Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Transformační centrum Ústeckého kraje , Ústí nad Labem-centrum/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034614
Tag der Veröffentlichung
27.07.2022
Aktualisiert am
13.05.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Koordination
MOBA studio s.r.o., Prag
Abgabetermin
04.11.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
02.03.2023

1. Preis

mh architects atelier s.r.o.
Andrea Ravagnani Architects

2. Preis

BYRÓ architekti
Tomáš Hanus

3. Preis

ATELIER NEMEC & TALLER ARCHITEKTUR
Ing. arch. Lukáš Taller
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf des Transformationszentrums, das durch die Revitalisierung und Rekonstruktion des Gymnasiums in der Straße Stará 2702/100 in Ústí nad Labem entstehen soll. Das rekonstruierte Gebäude soll unter Berücksichtigung optimaler Investitions- und Betriebskosten ein Musterbeispiel für die Revitalisierung eines Gebäudes aus der zweiten Hälfte des 20. Das Transformationszentrum wird die notwendigen Unterstützungsdienste für die gesteuerte Transformation der Region bereitstellen.

Předmětem soutěže je návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizaci a rekonstrukci objektu střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorovým příkladem revitalizace objektu z druhé poloviny 20. století, a to pří zohlednění optimálních investičních a provozních nákladů. Transformační centrum bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou transformaci regionu.

Jury
Jan Wedlich, ICUK
Iva Dvořáková, radní
Tomáš Rieger, radní
Gilma Teodora Gylytė, architektka
Milada Hejdová, architektka
Lukáš Kordík, architekt
Martin Stára, architekt
Simona Kosíková Šulcová náhradnice
Iva Tomešová náhradnice
Pavla Svítilová náhradnice
Tomáš Petermann, architekt náhradník
Pavel Plánička architekt náhradník
27/07/2022    S143

Česko-Ústí nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 143-410188

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ústecký kraj

Národní identifikační číslo: 70892156

Poštovní adresa: Velká hradební 3118/ 48,

Obec: Ústí nad Labem- centrum

Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj

PSČ: 400 01

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.kr-ustecky.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000921
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000921
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000921
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: MOBA studio s.r.o.

Národní identifikační číslo: 61459712

Poštovní adresa: U Půjčovny 953/4

Obec: Praha 1

PSČ: 11000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.,

Tel.: +420 60381008

E-mail: igor@cceamoba.cz

Kód NUTS: CZ01 Praha

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://cceamoba.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000921
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Transformační centrum Ústeckého kraje/

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizaci a rekonstrukci objektu

střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorovým

příkladem revitalizace objektu z druhé poloviny 20. století, a to pří zohlednění optimálních investičních

a provozních nákladů. Transformační centrum bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou

transformaci regionu.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Zadavatel stanovuje kritéria kvality, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, bez pořadí významnosti následovně:

a) Technická úroveň návrhu konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním

nákladům,

b) Estetické a funkční vlastnosti kvalita architektonického řešení komfort a flexibilita užívání, funkčně provozní řešení, logické vazby v dispozičním řešení a komfort uživatelů.

Porota bude návrhy v obou fázích hodnotit podle kritérií kvality uvedených v těchto podmínkách na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 04/11/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 4.000.000,- Kč.

První cena se stanovuje ve výši 1.500.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 1.100.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 800.000,- Kč.

Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu, bude rozdělena částka

ve výši 600.000,- Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 300.000,- Kč.

Těmto účastníkům zadavatel neudělí žádné ceny. Zadavatel neudělí žádné mimořádné odměny.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Neoceněním účastníkům nebude poskytnuta platba za účast v soutěží.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jan Wedlich, ICUK
Iva Dvořáková, radní
Tomáš Rieger, radní
Gilma Teodora Gylytė, architektka
Milada Hejdová, architektka
Lukáš Kordík, architekt
Martin Stára, architekt
Simona Kosíková Šulcová náhradnice
Iva Tomešová náhradnice
Pavla Svítilová náhradnice
Tomáš Petermann, architekt náhradník
Pavel Plánička architekt náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen