Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svanemøllens Kaserne, Helhedsplan , Kopenhagen/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2020973
Tag der Veröffentlichung
18.11.2016
Aktualisiert am
18.11.2016
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Landschaft Stadtplaner
Beteiligung
15 Arbeiten
Bewerbungsschluss
10.08.2016
Preisgerichtssitzung
18.11.2016

1. Preis

Primus Arkitekter ApS, København V
Sted ApS, København N

2. Preis

ADEPT, Copenhagen 

3. Preis

Inge Fredslund, København
Søren Hell Hansen, København

Anerkennung

DISSING+WEITLING architecture, Kopenhagen
becht landscape architecture, Kopenhagen 

Anerkennung

SPOL Arkitekter, Oslo (NO), Jardim Paulista, São Paulo 

Anerkennung

TREDJE NATUR, København K
JAJA Architects, Kopenhagen
Auslober 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Wettbewerbsaufgabe 
Konkurrencen omhandler udarbejdelsen af en helhedsplan for Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Konkurrencen skal belyse mulighederne for at bebygge arealet, der er på ca. 218 000 m2, med op til 120 000 m2 nybyggeri; heraf ca. 40 000 m2 til et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.
p> 29/04/2016    S84    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Offentligt udbud  Danmark-København: Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
2016/S 084-148055
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Spanteloftsvej 16, Nyholm
København K
1439
DANMARK
Kontaktperson: Arkitekt, projektleder Peter Simonsen
E-mail: FES-PROJ204@mil.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.forsvaret.dk
I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.arkitektforeningen.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektforeningens konkurrenceafdeling
Åbenrå 34
Købehavn K
1124
DANMARK
Kontaktperson: Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind
E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.arkitektforeningen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar
Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Svanemøllens Kaserne, Østerbro, København, helhedsplan.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71400000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konkurrencen omhandler udarbejdelsen af en helhedsplan for Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Konkurrencen skal belyse mulighederne for at bebygge arealet, der er på ca. 218 000 m2, med op til 120 000 m2 nybyggeri; heraf ca. 40 000 m2 til et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Færdiguddannede arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter o.l.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Åben
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Forslagene vil blive bedømt på deres planmæssige, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 11/08/2016
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:

Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Dommerkomitéen råder over 750 000 DKK. 1. præmien vil være på mindst 200 000 DKK. Eventuelle indkøb vil være på mindst 25 000 DKK.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter

Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Navne fremgår af konkurrenceprogrammet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Vinderen af konkurrencen får til opgave at færdiggøre helhedsplanen i samarbejde med forsvaret og Københavns Kommune frem til lokalplanniveau. Derudover kan det komme på tale at invitere vinderen med i en efterfølgende proces, f.eks. i form af en indbudt projektkonkurrence, om domicilbyggeriet til Forsvarets Efterretningstjeneste.
Hvis sagen om udarbejdelse af helhedsplanen standses før der er underskrevet kontrakt med vinderen, eller måtte den udbudte opgave ikke blive overdraget vinderen inden 2 år efter konkurrencens afslutning, tilkommer der vinderen en kompensation på 200 000 DKK ekskl. moms.
Arkitektforeningen er rådgiver gennem hele konkurrenceforløbet.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000Internetadresse:http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000Internetadresse:http://www-kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen