Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032029
Tag der Veröffentlichung
22.06.2021
Aktualisiert am
25.11.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
23 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.08.2021 16:00
Preisgerichtssitzung
09.11.2021

1. Preis

RS Architektura Krajobrazu

2. Preis

JAZ+ARCHITEKCI ŻMIJEWSKI JAWORSKI SPÓŁKA CYWILNA

3. Preis

Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz, Przemysław Tymoszuk

3. Preis

JUVENES - PROJEKT Sp. z o.o.

Anerkennung

S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Sp. z o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złota i Zgoda w Warszawie
Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy. Składa się on z kilku odcinków ulic, niewielkich placów i skwerów a także pasaży pomiędzy budynkami, które połączone tworzą zespół przestrzeni publicznych.
Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.
Teren opracowania konkursowego stanowi element układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym znajdujących się w obszarze obramowanym ulicami: Marszałkowska, Świętokrzyska, Al. Jerozolimskie i Nowy Świat, w obrębie którego planowane są liczne przekształcenia przestrzeni publicznych mające na celu realizację ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w listopadzie 2019 roku, programu Nowego Centrum Warszawy.
Obszar objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w obrębie strefy śródmieścia funkcjonalnego wyznaczonego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z 10.10.2006 z wyróżnieniem zmian.
W skład zakresu realizacyjnego konkursu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 42, 77/1, 46/16, 77/3, 37, 137, 18/1, 18/2, fragment działki 1/3, fragment działki 44/10, fragment działki 46/4, fragment działki 12/3 z obrębu 50310 oraz działki o numerach ewidencyjnych 1/10, 1/7 z obrębu 50310. Łączna powierzchnia opracowania terenu realizacyjnego to 2.7886 ha.
22/06/2021    S119
I.II.III.IV.VI.
Polen-Warschau: Architekturentwurf
2021/S 119-315638
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pniewski
Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse: www.um.warszawa.pl
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: zamowienia.um.warszawa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:
 
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy
 
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000 Architekturentwurf
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złota i Zgoda w Warszawie
Zakres opracowania.
Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy. Składa się on z kilku odcinków ulic, niewielkich placów i skwerów a także pasaży pomiędzy budynkami, które połączone tworzą zespół przestrzeni publicznych.
Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.
Teren opracowania konkursowego stanowi element układu przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym znajdujących się w obszarze obramowanym ulicami: Marszałkowska, Świętokrzyska, Al. Jerozolimskie i Nowy Świat, w obrębie którego planowane są liczne przekształcenia przestrzeni publicznych mające na celu realizację ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w listopadzie 2019 roku, programu Nowego Centrum Warszawy.
Obszar objęty opracowaniem konkursowym znajduje się w obrębie strefy śródmieścia funkcjonalnego wyznaczonego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z 10.10.2006 z wyróżnieniem zmian.
W skład zakresu realizacyjnego konkursu wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 42, 77/1, 46/16, 77/3, 37, 137, 18/1, 18/2, fragment działki 1/3, fragment działki 44/10, fragment działki 46/4, fragment działki 12/3 z obrębu 50310 oraz działki o numerach ewidencyjnych 1/10, 1/7 z obrębu 50310. Łączna powierzchnia opracowania terenu realizacyjnego to 2.7886 ha.
 
II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:
 
Za spełniających warunki udziału w konkursie Zamawiający uzna Uczestników, będących osobami fizycznymi, które mogą wykazać, że posiadają wykształcenie odpowiednie dla wykonywania zawodu architekta lub podmioty posługujące się przynajmniej jedną osobą fizyczną o takim wykształceniu na etapie przygotowywania pracy konkursowej (sporządzeniu koncepcji architektonicznej).
 
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:
 
Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. kryterium pierwszorzędne.
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego: kryterium drugorzędne.
Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań: kryterium trzeciorzędne.
 
IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/08/2021
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:
 
I nagroda pieniężna w wysokości 80 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN,
III nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN,
Wyróżnienie lub wyróżnienia pieniężne w łącznej puli 10 000 PLN.
 
IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen