Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svazková škola Pode Vsí , Odolena Voda/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034203
Tag der Veröffentlichung
01.06.2022
Aktualisiert am
06.10.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
22 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.08.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
12.09.2022

Gewinner

DKarchitekti, s.r.o., Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf eines neuen Gebäudes für eine kombinierte Grundschule in Odolene Voda. Die gebündelte Schule sollte ein Demonstrationsprojekt werden. Sie wird Kinder aus Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves und Úžice aufnehmen und hat eine Kapazität von etwa 540 Schülern. Ziel des Wettbewerbs ist es, eine qualitativ hochwertige architektonische und städtebauliche Gestaltung des neuen Gebäudes zu erreichen, einschließlich seiner sensiblen Integration in den Organismus der Siedlung und die Landschaft. Die Lösung für das neue Gebäude und die angrenzenden Bereiche wird die Grundlage für die Ausarbeitung der nachfolgenden Projektunterlagen bilden.

Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků. Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.
26/08/2022    S164

Česko-Odolena Voda: Architektonické služby pro budovy

2022/S 164-466913

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 105-294016)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Svazek obcí Pode Vsí

Národní identifikační číslo: 11994771

Poštovní adresa: Dolní náměstí 14

Obec: Odolena Voda

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 25070

Země: Česko

Kontaktní osoba: Iva Cucová

E-mail: reditel@nadprahou.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.svazekpodevsi.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zadavatel.cz/ezakazky/a3Q3Q43S

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková škola Pode Vsí

II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000 Architektonické služby pro budovy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků. Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 105-294016

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: VI.3
Namísto:
Má být:

 

Byly zveřejněny dodatečné informace

VII.2)Další dodatečné informace:
 
 
 
 
17/06/2022    S116

Česko-Odolena Voda: Architektonické služby pro budovy

2022/S 116-327623

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 105-294016)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Svazek obcí Pode Vsí

Národní identifikační číslo: 11994771

Poštovní adresa: Dolní náměstí 14

Obec: Odolena Voda

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 25070

Země: Česko

Kontaktní osoba: Iva Cucová

E-mail: reditel@nadprahou.eu

Tel.: +420 602221544

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.svazekpodevsi.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková škola Pode Vsí

II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000 Architektonické služby pro budovy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 105-294016

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: VI.3
Namísto:
Má být:

 

Byla zveřejněna dodatečná informace - HG průzkum

VII.2)Další dodatečné informace:
01/06/2022    S105

Česko-Odolena Voda: Architektonické služby pro budovy

2022/S 105-294016

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Svazek obcí Pode Vsí

Národní identifikační číslo: 11994771

Poštovní adresa: Dolní náměstí 14

Obec: Odolena Voda

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 25070

Země: Česko

Kontaktní osoba: Iva Cucová

E-mail: reditel@nadprahou.eu

Tel.: +420 602221544

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.svazekpodevsi.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zadavatel.cz/ezakazky/a3Q3Q43S
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zadavatel.cz/ezakazky/a3Q3Q43S
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zadavatel.cz/ezakazky/a3Q3Q43S
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková škola Pode Vsí

II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000 Architektonické služby pro budovy
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže o návrh je návrh novostavby svazkové základní školy v Odolene Vodě. Svazková škola by se měla stát ukázkovým projektem. Bude se zde odehrávat výuka pro děti z obcí Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice, s kapacitou cca 540 žáků.

Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení novostavby včetně jejího citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení novostavby a přilehlých ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno); autorizované osoby dle zákona o výkonu povolání, případně autorizované osoby podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

Celková kvalita koncepce návrhu.

Celková kvalita návrhu architektonicko urbanistického krajinářského řešení.

Míra naplnění soutěžního zadání.

Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.

Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů a případně přizvaných znalců a odborníků. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 29/08/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

1. cena 1 000 000 CZK

2. cena 800 000 CZK

3. cena 600 000 CZK

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Hana Plecitá
Mgr. Martin Hakauf
Mgr. Markéta Zdebská
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Ondřej Králík
Petr Koukolíček
Radim Fojtů
Mgr. Petr Kovářík
David Hrdlička
Ing. arch. Ondřej Píhrt

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen