Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Entwicklungsplan für Hafen und Stadt Faaborg , Faaborg/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025743
Tag der Veröffentlichung
28.01.2019
Aktualisiert am
14.02.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen, Architekt*innen und Stadtplaner*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
28.02.2019
Bekanntgabe
04.12.2019

Gewinner

GHB landskabsarkitekter, Kopenhagen
Kjellander & Sjöberg / Architektur
TYRENS / Beratungstechnik
REALISE / Geschäftsentwicklung
Mogens Morgen / Transformation und kulturelles Umfeld
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Faaborg - Midtfyn hat zusammen mit Realdania ein ehrgeiziges Planungs- und Entwicklungsprojekt für den Hafen und die Stadt Faaborg initiiert. Aus diesem Grund wird ein Verfahren ausgelobt bei dem 3 Teams zur Teilnahme eingeladen sind. Zuerst in einem offenen Dialog und später im Wettbewerb um den besten Entwicklungsplan. Das Projekt basiert auf kohärenten Analysen und Bewertungen der Qualitäten und Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt.

Konkurrencedygtig opgave
Faaborg – Midtfyn Kommune har sammen med Realdania igangsat et ambitiøst plan- og Udviklingsprojekt for Faaborg Havn og By. Derfor udskriver vi en parallelkonkurrence hvor 3 teams inviteres til at deltage. Først i en åben dialog og senere i konkurrence om den bedste udviklingsplan. Projektet tager afsæt i sammenhængende analyser og vurderinger af byens kvaliteter og udviklingsmuligheder.
28/01/2019    S19    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Faaborg: Byplanlægning
2019/S 019-041850
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/25/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Faaborg-Midtfyn Kommune
DK
Mellemgade 15
Faaborg
5600
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Sommerlund, projektleder
Telefon: +45 72532062
E-mail: lso@fmk.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wzwyjrrjoq
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Strategisk by- og havneudvikling, bytransformation og arkitektur, forretningsudvikling og kulturudvikling, kultur og bygningsarv, byrum, landskab og klimasikring af havnefronten.
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Udviklingsplan for Faaborg Havn og By
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71410000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Faaborg – Midtfyn Kommune har sammen med Realdania igangsat et ambitiøst plan- og
Udviklingsprojekt for Faaborg Havn og By. Derfor udskriver vi en parallelkonkurrence hvor 3 teams inviteres til at deltage. Først i en åben dialog og senere i konkurrence om den bedste udviklingsplan. Projektet tager afsæt i sammenhængende analyser og vurderinger af byens kvaliteter og udviklingsmuligheder. Kommunen har taget initiativ til projektet, fordi byen over en længere årrække har tabt pusten, bl.a. med et større fald i antallet af arbejdspladser og et mindre dyk i befolkningstallet. Men Faaborg har - som en velholdt og meget bevaringsværdig købstad med en unik natur til lands og til vands - også en række potentialer og styrkepositioner, som kan forstærkes og bygges videre på.
Parallelkonkurrences teams skal på baggrund af parallelkonkurrencens konkurrenceprogram, (der først frigives senere) levere en udfoldet og kvalificeret udviklingsplan for den fremtidige udvikling i konkurrenceområdet.
Ud over politikere, fagdommere og andre fagpersoner er der tilknyttet en investorrådgiver til hele processen for parallelkonkurrencen, der skal være med til at kvalificere projekterne i et vækst- og investeringsperspektiv. Investorrådgiveren vil fungere som rådgiver for kommunen og dommerkomiteen i dialogen og bedømmelsen af de 3 teams (og den efterfølgende udviklingsplan). Investorrådgiveren vil levere input i workshops og bidrage med anbefalinger, der optimerer investorers og andre interessenters behov og incitamenter for efterfølgende at deltage i investeringer i byens udvikling.
Parallelkonkurrencen har fokus på blandt andet: Slagterigrunden, klimasikring af havnefronten, Banegårdsområdet, forbindelsen mellem fjord og sund herunder også kulturaksen samt bygningskulturarv. Arkitektkonkurrencerdk ApS, ved Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet og sekretær for dommerkomiteen.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ud fra de ansøgere, der opfylder de krav, der er stillet i nærværende udbudsbekendtgørelse, og som vurderes at være egnede og i stand til at løfte opgaven, udvælges 3 teams således, at der sikres den bedst mulige konkurrence og videns-fremme.
Ordregiver lægger vægt på ansøgers tværfaglige kompetencer inden for Strategisk by- og havneudvikling, bytransformation og arkitektur, forretningsudvikling og kulturudvikling, kultur og bygningsarv, byrum, landskab og klimasikring af havnefronten.
Følgende oplysninger fremsendes i samme rækkefølge med nummerangivelse som angivet nedenfor. Maks. ca. 30 sider i alt. Ansøgningen skal afleveres på dansk, men 4) CV-er og 5) Referencer må gerne være på engelsk.
Hovedrådgiveren skal være arkitekt, landskabsarkitekt, byudvikler, ingeniør eller tilsvarende og skal indsende alle punkterne 1-7.
Underrådgivere skal indsende pkt. 1+4+5.
1) Fuldstændige firmaoplysninger.
For hovedrådgiver og underrådgivere: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer.
Der skal oplyses antal ansatte (seneste 2 år), fordelt på faggrupper.
For hovedrådgiver: Navn på teamleder med E-mail og mobilnummer;
2) Økonomiske nøgletal.
Der skal fremsendes oplysninger om årlig omsætning, egenkapital samt balance for de 2 sidste regnskabsår;
3) Motiveret ansøgningsbrev.
Der skal afleveres et motiveret ansøgningsbrev (maks. en A4-side), der beskriver teamets tilgang til opgaven;
4) CV’er.
Der skal for det samlede team afleveres CV’er (maks. en A4-side pr. person) for teamleder samt de tre-fire yderligere nøglepersoner, der er udpeget til fast at deltage i kickoff, workshops og offentliggørelsen. Derudover kan andre fra teamet deltage efter behov;
5) Referencer.
Der skal for det samlede team afleveres (maks.10 stk.) referencer fra lignende projekter eller relevante projekter (fra de seneste 5 år) indenfor: Strategisk by- og havneudvikling, bytransformation og arkitektur, forretningsudvikling og kulturudvikling, kultur og bygningsarv, byrum, landskab og klimasikring af havnefronten.
Hver reference (maks. en A4-side) med angivelse af ansøgeres rolle i projektet. Yderligere materiale vil ikke komme i betragtning;
6) Tro- og love-erklæring.
Der skal afleveres en underskrevet Tro- og love-erklæring, der maksimalt må være 3 måneder gammel på udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse § § 136 (de obligatoriske) og § § 137 (de frivillige);
7) Ansvarsforsikring.
Oplysning om professionel ansvarsforsikring.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen:
Byudvikler, byplanlægger, arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør i forhold til stormflodssikring
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vurderes på hvordan de bedst muligt opfylder krav og ønsker, der er beskrevet i konkurrenceprogrammet og som udvikles i parallelkonkurrrenceforløbet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 28/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
De 3 teams der inviteres og som efterfølgende deltager på udbuddets præmisser og undervejs i forløbet leverer det, der efterspørges samt leverer et endeligt konditionsmæssigt konkurrenceforslag iht. konkurrenceprogrammet, modtager 450 000 DKK ekskl. moms.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: nej
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Hans Stavnsager, borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune,formand for dommerkomiteen
Søren Hillers, politiker, Faaborg-Midtfyn Kommune
Mads Holgaard, politiker, Faaborg-Midtfyn Kommune
Søren Kristensen, politiker, Faaborg-Midtfyn Kommune
Anne Møllegård Mortensen, politiker, Faaborg-Midtfyn Kommune
Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Astrid Bruus Thomsen, programchef Realdania
Fagdommer, byudvikling og klimatilpasning, arkitekt, ingeniør eller lingende
Fagdommer, byudvikler, bytransformation, arkitekt
Fagdommer, landsskabsarkitekt
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Konkurrenceform
Udviklingen af Faaborg Havn og By, er i sin indledende fase, og derfor har man valgt parallelkonkurrencen til at få så bred en belysning som muligt af udviklingsmulighederne, både de konkret fysiske og de mere strategiske og økonomiske aspekter.
Parallelkonkurrencen vil indebære, at de 3 deltagende teams inviteres til en åben proces, hvor alle arbejder sammen i tæt dialog med ordregiver og interessenter og sikrer, at alle kroge bliver afsøgt.
Processen afsluttes med, at de 3 teams afleverer hver deres endelige forslag og en dommerkomite udpeger en vinder. Det er hensigten, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil tage en dialog med vinderen om udarbejdelse af en endelig udviklingsplan for området eller dele deraf. Alternativt kan det tildeles en projekteringsopgave til vinderen af en første etape eller dele heraf afhængig af vinderprojektet;
2) Organisering og Proces.
Der er nedsat en dommerkomite og en rådgiverekspertgruppe;
3) Forventet Hovedtidsplan, Konkurrencen udskrives d. 10.4.2019.
Forventede mødedatoer med mødepligt: Kickoff d. 03. maj, Tema-workshop d. 28. maj, Mellemafleveringsworkshop d. 29. august, Offentliggørelsesarrangement d. 7.11.2019;
4) Spørgsmål til bekendtgørelsen stiles skriftligt til Anne-Mette Bølling. E: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk
Svar uploades på iBinder LINK: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wzwyjrrjoq
5) Frist for spørgsmål er 10 dage inden ansøgningsfrist;
6) Indsendelse af PQ-ansøgning, kun digitalt, skal uploades på iBinder
www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wzwyjrrjoq
For at upload af en prækvalifikationsansøgning skal du ind i ringbindet på iBinder og åbne fanen 'Ansøgning', og klikke på upload-ikonet oppe i højre hjørne af browservinduet (ikonet er et åbent ringbind med en grøn pil).
Efter du har klikket på upload-ikonet, skal du vælge de filer, du har udfyldt, fra dit lokale drev, og afslutningsvis klikke på 'Åbn'.
Du kan lade filerne blive liggende i oversigten, hvormed de automatisk bliver afleveret på tidspunktet for afleveringsfristen, eller klikke på ikonet 'Aflever materialet', og få en kvittering for afleveringen. I det tilfælde, hvor du afleverer ansøgningen før tid, afleverer du endegyldigt;
7) Der er ikke yderligere materiale tilgængelig.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kftst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen