Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Tata Szíve építészeti tervpályázat , Tata/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031098
Tag der Veröffentlichung
10.03.2021
Aktualisiert am
02.07.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.05.2021
Abgabetermin
10.05.2021
Preisgerichtssitzung
17.06.2021

1. Preis

Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft., Budapest

2. Preis

Value4Real Projektmenedzsement és Mérnöki Kft., Budapest

3. Preis

Deichler Jakab Építész Stúdió Kft., Budapest

Anerkennung

Fernezelyi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architekturwettbewerb für die Erneuerung des Magyary Zoltán Kulturzentrums, des ehemaligen medizinischen Zentrums und des Schlosses.
Rekonstruktion des 1969 vor dem Tata-Schloss errichteten Magyary-Zoltán-Kulturzentrums in ein der Umgebung entsprechendes Kultur- und Freizeitzentrum. Die würdige Umgestaltung des Areals vor dem Schloss in einen multifunktionalen Gemeinschaftsraum mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Ein konzeptioneller Vorschlag für die Erneuerung des an den Platz angrenzenden ehemaligen Ärztehauses.

Versenyfeladat
Építészeti tervpályázat a Magyary Zoltán Művelődési Központ, a volt rendelőintézet és a vár környezetének megújítására
A Tatai Vár elé 1969-ben épített Magyary Zoltán Művelődési Központ újjáépítése a környezetbe illő, kulturális és szabadidő központtá fejlesztése. A vár előtti terület méltó átalakítása széleskörűen hasznosítható többfunkciós közösségi térré. A térhez kapcsolódó volt rendelőintézet megújításának koncepcionális javaslata.
10/03/2021    S48
Magyarország-Tata: Mérnöki szolgáltatások
2021/S 048-121443
Tervpályázati kiírás
Jogalap:2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729617211
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Michl József
E-mail: kozbeszerzestata@tata.hu
Telefon: +36 34588665
Fax: +36 34587078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: tata.hu/
A felhasználói oldal címe: tata.hu/
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512021/reszletek
További információ a következ? címen szerezhet? be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248512021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) F? tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Tata Szíve építészeti tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000248512021
II.1.2) F? CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Építészeti tervpályázat a Magyary Zoltán M?vel?dési Központ, a volt rendel?intézet és a vár környezetének megújítására
A Tatai Vár elé 1969-ben épített Magyary Zoltán M?vel?dési Központ újjáépítése a környezetbe ill?, kulturális és szabadid? központtá fejlesztése. A vár el?tti terület méltó átalakítása széleskör?en hasznosítható többfunkciós közösségi térré. A térhez kapcsolódó volt rendel?intézet megújításának koncepcionális javaslata.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:
— Az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységr?l szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakasz 2. pontja szerinti okleveles építészmérnök É jogosultság
— Vagy pályázó vállalja, hogy a külön jogszabályban el?írt tervezési jogosultsággal rendelkez? személyt bevon a tervezésbe.


IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai:
1. Környezeti kialakítás, térszervezés
— A tér funkcionális és tájépítészeti megfogalmazása, kialakítása, sokrét? hasznosíthatóság
— Terepviszonyok, térkapcsolatok kialakítása
— Városképi beágyazottság, párbeszéd a szomszéd épületekkel, utcákkal
— Az épületek térkapcsolata, megközelítése közlekedési kapcsolatok
— Közlekedési és gyalogos, kerékpáros útvonalak, parkolók
2. Építészet és tömegalkotás
— Az épületek építészeti összhatása, tömegeinek aránya
— Az épületek egyedi, innovatív küls? és bels? megjelenése, jellege
— Az épületek tereinek építészeti min?sége
— Az épületek térkapcsolatai
— Anyaghasználat
3. Tervezési program és funkció
— Használhatóság, tervezési programnak való megfelel?ség
— Funkcionális kapcsolatok
— Közlekedési rendszerek
— Fenntarthatóság
— Reális kivitelezhet?ség
4. Költségek
— Az épület kivitelezésének várható költsége
— Az épület fenntartásának várható költsége
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2021
Helyi id?: 16:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke:
A díjak legnagyobb összege (bruttó): 10 000 000 HUF. A díjak legkisebb összege (bruttó) 1 000 000 HUF. A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500 000 HUF
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok:
A pályam?vek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 25 000 000 HUF
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Michl József
Füleky Zsolt
Kamarás Dorottya
Faragóné Godó Mária
Markos Anikó
Krizsán András
Szalay Tihamér
Szemerey Samu
Herczeg Ágnes
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
:
1. A 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdése alapján a pályázati dokumentáció a Magyar Építész Kamara (MÉK) honlapján, valamint a www.tataszivetervpalyazat.hu honlapon kerül meghirdetésre.
2. A Kiíró az EKR rendelet 2.§ (2). bekezdésének megfelel?en az elektronikus kommunikációhoz az EKR-t?l eltér? auditált informatikai rendszert (e-TervPÁLYA) alkalmaz.
3. Dokumentáció beszerzése:
Figyelemmel a 310/2015. (X. 28.) Kormányrendelet 20. § (6) bekezdésére és a Kbt. 39. § (1) bekezdésére a Pályázó a regisztrációt követ?en a pályázati honlapról:
oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive
Díjmentesen töltheti le a dokumentációt 2021.3.10. 16.00 (várhatóan) és 2021.5.10. 16.00 között.
4. A tervpályázat lebonyolításának fontosabb dátumai
Tervpályázat hirdetmény feladásának tervezett id?pontja 2021.3.04.
A tervpályázati dokumentáció elérhet?sége, a hirdetmény megjelenése 2021.3.10. (várhatóan)
Helyszíni szemle id?pontja 2021.3.16. 10.00 és 2021.3.19. 10.00 óra
Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje 2021.3.21. 23.59 óra
Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje 2021.3.30. 23.59 óra
Dokumentáció beszerzésének határideje 2021.5.10. 16.00 óra
Pályam?vek teljes dokumentációjának feltöltési határideje 2021.5.10. 16.00 óra
A tervlapok csomagjának beérkezési határideje 2021.5.13. 16.00 óra
Csomagküldemények felbontása 2021.5.14. 10.00 óra
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 2021.6.17. 16.00 óra
Díjazásban nem részesült pályam?vek visszaadása 2021.7.08.
5. A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerz? Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerül? kérdéseiket 2021.3.21. 23.59 óráig, kizárólag elektronikus úton, az e-TervPÁLYA nev? online alkalmazáson keresztül, a pályázat honlapjára: oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive tölthetik fel.
Kérnénk a pályázót, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az e-TervPÁLYA rendszerbe, akkor azt legkés?bb 2021.5.10. 16.00 óráig, – az esetlegesen szükséges regisztrációt követ?en – az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül is nyújtsa be a felolvasólap kitöltésével, melyben a benyújtott pályázatról nyilatkozik az igen válasz kiválasztásával. Más egyéb dokumentumot nem szükséges kitölteni/feltölteni az EKR rendszerbe.
6. A pályam?vek benyújtása
A pályam?vek a Tata Szíve Építészeti tervpályázat KIÍRÁS.docx fájl 1. számú mellékletét képez? Címzéslap felhasználásával (a pályázati anyag csomagolására ragasztásával), kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be, a címzéslapon megadott címre (Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1.) a titkosság szabályainak betartásával.
Feladó megnevezése: Tata Szíve Építészeti tervpályázat (Egyéb megnevezés kizáró ok!)
A címzéslapon az e-TervPÁLYA rendszer által, a pályam?vek elektronikus benyújtását követ?en, automatikusan generált, 6 karakteres egyedi azonosítót is fel kell tüntetni! Kérjük, hogy az egyedi azonosító csak a címzéslapon szerepeljen.
A Címzéslapon semmilyen felirat nem szerepelhet, az abban meghatározottakon túl.
Továbbá egy külön lezárt borítéknak – amin nem lehet átlátni – tartalmaznia kell a:
— kitöltött adatlapot (2. sz. melléklet) a pályam? szerz?jének adataival, és a díjazás szerz?k közötti megosztásának feltüntetésével,
— kitöltött és aláírt nyilatkozatot (3. sz. melléklet).
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok kés?bbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A Tervpályázat Kiírója – a Lebonyolítón keresztül – a fent említett kötelez? postai feladás mellett online felületet biztosít a pályam?vek benyújtására: oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/tataszive. Az e-TervPÁLYA használatához szükséges pályázói funkciók eléréséhez regisztrációra van szükség. Mivel az e-TervPÁLYA online alkalmazás az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) része, ezért – az összes többi OÉNY alkalmazáshoz hasonlóan – itt is ügyfélkapus bejelentkezés szükséges. A pályázat teljes tervdokumentációját elektronikus formában is kötelez? feltölteni az e-TervPÁLYA rendszer felületére. Az elektronikus és a postai úton beérkezett pályam?vek jelen tervpályázatban leírt tartalmában eltérés nem mutatkozhat. (Ez alól kivételt képez a kizárólag digitális úton benyújtandó 3D modell IFC, vagy más nem szerkeszthet? formátumban leadva.)
A fájlok szerverre való feltöltésének határideje megegyezik a postára adás határidejével.
7. Díjazás
A pályam?vek díjazására és megvételére szánt összeg (bruttó): 25 000 000 HUF
A díjak legnagyobb összege (bruttó): 10 000 000 HUF
A díjak legkisebb összege (bruttó) 1 000 000 HUF
A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500 000 HUF
8. A pályam?vek és felhasználásuk:
A díjazott és megvételt nyert pályam?vek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerz?i jogi védelemre vonatkozó el?írások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályam?vek szerz?i a pályam?vük beadásával a szerz?i m?vükre vonatkozó kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjed?, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
9. Felhívjuk ajánlattev?k figyelmét a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)–(5) bekezdésben foglaltakra:
(4) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
a) résztvev?jének a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvev?jével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvev?jével egy éven belül közösen pályam?vet nyújtott be.
(5) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezet? tisztségvisel?je, felügyel?bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkez? tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvev?je, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvev?je munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
10. Felhívjuk ajánlattev?k figyelmét a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8)–(9) bekezdésben foglaltakra:
(8) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
a) a határid? után benyújtott pályam?vet, bontás nélkül;
b) azt a pályam?vet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;
c) a titkosságot sért? pályam?veket, valamint
d) azt a pályam?vet, amelynek szerz?ivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.
(9) A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesít? vagy a hiányos pályam?veket, feltéve, hogy a formai hiba a pályam? bírálatát ellehetetleníti.

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-nak megfelel?en.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/03/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen