Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kultur- und Sozialzentrum Alte Feuerwehr / Stará hasička , Brno-Komín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026768
Tag der Veröffentlichung
11.06.2019
Aktualisiert am
02.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
27 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o., Brno
Abgabetermin
23.09.2019
Preisgerichtssitzung
03.10.2019
2. Preisgerichtssitzung
04.10.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien
 • 1. Preis: Janosch V.B. Welzien · Štěpánka Úlehlová · Filip Hermann, Tschechien

2. Preis

Architekti Brno s.r.o., Brno
Tomáš Babka · Marek Ječmen
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Architekti Brno s.r.o., Brno

3. Preis

Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien
 • 3. Preis: Jana Kafková · Marie Blahová · Jindřich Blaha, Tschechien

Anerkennung

mh architects, Prag
Michaela Horáková · Petr Průša
 • Anerkennung: mh architects, Prag
 • Anerkennung: mh architects, Prag
 • Anerkennung: mh architects, Prag
 • Anerkennung: mh architects, Prag
 • Anerkennung: mh architects, Prag
 • Anerkennung: mh architects, Prag

Anerkennung

monom works s.r.o., Prag
Igor Hobza · Jakub Vašek · Markéta Stehlíková
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
 • Anerkennung: monom works s.r.o., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wetbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs war die Gestaltung des Kultur- und Sozialzentrums Stará hasička (ehemalige Feuerwehr). Der Vorschlag beinhaltete auch die Anpassung des angrenzenden öffentlichen Raums an die Ausdehnung des Gebiets, in dem die gesellschaftlichen Ereignisse des Stadtviertels (Feste, Weihnachtsfeste, Konzerte usw.) stattfinden. Der Entwurf sollte im Detail eines Architekturstudiums ausgearbeitet werden. Der bestehende Zustand der Alten Feuerwehr ist bereits unbefriedigend und sollte modernisiert werden. Das Gebäude des Kultur- und Sozialzentrums soll über einen multifunktionalen Raum, Clubräume mit entsprechender Ausstattung verfügen und den Bewohnern des Stadtteils dienen.

Konkurenční úkol
Předmětem soutěže byl návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky). Součástí návrhu byla také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh měl být zpracován v podrobnosti architektonické studie. Stávající stav Staré hasičky je již nevyhovující a měl by být modernizován. Objekt kulturního a společenského centra by měl disponovat multifunkčním prostorem, klubovnami s odpovídajícím zázemím a měl by sloužit obyvatelům městské části.

Preisgericht
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla (Vorsitzender)
Mgr. Milada Blatná, místopředsedkyně poroty
Doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Doc. Ing. arch. Antonín Novák
10/06/2019 S110 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Brno: Architektonické a související služby
2019/S 110-269854
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
44992785
Vavřinecká 15
Brno
624 00
Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Tel.: +420 770176563
E-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.brno-komin.cz
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Kancelář architekta města Brna, p.o.
05128820
Zelný trh 331/13
Brno
602 00
Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Tel.: +420 770176563
E-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.brno-komin.cz
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/822200e7-21f5-468a-a9dd-910ff7f99bc8

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Architektonická soutěž „Stará hasička, Brno-Komín
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
Součástí návrhu je také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty apod.). Návrh bude zpracován v podrobnosti architektonické studie.
Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti, které:
a) prokážou, že nikdo z budoucích autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
1) se bezprostředně nezúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1) a a.2), pokud tyto osoby jsou uvedeny v soutěžních podmínkách;
4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a
výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž.
b) splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;
c) jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována);
d) mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na účastníky, které jsou osobami vykonávající činnost architekta nebo inženýra jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno);
e) jsou autorizovaným architektem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, požadována je autorizace ČKA A.0 nebo A.1 nebo zahraniční ekvivalent.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Viz Oddíl II. - Podmínky účasti v soutěži

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita architektonického a dispozičního řešení návrhu;
b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání;
c) vazba na okolí z hlediska veřejných prostranství, topografie, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí;
d) ekonomická přiměřenost návrhu z hlediska udržitelnosti a investičních a provozních nákladů;
e) vztah k přilehlé stávající zástavbě.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži
Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
Ceny
1. cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (sto padesát tisíc korun českých).
2. cena se stanovuje ve výši 120 000 CZK (sto dvacet tisíc korun českých).
3. cena se stanovuje ve výši 80 000 CZK (osmdesát tisíc korun českých).
Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen