Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Fakultät für Maschinenbau und Fakultät für Pharmazie - 1. Phase , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024439
Tag der Veröffentlichung
11.07.2018
Aktualisiert am
17.04.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Bewerbungsschluss
07.11.2018
Abgabetermin Modell
14.11.2018
Preisgerichtssitzung
14.12.2018
Abschlussbericht der Kommision
11.03.2020

1. Preis

Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
Boštjan Kolenc · Tone Kišek · Dragica Radić Damjanić
Mojca Kalan Šabec
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana
 • 1. Preis: Šabec Kalan Šabec - Arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana

2. Preis

ATELIERarhitekti, Ljubljana
Prof. Jurij Kobe · Paulo Barbaresi · Maja Kovačič · Tanja Paulin
Peter Plantan · Urša Podlipnik · Ina Radšel
Mitarbeit: Camilla Del Priore · Petra Hribar · Tomaž Habič
Marko Vrabec · Tomaž Peterlin · Milivoj Kodrič
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana
 • 2. Preis: ATELIERarhitekti, Ljubljana

Anerkennung

Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
Mitarbeit: Marko Kavčič · Sebastjan Oblak
Nika Marn · Jakub Chojna
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,
 • Anerkennung: Darja Matjašec · Gerard Reinmuth · Christoffer Breitenbauch · Jure Hrovat · Ana Kreč,

Weiterer Teilnehmer

Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
Landschaftsarchitektur: Ana Tepina · Philip Adiutori
Sofija Milošević · Guido Pantani · Leonardo Marzotti
Mitarbeit: Marko Vrabec · Sebastjan Oblak
Sebastjan Žetko · Sara Mušič
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
 • Weiterer Teilnehmer: Aleš Žetko · Kristjan Čuk · Špela Šcančar · Diana Blumer Košak,
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die städtebauliche Gestaltung der Anlage und die architektonische Gestaltung der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Pharmazie im Bereich EUP RD 358 im Rahmen des Brdo University Center (OPPN 65). Das fragliche Gebiet befindet sich im westlichen Teil der Stadt Ljubljana am nördlichen Fuße von Rožnik, der auf der Westseite durch den Pfad der Erinnerung und Kameradschaft (PST) abgeschlossen wird.

Tekmovalna naloga
Predmet natečaja KOT CELOTE je urbanistična zasnova umestitve in arhitekturna zasnova stavb Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo na območje z oznako EUP RD 358., v okvir univerzitetnega središča Brdo (OPPN 65). Obravnavano območje se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljane, ob severnem vznožju Rožnika, ki ga na zahodni strani zaključi Pot spominov in tovarištva (PST).

Preisgericht / Jury
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str. dekan UL FS
Članica (naročnik): prof.dr. Irena Mlinarič Raščan, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA
Članica (naročnik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.
Član (ZAPS): prof. arch. DI Roger Riewe
Član (ZAPS): prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Namestnik članov (naročnik): prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.
Namestnica članov (ZAPS): Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za program UL FS: mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.
Izvedenka za OPN MOL ID: mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnika natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl.inž.arh.
11/07/2018    S131    - - Storitve - Nate?aj - Odprti postopek 
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2018/S 131-299183
Obvestilo o nate?aju
Legal Basis:
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Univerza v Ljubljani
5085063000
Kongresni trg 12
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Punger?ar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.2) Informacije o skupnem javnem naro?ilu
I.3) Sporo?anje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Punger?ar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Internetni naslov profila kupca: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Punger?ar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Oseba javnega prava
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Izobraževanje
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov:
Nate?aj za UL FFA IN UL FS 1. faza urbanizem: UL FFA IN UL FS
Referen?na številka dokumenta: 402-8/2018
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4) Opis javnega naro?ila:
Odprti, dvostopenjski (urbanisti?ni in arhitekturni), projektni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA in UL FS
1. faza urbanizem: UL FFA in UL FS
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko:
skladno z nate?ajnimi pogoji
Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:
1.faza: urbanizem UL FFA in UL FS
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to?kah od 1 do 4, pri ?emer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. to?ki, in potem navzdol po padajo?i pomembnosti do to?ke 4. (7. to?ka 84. ?lena ZJN-3):
1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
2. celovitost urbanisti?ne rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija, odnos do odprtega prostora, trajnostni vidik)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifi?nih zahtev naro?nika, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi, trajnostni vidik) ter
4. energetska u?inkovitost in ekonomi?nost urbanisti?ne zasnove.
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in dolo?il nate?ajne naloge je potrebno natan?no opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/11/2018
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS
• 1. nagrada 10 000,00 EUR
• 2. nagrada 8 000,00 EUR
• 3. nagrada 6 000,00 EUR
• tri priznanja po 3 000,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naro?nik): prof. dr. Mitjan Kalin, univ. dipl. inž. str
?lanica (naro?nik): prof.dr. Irena Mlinari? Raš?an, mag. farm., dr. med. sci.,dekanja UL FFA
?lanica (naro?nik): Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.
?lan (naro?nik): prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.
?lan (ZAPS): prof. arch. DI Roger Riewe
?lan (ZAPS): prof. dr. Davorin Gazvoda, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Namestnik ?lanov (naro?nik): prof. dr. Borut Boži?, mag. farm., spec. med. biokem.
Namestnica ?lanov (ZAPS): Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalka A: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za program UL FS: mag. Tomaž Kancler, univ.dipl.inž.arh.
Skrbnik nate?aja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Skrbnik nate?aja: mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije:
Naro?nik nate?aja Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Organizirani ogled lokacije in posvet: UL FS in UL FFA:12.9.2018 ob 10:00 uri UL FS (za?etek ogleda UL FFA predvidoma ob 12:00 uri)
1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 21.9.2018
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 28.9.2018
2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov): 25.10.2018
2. Rok za odgovore na formalna vprašanja: 29.10.2018
Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije brez makete: sreda 7.11.2018 do 16:00 ure
Oddaja makete: sreda 14.11.2018 do 12:00 ure
Odlo?itev o izzidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom: predvidoma 14.12.2018
Razstava nate?ajnih elaboratov: Razstava bo organizirana za 1. urbanisti?no in 2. arhitekturno fazo skupaj, po zaklju?ku zadnjega sklopa 2. faze.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2018 23:59:00
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
06/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen