Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neugestaltung Rathauspark / Városháza Park térépítészeti tervpályázat , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032986
Tag der Veröffentlichung
26.11.2021
Aktualisiert am
20.05.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
19 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.03.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
25.04.2022

1. Preis

Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft., Budapest

2. Preis

CAN Architects Studio
Újreip Tájépítész Kft

3. Preis

Lima Design Kft.

3. PreisMókembé OpenSpace Kft.

Mókembé
OpenSpace Kft.

Anerkennung

Csépke Tamás
Skrabák Zoltán

Anerkennung

Kima Studio
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Umgebungsgestaltung des Rathausparks (Budapest V., Károly körút 28-30., Hrsz.: 24357) mit der Revitalisierung des Gebiets, der Schaffung eines anspruchsvollen öffentlichen Raums, der Erhaltung von geschützten Gebäuden, Elementen des öffentlichen Raums und natürlichen Umweltwerten.

Im Herzen von Budapest, im Innenhof des Rathauses, will der Antragsteller einen städtischen Gemeinschaftsraum und Park mit Charakter schaffen, der in Zukunft als repräsentativer Veranstaltungsraum, Gemeinschaftsforum und Erholungsgarten der Hauptstadt fungieren kann. Die Regenerierung und Revitalisierung des Gebiets wird auch dazu dienen, die Werte geschützter Gebäude, öffentlicher Räume und der natürlichen Umwelt zu erhalten, und wird ein Beispiel für die Entwicklung des öffentlichen Raums sein, der an die Auswirkungen des Klimawandels angepasst ist. Mit dieser Ausschreibung sucht der Auftraggeber nach Lösungen, um die Nutzung der verschiedenen Teile des Planungsgebietes zu optimieren und eine hochwertige, repräsentative Gestaltung der Landschaft des öffentlichen Parks auf der Grundlage eines kohärenten landschaftsarchitektonischen Konzeptes zu erreichen.

Das Planungsgebiet sind die drei Höfe des Budapester Rathauses auf einem 190 x 190 Meter großen quadratischen Grundstück innerhalb des Blocks, der durch den Stadtteil Budapest V., die Bárczy István Straße, die Károly körút, die Gerlóczy Straße und die Városháza Straße begrenzt wird. Der Entwurf muss die Mauern und städtebaulichen Elemente rund um die Höfe und die Gebäude auf den gegenüberliegenden Straßenseiten berücksichtigen.

Versenyfeladat
Városháza park (Budapest V., Károly körút 28-30., Hrsz.: 24357) környezetalakítási tervezése a terület revitalizációjával, igényes köztér kialakításával, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezeti értékek megőrzésével.

A Kiíró célja Budapest szívében, a Városháza udvarán olyan karakteres városi közösségi tér, park létrehozása, amely a jövőben a főváros reprezentatív rendezvénytereként, közösségi fórumaként, pihenőkertjeként működhet. A terület megújítása, revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzését is szolgálja, és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó közterület fejlesztéseknek. A pályázat során a Kiíró megoldásokat vár a tervezési területen az egyes területrészek optimális hasznosítására, a közpark örnyezetrendezésének magas színvonalú, egységes tájépítészeti koncepció alapján megvalósuló reprezentatív kialakítására.

A tervezési terület a Budapest V. kerület, Bárczy István utca, Károly körút, Gerlóczy utca és a Városháza utca által határolt tömbön belül, egy nagyságrendileg 190 x190 méter négyzet alakú telken a Budapesti Városháza három udvara. A tervezés során figyelembe kell venni az udvarok körül és az utcák túloldalán levő épületek által alkotott térfalakat és városszerkezeti elemeket.
26/11/2021    S230

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 230-606271

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata

Nemzeti azonosító szám: 15735636241

Postai cím: Városház Utca 9-11.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1052

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Czirner Ákos

E-mail: czirnerdr.akos@budapest.hu

Telefon: +6 13271298

Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/varoshazapark
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096732021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Lechner Nonprofit Kft.

Nemzeti azonosító szám: AK18375

Postai cím: Budafoki út 59.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1111

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Takács Krisztián

Telefon: +36 12792640

E-mail: krisztian.takacs.2@lechnerkozpont.hu

NUTS-kód: HU110 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Városháza Park térépítészeti tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR001096732021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Városháza park (Budapest V., Károly körút 28-30., Hrsz.: 24357) környezetalakítási tervezése a terület revitalizációjával, igényes köztér kialakításával, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezeti értékek megőrzésével.

A Kiíró célja Budapest szívében, a Városháza udvarán olyan karakteres városi közösségi tér, park létrehozása, amely a jövőben a főváros reprezentatív rendezvénytereként, közösségi fórumaként, pihenőkertjeként működhet. A terület megújítása, revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzését is szolgálja, és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó közterület fejlesztéseknek. A pályázat során a Kiíró megoldásokat vár a tervezési területen az egyes területrészek optimális hasznosítására, a közpark örnyezetrendezésének magas színvonalú, egységes tájépítészeti koncepció alapján megvalósuló reprezentatív kialakítására.

A tervezési terület a Budapest V. kerület, Bárczy István utca, Károly körút, Gerlóczy utca és a Városháza utca által határolt tömbön belül, egy nagyságrendileg 190 x190 méter négyzet alakú telken a Budapesti Városháza három udvara. A tervezés során figyelembe kell venni az udvarok körül és az utcák túloldalán levő épületek által alkotott térfalakat és városszerkezeti elemeket.

A pályázati dokumentáció magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes dokumentumot. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot (így különösen építészet, tájépítészet, közműtervezés, útépítés és forgalomtechnika stb.) tekintetében egyaránt.

A feladat kiterjed továbbá minden olyan kapcsolódó tevékenységre is, amelyek a tervezési feladat teljeskörű elvégzéséhez

elengedhetetlenek, úgymint előzetes vizsgálatok, geodéziai, talajmechanikai, régészeti, stb. feltárások és elemzések.

Ajánlatkérő a Tervpályázat feltételeként a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében: Pályázó rendelkezzen legalább 1 fő okleveles építész mérnök VAGY okleveles tájépítész mérnök, VAGY okleveles tájépítész végzettségű szakemberrel

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

okleveles építészmérnök vagy okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész

végzettség

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

- Koncepcionális átgondoltság, térszerkezeti illeszkedés

- A terület történeti, régészeti értékeinek figyelembevétele, bemutatása

- A tájépítészeti koncepció színvonala

- A terület eltérő funkciójú egységeinek kapcsolatrendszere, működtetése

- A terület gazdasági kiszolgálása, fenntarthatósága

- Városképi megjelenés, tájépítészeti arculat

- Épített és természeti környezet egymásra hatása

- Zöldfelületek kialakítása, értékes növényzet megtartása, biodiverzitás

- Innovatív, klímatudatos, ökológiai megoldások alkalmazása, reflexió a klímavészhelyzetre

- Akadálymentes használhatóság, kerékpáros megközelíthetőség

- Kedvező ár/érték arány

A Bírálóbizottság azokat a javaslatokat részesíti előnyben, amelyek

- egységes tájépítészeti koncepció alapján készülnek

- áttekinthető, jól szervezett közösségi tereket hoznak létre

- a park egyes elemeit, egységeit a többféle használatra is alkalmassá teszik

- a terület fő tengelyeinek megfogalmazására jó tájépítészeti megoldást adnak

- kedvező módon biztosítják a meglévő növény állomány megtartását és kiegészítését

- figyelembe veszik a klímaváltozás hosszútávú hatásait és előtérbe helyezik a kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási szempontokat,

ökologikus megoldásokat

A megadott bírálati szempontok sorrendje nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek értékelése során a fenti szempontokat összességében érvényesíti.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 21/03/2022
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre áll: br.12 000 000 Ft; A díj legnagyobb összege: br. 4 000 000Ft. A megvétel legkisebb összege br 1 000 000 Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Kerpel-Fronius Gábor, elnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgámester-helyettes)
Erő Zoltán, társelnök (Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
Dr. Anthony Gall (Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékánja, a 310/2015 (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (5) szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt, műemléki területen szakérői jogosultsággal rendelkező tag)
Jámbor Imre (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
Bardóczi Sándor (Főpolgármesteri Hivatal, főtájépítész)
Szczuka Levente (okleveles építészmérnök, V. kerület)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművész Szövetség, építészmérnök)
Barts J. Balázs (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ, elnök-vezérigazgató)
Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
Barsi Orsolya (Főpolgármesteri Hivatal, Klíma-és Környezetügyi Főosztály)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1. Ajánlatkérő (kiíró) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés nem korlátozott. A kiíró Ajánlatkérő az EKR rendelet 2.§ (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus kommunikációhoz az EKR-től eltérő auditált informatikai rendszert (e-TervPÁLYA) alkalmaz. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan. A tervpályázat honlapja (I.3. pont): https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/varoshazapark. A Dokumentációt a 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet (Kr.) 20. § (6) bekezdésére és a Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel a Pályázó a regisztrációt követően a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le. Az eljárás során keletkező - Pályázókat érintő - dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az E-tervpálya modulon keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő

számára. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során minden kommunikáció az E-tervpálya rendszeren keresztül történik, telefonon, vagy papír alapon, illetve elektronikus levél útján- az E-tervpálya üzemzavara esetét kivéve - nem ad ki információkat az ajánlatkérő! Az E-tervpálya üzemzavara esetén az elsődleges kommunikációs csatorna az EKR. Az EKR üzemzavar és üzemszünet esetére alkalmazandó eljárási szabályokról az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017 (XII. 27.) MvM rendelet az irányadó.

A pályaműveket elektronikus formában a fenti honlapon keresztül kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályamű mellett a Pályázó köteles a tervpályázati dokumentációban részletezettek szerint papír formátumú tervlapokat készíteni, a tervlapokat tartalmazó csomag postai- vagy futárszolgáltatás útján nyújtható be a IV.2.2. pont szerinti határidőig történő beérkezéssel a VI.3.8. pontban részletezettek szerint.

2. Pályázónak csatolnia kell a pályaműhöz kapcsolódó zárt borítékba azon szakember megnevezését, aki a teljesítésbe bevonásra kerül, valamint ezen szakember végzettségét igazoló dokumentum és szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat is csatolandó.

A Kr. 18. § (4)-(5) bek szerint:

A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság

a) résztvevőjének a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,

b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy

c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá

a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy

b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

3. A Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:

-a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

-a titkosságot sértő pályázatokat,

-azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

-azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a Kr. 17. § (3) bekezdése ill. a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn,

-kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát

ellehetetleníti.

A Bírálóbizottság szavazati jog nélküli szakértői:

1. Faix Csaba (Budapest Brand)

2. Kádár Bálint (Kortárs Építészeti Központ)

3. Báthoryné Nagy Ildikó Réka (MATE, okleveles tájépítészmérnök)

4. Fővárosi civil munkacsoport képviselője

5. dr. Czirner Ákos, jogi szakértő (Főpolgármesteri Hivatal, Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály)

6. Le Marietta (Főpolgármesteri Hivatal, Koordinációs Főosztály, Nyitott Budapest Osztály)

7. Papp Tamás (Főpolgármesteri Hivatal, Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály)

4. Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyertes Pályázó alkalmasságának igazolásában feltüntetett, megfelelő végzettségű szakembereknek az Ajánlatkérővel kötött tervezési szerződés teljesítésében személyesen közre kell működniük.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást (szemlét) tart a Tervpályázat meghirdetését követően. A helyszíni szemle időpontja 2021.12.09. Találkozás: 14,00 órakor a Budapest V. kerület, Városháza park, Bárczy István utca felőli szélén, MOL-BUBI parkolók mellett. A Városháza parkolóba belépéshez fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal történő regisztráció szükséges. Kérjük továbbá maszk viselését illetve az aktuális járványügyi intézkedések betartását a helyszíni bejárás teljes időtartama alatt. A helyszíni szemle kizárólagos célja a tervezési terület megismerése. A helyszíni szemle során az Ajánlatkérő nem tart tájékoztatást, kérdések feltételére a bejárás alatt nincs lehetőség, azokat a VI.3.6. pont szerint lehet feltenni.

6. A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással és Dokumentációval és a Tervpályázattal

kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz magyar nyelven a titkosság feltételeinek betartásával [Kr. 21. § (4)-(5) bekezdései].

A határidőben feltett kérdéseket az Ajánlatkérő a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, az azokra adott válaszokat magyar nyelven a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a tervpályázati Dokumentáció részét képezik.

7. A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Ajánlatkérő tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció

elkészítésére vonatkozóan a Kr. 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.

8. Pályaművek benyújtása: CÍMZÉSLAP felhasználásával (a pályázati anyag csomagolására ragasztásával), kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be, a CÍMZÉSLAPON megadott címre (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) a titkosság szabályainak betartásával.

Feladó megnevezése: "Városháza park megújítása térépítészeti tervpályázat" (Egyéb megnevezés kizáró ok!)

A címzéslapon az e-TervPÁLYA rendszer által, a pályaművek elektronikus benyújtását követően, automatikusan generált, 6 karakteres egyedi azonosítót is fel kell tüntetni! Kérjük, hogy az egyedi azonosító csak a CÍMZÉSLAPON szerepeljen.

Egy külön lezárt borítéknak - amin nem lehet átlátni - tartalmaznia kell a:

- kitöltött ADATLAP-ot

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben

foglaltakra. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek - a beszerzés becsült értékéhez viszonyított - mértékét a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határozza meg. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen