Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Vrtec Sonček Kranj , Kranj/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034866
Tag der Veröffentlichung
09.09.2022
Aktualisiert am
09.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
17.11.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
22.12.2022

1. Preis

OSIVNIK FABIAN ARHITEKTI, projektiranje, d.o.o., Ljubljana

2. Preis

SVET VMES, d.o.o., Ljubljana

Anerkennung

Gašper Medvešek · Janja Šušnjar · Rok Wilenpart
Tadej Bolta · Maruša Zorec
Landschaftsarchitektur: Ana Kučan · Lara Gligić
Danijel Mohorič · Saša Kolman · Tomislav Krnač

Anerkennung

Anže Čuden · Nace Šinkovec
Lea Ograjšek · Eva Ivačič

Anerkennung

Lev Rahovsky Šuligoj · Denis Rovan · Matic Škarabot
Aleksi Vičič · Marcel Vičič · Aleš Žmavc

Anerkennung

Igor Primažić · Jernej Potokar
Rok Primažič · Marko Primažič
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ein öffentlicher, designorientierter, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für:
Kindergarten Sonček Kranj

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Vrtec Sonček Kranj
09/09/2022    S174

Slovenija-Kranj: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 174-493215

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ

Nacionalna identifikacijska številka: 5874653000

Poštni naslov: Slovenski trg 1

Kraj: Kranj

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 4000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.zaps.si/
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456307/A_NATECAJNI_POGOJI.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.zaps.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.zaps.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

VRTEC SONČEK KRANJ

Referenčna številka dokumenta: 351-133/22
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

VRTEC SONČEK KRANJ

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/11/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 6.000 EUR

2. nagrada 4.800 EUR

3. nagrada 3.600 EUR

tri priznanja po 1.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 2.000 EUR

Odškodninski sklad se porazdeli med vse nenagrajene elaborate, ki uspešno prestanejo predhodni preizkus.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik): JANEZ ČERNE, podžupan MOK
Članica (naročnik): SABRINA ZALETEL, univ. dipl. inž. kraj. arh. Oddelek za prostorske akte MOK
Članica (naročnik): MARIJA ŠTEFE, Oddelek za projekte MOK
Namestnik članov (naročnik): MIHA BEČAN, Urad za družbene dejavnosti MOK
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): mag. LIDIJA DRAGIŠIĆ, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): MIHA KAJZELJ, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): SAŠA PIANO, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalec A: JOŽE JAKI, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ
Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 17. 10. 2022

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 21. 10. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 9. 11. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 11. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 17. 11. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19. 12. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2023

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ

Poštni naslov: Slovenski trg 1

Kraj: Kranj

Poštna številka: 4000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen