Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Večstanovanjski Objekt Dvořakova , Maribor/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032945
Tag der Veröffentlichung
22.11.2021
Aktualisiert am
23.03.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.02.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
03.03.2022

1. Preis

ARREA, arhitektura, d. o. o., Ljubljana

2. Preis

AA Studio, Anže Čuden, s.p., Kranj

3. Preis

Void arhitektura d. o. o., Ljubljana
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für:
Dvořakova Mehrfamilienhaus
(Unterkunft für junge Menschen und junge Familien Dvořakova ulica, Maribor)

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Večstanovanjski Objekt Dvořakova
(Stanovanja za mlade in mlade družine Dvořakova ulica, Maribor)
24/12/2021    S250

Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 250-664141

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2021/S 226-595744)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Nacionalna identifikacijska številka: 5805295000

Poštni naslov: Grajski trg 1

Kraj: Maribor

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 2000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.zaps.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DVOŘAKOVA

Referenčna številka dokumenta: 2010-174/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

 

Javni natečaj za VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DVOŘAKOVA

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/12/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2021/S 226-595744

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 03/02/2022
Lokalni čas: 23:59
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Besedilo:
Datum: 11/01/2022
Lokalni čas: 23:59
Se glasi:
Datum: 24/01/2022
Lokalni čas: 23:59
VII.2)Druge dodatne informacije:

 

Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije se podaljša in sicer:

natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do četrtka, 3. 2. 2022, do 16.00 ure.

Podaljšajo se tudi preostali roki in sicer:

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 29. 12. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 5. 1. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj 24. 1. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja 27. 1. 2022

22/11/2021    S226

Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 226-595744

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Nacionalna identifikacijska številka: 5805295000

Poštni naslov: Grajski trg 1

Kraj: Maribor

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 2000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DVOŘAKOVA

Referenčna številka dokumenta: 2010-174/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DVOŘAKOVA

(STANOVANJA ZA MLADE IN MLADE DRUŽINE DVOŘAKOVA ULICA, MARIBOR)

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 9.000 EUR

2. nagrada 7.200 EUR

3. nagrada 5.400 EUR

tri priznanja po 2.700 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

10 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): GREGOR REICHENBERG, podžupan MOM
Član (naročnik): dr. ANDREJ ŠMID, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): IRENA ŠPANINGER, dipl. ekon., spec.
Namestnik članov (naročnik): mag. TOMAŽ KANCLER, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): VANJA GREGORC VRHOVEC, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): ALEKSANDER LUŽNIK, mag. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): JURE HROVAT, mag. inž. arh.
Poročevalka A: mag. ŠPELA LESNIK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: IGOR ŠPOLAR, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 15. 12. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 22. 12. 2021

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 1. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 1. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 20. 1. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18. 2. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Poštni naslov: Grajski trg 1

Kraj: Maribor

Poštna številka: 2000

Država: Slovenija

E-naslov: info@jmss-mb.si

Telefon: +386 22506310
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen