Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Turun Linnanniemen , Turku/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028167
Tag der Veröffentlichung
08.01.2020
Aktualisiert am
20.10.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
127 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.04.2020
Preisgerichtssitzung
30.09.2020

1. Preis

Projekt: Kolme palaa
After Party
Giedrius Mamavicius · Gabriele Ubareviciute
Santtu Hyvärinen
Sitowise Oy
Esa Hartman · Matias Härme

2. Preis

Projekt: H2Å
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Mikko Rusanen · Jesse Anttila · Noora Lahdenperä
Marius Savickas · Salvador Gazga · Tommi Junnola

3. Preis

Projekt: Kolme
Liisa Heinonen, arkkitehti SAFA
Henri Jessen-Juhler, arkkitehti
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Linnanniemi genießt eine einzigartige Lage am Treffpunkt von Stadtzentrum, Geschichte, Fluss und Meer. Obwohl der Hafen ein wichtiger Teil des historischen Turku ist, hat das gesamte Hafengebiet, das die Landzunge bedeckt, auch das Stadtzentrum und den Archipel getrennt. Infolge der Umstrukturierung der Schiffsterminals werden das Turku Castle-Gebiet und das Westjordanland-Landgebiet, das das Meer und die Stadt verbindet, nach den aktuellen Plänen im Jahr 2025 für eine neue Nutzung geräumt. Der historische Wert mit seinen aktiven Funktionen dort gebaut.

Ziel des Wettbewerbs ist es, tragfähige Entwicklungsmöglichkeiten für das Gebiet zu finden, die den historischen und landschaftlichen Wert der Burg Turku, den maritimen Charakter des Gebiets und die touristische Bedeutung des Gebiets sowie eine umfassende Gesamtidee als Grundlage für die Stadtplanung berücksichtigen.

Kilpailukykyinen tehtävä
Linnanniemi sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupunkikeskustan, historian, joen ja meren kohtauspisteessä. Vaikka satama on tärkeä osa historiallista Turkua, koko niemenkärjen peittävä satama-alue on myös erottanut kaupunkikeskustan ja saariston toisistaan. Laivaterminaalien uudelleenjärjestelyjen seurauksena merta ja kaupunkia yhdistävä Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan maa-alue tulee vapautumaan uuteen käyttöön nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Linnanniemen alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun linnan historiallisen arvon sekä kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen roolin vahvistaminen ja laivaliikenteen uuden yhteisterminaalin myötä vapautuva julkinen kaupunkitila sinne rakentuvine aktiivisine toimintoineen.

Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toteuttamiskelpoisia Turun linnan historiallisen ja maisemallisen arvon, alueen merellisen luonteen sekä alueen matkailullisen merkityksen huomioivia monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea asemakaavoituksen pohjaksi.
23/12/2019    S247    Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 
Suomi-Turku: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
2019/S 247-610545
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun kaupunki / Konsernihallinto, Kaupunkiympäristötoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0204819-8
Postiosoite: Yliopistonkatu 27 A
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1
Postinumero: 20100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mervi Lehto
Sähköpostiosoite: mervi.lehto@turku.fi
Puhelin: +358 404810256Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.turku.fi
I.2) Tiedot yhteishankinnasta
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.turku.fi/linnanniemi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi:
Turun Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
71200000
71400000
71230000
71240000
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Turun kaupunki järjestää kaikille avoimen yleisen yksivaiheisen kansainvälisen ideakilpailun Linnanniemen alueen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.
Linnanniemi sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupunkikeskustan, historian, joen ja meren kohtauspisteessä. Vaikka satama on tärkeä osa historiallista Turkua, koko niemenkärjen peittävä satama-alue on myös erottanut kaupunkikeskustan ja saariston toisistaan. Laivaterminaalien uudelleenjärjestelyjen seurauksena merta ja kaupunkia yhdistävä Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan maa-alue tulee vapautumaan uuteen käyttöön nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Linnanniemen alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun linnan historiallisen arvon sekä kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen roolin vahvistaminen ja laivaliikenteen uuden yhteisterminaalin myötä vapautuva julkinen kaupunkitila sinne rakentuvine aktiivisine toimintoineen.
Kilpailun tarkoituksena on löytää alueelle toteuttamiskelpoisia Turun linnan historiallisen ja maisemallisen arvon, alueen merellisen luonteen sekä alueen matkailullisen merkityksen huomioivia monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea asemakaavoituksen pohjaksi.
Suunnitelmien avulla havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista, rakennuskannan uutta käyttöä, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta.
Alueen rakentamisen on tarvittaessa voitava toteutua verrattain hitaassa vuosikymmeniä kestävässä tahdissa. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet:
Palkintolautakunta on asettanut kilpailun ehdotuksille arvosteluperusteet.
Kilpailun arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ehdotus on:
– kilpailun tavoitteiden mukainen,
– kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen,
– linnan historiallisen arvon huomioiva,
– onnistunut historian ja tulevaisuuden museon ratkaisun suhteen,
– toiminnallisesti monipuolinen,
– innovatiivinen,
– kokonaisnäkemykseltään vahva,
– kestävän kehityksen periaatteet huomioiva,
– vaiheittain toteutettavissa ja
– teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.
Kilpailuehdotuksen kokonaisuus, idearikkaus ja ratkaisun toimivuus on yksityiskohtien virheettömyyttä tärkeämpi.
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/04/2020
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi, Englanti
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:
Kilpailussa jaetaan palkintoina ja lunastuksina yhteensä 220 000 EUR seuraavasti:
– 1. palkinto 80 000 EUR
– 2. palkinto 60 000 EUR
– 3. palkinto 40 000 EUR
– Lunastukset 2 kpl, á 20 000 EUR.
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton SAFA:n kautta. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä mukaisesti palkinnoista ja lunastuksista 7 %. Kilpailun palkinnoille on haettu taidekilpailupalkintojen mukaista verovapautta vuodelle 2020.
Palkintolautakunta voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja. Kunniamaininnoista ei makseta palkintoa.
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Minna Arve, kaupunginjohtaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja
Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki, arkkitehti SAFA
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki, arkkitehti SAFA
Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki, arkkitehti SAFA
Erik Söderholm, toimitusjohtaja, Turun Satama Oy
Staffan Lodenius, arkkitehti SAFA
Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti MARK
Niko Aaltonen, (kok)
Kristiina Hellsten, (sd)
Katri Sarlund, (vihr)

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
:

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

20/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen