Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kindergarten / Vrtec v Bohinjski Bistrici , Bohinjska Bistrica/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028767
Tag der Veröffentlichung
23.03.2020
Aktualisiert am
17.07.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
36 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.05.2020
Preisgerichtssitzung
02.07.2020

1. Preis

Arrea, arhitektura, d.o.o., Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Projektwettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung für: Kindergarten in Bohinjska Bistrica

Tekmovalna naloga
Javni natečaj za Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Vrtec v Bohinjski Bistrici
23/03/2020 S58 Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Bohinjska Bistrica: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 058-139508
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Bohinj
Nacionalna identifikacijska številka: 5883415000
Poštni naslov: Triglavska cesta 35
Kraj: Bohinjska Bistrica
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 4264
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: zaps.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: zaps.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: zaps.si/

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Vrtec v Bohinjski Bistrici
Referenčna številka dokumenta: 351-261/2019/8
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Vrtec v Bohinjski Bistrici.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/05/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 7 000,00 EUR
2. nagrada 5 600,00 EUR
3. nagrada 4 200,00 EUR
Tri priznanja po 2 100,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 23 100,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
6 odškodnin po 800,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4 800,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Aleksander Saša Ostan, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): Mojca Rozman, ravnateljica OŠ
Član (naročnik): Andrej Kovačič, dipl. inž. geod., višji svetovalec
Članica (ZAPS): Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): Monika Ravnik, dipl. inž. živ., podžupanja
Namestnik članov (ZAPS): Zaš Brezar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalec A:Jože Jaki, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec KA: Nika Cigoj Sitar, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec GOI Robert Pangršič
Skrbnica natečaja: Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 10.4.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 17.4.2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 6.5.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 8.5.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 21.5.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 3.7.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust, september 2020
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.5.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Bohinj
Poštni naslov: Triglavska cesta 35
Kraj: Bohinjska Bistrica
Poštna številka: 4264
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/03/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen