Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Udviklingsplan for Degnejorden , Lejre/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2020960
Tag der Veröffentlichung
27.10.2016
Aktualisiert am
27.10.2016
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
26 Arbeiten
Bewerbungsschluss
13.09.2016
Preisgerichtssitzung
27.10.2016

1. Preis

Dissing + Weitling, Kopenhagen
og MOVE arkitektur (delt ophavsret)
i samarbejde med konsulent Chris Foyd, arkitekt MAA
 • 1. Preis: Dissing  Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing  Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing  Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing  Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing  Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing Weitling, Kopenhagen
 • 1. Preis: Dissing Weitling, Kopenhagen

Anerkennung

Kristoffer Rauff (NO) (ophavsret) i samarbejde
med arkitekt Gunhild Tørhaugen

Anerkennung

RAA – Rudnicki
Agergaard Arkikter

Anerkennung

Anne Gregersen og
André Esbersen (delt ophavsret)

Anerkennung

Rie Davidsen og
Søren Harder Nielsen (delt ophavsret)
Auslober 
Lejre Kommune, Hvalsø
 
Koordination
Arkitektforeningen, København

Wettbewerbsaufgabe 
Lejre kommune ønskede med idékonkurrencen
at få et stærkt arkitektonisk bud på en helhedsplan,
der belyser, hvordan Degnejorden bedst
kan planlægges. Visionen er Vores Sted med
særligt fokus på at skabe en moderne landsby,
hvor kvalitet, fællesskab og tryghed er i centrum
og med boformer, der kan understøtte livet på
tværs af livssituationer, aldersgrupper m.m. Bebyggelsen
skal fortolke stedet på en loyal måde i
forhold til de unikke kvaliteter, som Lejre byder
på, i sameksistens med nabobebyggelserne, det
omgivende landskab og Lejre by som helhed.
Resultatet af konkurrencen skal indgå i en
viderebearbejdning af en helhedsplan og
danne grundlag for lokalplanlægning af området.
p> 27/05/2016    S101    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Offentligt udbud  Danmark-Hvalsø: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
2016/S 101-180070
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed
 

I.1) Navn og adresser
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
DANMARK
Kontaktperson: Niels Rolf Jacobsen
E-mail: nrja@lejre.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejre.dk

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.arkitektforeningen.dk/degnejorden
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektforeningen
Åbenrå 34
København K
1124
DANMARK
Kontaktperson: Dorte Sibast, arkitekt MAA
Telefon: +45 30859003
E-mail: ds@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.arkitektforeningen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
DANMARK
Kontaktperson: Niels Rolf Jacobsen
E-mail: nrja@lejre.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lejre.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udviklingsplan for Degnejorden i Lejre.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000

II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Åben idékonkurrence:
Opgaven omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det naturskønne område Degnejorden i Lejre. Deltagerne skal komme med forslag til en bebyggelsesplan for hele området. Bebyggelsen bør give udtryk for moderne og tidssvarende boformer, som samtidig tilpasser sig den kontekst og den skala, som Degnejorden repræsenterer. Det samlede grundareal er på ca. 5 ha. Konkurrencen udskrives som en åben idékonkurrence for arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere o. lign. Konkurrencen forventes udskrevet 1.6.2016 og løber frem til 14.9.2016. Vinderen af konkurrencen skal bistå kommunen med en viderebearbejdning af helhedsplanen med henblik på udarbejdelse af lokalplan. Konkurrenceprogram og bilag kan downloades på www.arkitektforeningen.dk/degnejorden den 1.6.2016.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Færdiguddannede arkitekter, landskabsarkitekter, byplanarkitekter og lign.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Åben
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter
:
Der henvises til konkurrenceprogrammet på www.arkitektforeningen.dk/degnejorden

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 14/09/2016
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:

Dansk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Dommerkomiteen råder over en samlet præmiesum på 750 000 DKK. En førstepræmie vil være på mindst 250 000 DKK. Det resterende beløb fordeles efter dommerkomiteens skøn. Eventuelle indkøb vil være på mindst 25 000 DKK pr. forslag.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter

Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Se konkurrenceprogrammet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen