Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wohnviertel Litijska - Pesarska / Stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028481
Tag der Veröffentlichung
17.02.2020
Aktualisiert am
28.07.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.04.2020
Preisgerichtssitzung
22.06.2020

1. Preis

Nava arhitekti d.o.o., Ljubljana

2. Preis

Gregor Trplan · Mojca Gužič Trplan

3. Preis

Urban Petranovič · Davorin Počivašek · Urša Gantar
Tinka Dolinar · Aleksi Vičič · Astrid Magajna · Aleš Hafner

Anerkennung

Polona Filipič · Primož Hočevar · Sinan Mihelčič
Lea Ograjšek · Eva Ivačič

Anerkennung

Matjaž Bolčina · Ernest Milčinović
Danijel Tejić · Rafael Draksler
Verfahrensart
Offener, einstufiger Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Offener, einstufiger Projektwettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung und die Auswahl des Verfassers der Projektdokumentation für das Wohnviertel Litijska - Pesarska.

Tekmovalna naloga
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska.
17/02/2020 S33 Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 033-078230
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 1719572000
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Karmen Pintar Oblak
E-naslov: karmen.pintar@ljubljana.si
Telefon: +386 13061546
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.jssmol.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.jssmol.si
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 1719572000
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: jss.mol@ljubljana.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.jssmol.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava

I.5)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Natečaj za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska
Referenčna številka dokumenta: 430-37/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska - Pesarska.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajno zakonodajo

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis natečaja in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 6., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (7.točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost zasnove s prostorskimi akti
2. Kakovostna urbanistična in krajinska zasnova
3. Kakovostna arhitekturna zasnova
4. Kakovostna funkcionalna zasnova
5. Gospodarna zasnova
6. Trajnostna zasnova

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/04/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 9 000,00 EUR
2. nagrada 7 200,00 EUR
3. nagrada 5 400,00 EUR
Tri priznanja po 2 700,00 EUR
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
19 odškodnin po 700,00 EUR
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
predsedniik: prof. Janez Koželj univ. dipl. inž. arh.
namestnik predsednika: doc.mag. Andrej Černigoj, univ. dipl. inž. arh.
član: Sašo Rink, univ. dipl. prav. (JSS MOL)
članica: Vojka Močnik, univ.dipl.inž.arh. (JSS MOL)
članica: dr. Andreja Zapušek Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.
namestnica članov: Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh. (JSS MOL)
namestnik članov: Dušan Kajzer, univ.dipl.inž.arh.
poročevalec: Damijan Gašparič, univ.dipl.inž.arh., MArch
izvedenec za osončenje: Urh Vidmar, dipl. ing. pom.
izvedenec za konstrukcijo in ekonomiko: Miha Prašnikar, gradb.inž., kom.inž.
izvedenka za OPN: Maja Brusnjak Hrastar, univ.dipl.inž.arh.
skrbnik natečaja: Maj Juvanec, univ.dipl.inž.arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.4.2020 15:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/02/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen