Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vyústění žižkovského tunelu na Tachovské náměstí - výtvarná soutěž , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034826
Tag der Veröffentlichung
05.09.2022
Aktualisiert am
22.03.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Künstler*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.11.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
09.12.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Studio Polytonal s.r.o., Prag

2. Preis

Atelier HRA s.r.o., Prag

3. Preis

Hejdová Duba architekti s.r.o., Ústí nad Labem
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Gegenstand des Wettbewerbs basiert auf der Absicht des Auftraggebers, ein Kunstwerk für den öffentlichen Raum zu schaffen, eine künstlerische Lösung für die Ausfahrt des Žižkov-Tunnels nach Tachovské náměstí. Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf der künstlerischen, materiellen und technischen Lösung des Kunstwerks auf den Flächen am Ausgang des Žižkov-Tunnels von Karlín nach Tachovské náměstí nach dessen Revitalisierung, d.h. 487/1 im Katastergebiet von Žižkov, Gemeinde Prag, im Zusammenhang mit dem Projekt der Revitalisierung von Tachovské náměstí, deren Autoren Ing. arch. Jiří Opočenský und Ing. arch. arch. Štěpán Valouch, ov architekti s.r.o. Die künstlerische Konzeption des Werkes, die Form seiner künstlerischen Darstellung und seine kompositorische Einbindung in den Raum ist dem freien Willen und der freien Kreativität der Verfasser überlassen. Der Auftraggeber beabsichtigt, auf der Grundlage der Wettbewerbsergebnisse einen Dienstleistungsauftrag für die gewählte Lösung des Wettbewerbsgegenstandes, für die Fertigstellung des Wettbewerbsentwurfs in Form der erforderlichen Dokumentation zur Genehmigung und Realisierung des Werkes und für die Realisierung des Werkes selbst zu vergeben.

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru, výtvarného řešení vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla na plochách lemujících vyústění žižkovského tunelu z Karlína na Tachovské náměstí po jeho revitalizaci, tj. na dvou rovnoběžných opěrných zdech a průčelní zdi vstupu do žižkovského tunelu ze žižkovské strany, o celkové výměře 270 m2, stojících na pozemku parc. č. 487/1 v katastrálním území Žižkov, obec Praha, v návaznosti na projekt revitalizace Tachovského náměstí, jehož autorem jsou Ing. arch. Jiří Opočenský a Ing. arch. Štěpán Valouch, ov architekti s.r.o. Výtvarné pojetí Díla, forma jeho výtvarného ztvárnění a jeho kompoziční začlenění do prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na služby, s ohledem na zvolené řešení předmětu soutěže, na dopracování soutěžního návrhu do podoby potřebné dokumentace vedoucí k povolení a realizaci Díla a na samotnou realizaci Díla.
05/09/2022    S170

Česko-Praha: Architektonické a související služby

2022/S 170-482828

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 3

Národní identifikační číslo: 00063517

Poštovní adresa: Havlíčkovo náměstí 700/9

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 13000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Táborská

E-mail: podatelna@praha3.cz

Tel.: +420 222116161

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.praha3.cz

Adresa profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: http://www.e-zakazky.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Vyústění žižkovského tunelu na Tachovské náměstí - výtvarná soutěž

Spisové číslo: UMCP3 338640/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru, výtvarného řešení vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla na plochách lemujících vyústění žižkovského tunelu

z Karlína na Tachovské náměstí po jeho revitalizaci, tj. na dvou rovnoběžných opěrných zdech a průčelní zdi vstupu do žižkovského tunelu ze žižkovské strany, o celkové výměře 270 m2, stojících na pozemku parc č. 487/1 v katastrálním území Žižkov, obec Praha, v návaznosti na projekt revitalizace Tachovského náměstí, jehož autorem jsou Ing. arch. Jiří Opočenský a Ing. arch. Štěpán Valouch, ov architekti s.r.o. Výtvarné pojetí Díla, forma jeho výtvarného ztvárnění a jeho kompoziční začlenění do prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na služby, s ohledem na zvolené řešení předmětu soutěže, na dopracování soutěžního návrhu do podoby potřebné dokumentace vedoucí k povolení a realizaci Díla a na samotnou realizaci Díla.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

1. komplexní ideově, výtvarná kvalita návrhu

2. kvalita celkového řešení a umístění návrhu do kontextu místa

3. realizovatelnost návrhu a ekonomická přiměřenost realizace a provozu Díla

4. trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím k charakteru díla ve veřejném prostoru

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 29/11/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovinština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 110.000,- Kč, slovy: sto deset tisíc korun českých.

Druhá cena se stanovuje ve výši 70.000,- Kč, slovy: sedmdesát tisíc korun českých.

Třetí cena se stanovuje ve výši 40.000,- Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se

stanovuje celková částka na odměny ve výši 30.000,- Kč, slovy: třicet tisíc korun

českých. Mezi ostatní účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu

posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 50.000,- Kč, slovy: padesát

tisíc korun českých, maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána

částka 3.000,- Kč, slovy: tři tisíce korun českých.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

viz soutěžní podmínky

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové poroty, závislí: Mgr. Pavel Křeček, radní pro oblast kultury, Ing. arch. Štěpán Valouch, architekt
Řádní členové poroty, nezávislí: MgA. Adam Kovalčík, sochař, Mgr. Johana Lomová, Ph.D., historička umění a kritička umění, MgA. Petra Vlachynská, Ph.D., vizuální umělkyně a sochařka
Náhradníci poroty, závislí: Ing. arch. Matěj Michal Žaloudek, předseda výboru pro územní rozvoj, Mgr. Michal Vronský, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání a Komise pro strategické plánování a participaci, Bc. Anna Gümplová, zástupkyně Galerie Hl. m. Prahy / HMP
Náhradníci poroty, nezávislí: Ing. arch. Lukáš Brom, architekt
Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů, Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ateliér M.A.D

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen