanisticko-architektonického řešení stavby polyfunkčního objektu.

Všechny uvažované stavby se nacházejí na pozemcích Spoluzadavatele č. 2, nicméně investorem a zřizovatelem mateřské a základní školy bude město Brno, resp. městská část Brno-Židenice. Pozemek, na kterém bude umístěn areál mateřské a základní školy, bude tedy převeden do vlastnictví města Brna, a proto by měl být v návrhu viditelně zvýrazněn, aby byly zřejmé budoucí majetkoprávní vztahy v území.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria „celková urbanisticko-architektonická

kvalita referenčních návrhů“. Porota své závěry zapíše do Protokolu o

posouzení žádostí o účast a navrhne Zadavateli nejméně 3 a maximálně 8 z účastníků, kteří

splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů. Podrobné informace jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.brno.cz/.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 8
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v Soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní

kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu,

b) funkčnosti a realizovatelnosti,

c) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury,

d) kvalitě dopravního řešení,

e) míře naplnění požadavků soutěžního zadání,

f) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 24/06/2022
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 900 000 CZK (slovy: devět set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK (slovy: sedm set tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude v průběhu posuzování vyřazen ze Soutěže, bude rozdělena částka až 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž jednomu návrhu bude přiznána minimálně částka 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) a maximálně částka 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži o návrh se stanovuje ve výši 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých).

Zadavatel neudělí žádné odměny.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. et Ing. Jan Růžička
Ing. MA. Tomáš Pilař
Bc. Tomáš Koláčný
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Mgr. Aleš Mrázek
Ing. Zdeněk Havelka
Ing. Miroslav Pekník
Ing. arch. Ivona Uherková
Ing. arch. Ondřej Vysloužil
Ing. arch. Štěpán Valouch
Doc. Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. Marek Holán
Ing. arch. Lenka Štěpánková

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová. Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen