Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sportstätte für die Corvinus Universität , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022601
Tag der Veröffentlichung
04.11.2017
Aktualisiert am
02.10.2017
Beteiligung
20 Arbeiten
Preisgerichtssitzung
02.10.2017

Gewinner

Siffel Béla, Siffel Gábor, Budakeszi
Házy Zsolt Róbert, Mester Ádám, Rantal Gábor, Szeged
B3 Építész Stúdió Kft., Budapest
Építész Stúdió Kft., Budapest
ZSUFFA és KALMÁR Kft., Budapest
Wettbewerbsaufgabe
Entwurf einer Sportstätte an der Corvinus-Universität von Budapest, die folgende Sportfunktionen bietet:
- eine für Wettkampfsportarten geeignete Handballfeldbahn (brutto 44,00 * 22,00 m) mit einem Ständer für 200 Sitzplätze;
- Schwimmbad mit 25 m Pool
- Squashplatz speziell für 3-4 Sportarten
- erforderliche Serverfunktionen, Umkleideräume,
- andere kleinere Räume für den Sportunterricht,
- Mehrzweck-Sporthallen (Kampfsportarten, Cardio- und Konditionstraining),
- Trainer- und Lehrerzimmer, Umkleideräume,
- notwendige Lieferungen,
- als Funktion der eingebauten Kunststoff-Sportbahn im Freien (Tennis, B33-Basketballplatz).
29/07/2017    S144    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2017/S 144-297635
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkér?
I.1) Név és címek
Budapesti Corvinus Egyetem
AK01321
F?vám tér 8.
Budapest
1093
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
Telefon: +36 14827154
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14827051
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe: www.uni-corvinus.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kör?en, közvetlenül és díjmentesen elérhet? a következ? címen: www.mek.hu/?link=corvinus_tp
További információ a következ? címen szerezhet? be másik cím:
MÉK Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2.
Budapest
1088
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.mek.hu
A felhasználói oldal címe: www.mek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következ? címre:
MÉK Nonprofit Kft.
Ötpacsirta u. 2.
1088
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkér? általános címe: www.mek.hu
A felhasználói oldal címe: www.mek.hu
I.4) Az ajánlatkér? típusa
Egyéb típus: egyetem
I.5) F? tevékenység
Oktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Budapesti Corvinus Egyetem tervpályázata Sportlétesítmény tervezésére.
Hivatkozási szám: BCE_116_TERVP_SPORT
II.1.2) F? CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71221000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A Budapesti Corvinus Egyetem sportlétesítményének tervezése, amelyben az alábbi sportfunkciók biztosítása szükséges: — versenysportra is alkalmas módon kialakított kézilabdapálya méret? pálya (bruttó 44.00*22.00 m) 200 f? befogadására alkalmas lelátóval, — 25 m-es medencével rendelkez? uszoda, — 3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya, — szükséges kiszolgáló funkciók, öltöz?k, — az órarendi testneveléshez szükséges egyéb kisebb termek, — többcélú sporttermek (küzd?sport-, kardio- és kondicionáló terem), — edz?i és tanári szobák, öltöz?k, — szükséges szertárak, — beépíthet?ség függvényében, szabadtéri m?anyag sportborítású pálya (tenisz, B33 kosárpálya).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és m?szaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvev?k/részvételre jelentkez?k kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerz?déssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013.(VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervez?i tevékenység. 1. melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-m?szaki tervezés: É jel? szakterület.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvev?k neve:
IV.1.9) A pályam?vek értékelésének szempontjai: Telepítés (környezetbe illeszkedés, beépítés): — karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása, — funkcionális igények megvalósulása, — magas szint? térépítészeti, építészeti és zöldfelületi min?ség létrehozása, — városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye, — építészeti kialakítás min?sége, — településrendezési, építési el?írások betartása a dokumentációval összhangban. Megvalósíthatóság: — reális id?beli megvalósíthatóság, — tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság, — gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása, — reális költség?, megvalósítható m?szaki megoldások alkalmazása. Környezetvédelem: — környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, — kedvez? anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata, — alacsony üzemeltetési költség?, fenntartható megoldások alkalmazása. Közlekedés: — térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja, — kapcsolatok a sz?kebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz. Tervi min?ség. — kidolgozottság, részletezettség, — közérthet?ség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhet?ség, — dokumentációnak való megfelelés Megjegyzés: a bírálóbizottság nem tekinti értékelési szempontnak a kiírás II.2.4) pontjában rögzített „3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya” vonatkozásában a megajánlott pályák számát.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályam?vek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 25/09/2017
Helyi id?: 16:00
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkez?k részére történ? megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályam?vek vagy részvételi jelentkezések elkészíthet?ek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zs?ri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélend? díjak száma és értéke: A pályam?vek díjazására és megvételére nettó 9 500 000 HUF áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: 6 000 000 HUF. A megvétel legkisebb összege: 600 000 HUF. A díjak száma: 1-15 db.
IV.3.2) Az összes pályázónak történ? kifizetésekre vonatkozó adatok: A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelel? színvonalú pályam?vek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy gy?ztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek min?síti a pályázatot, ha egyetlen pályam?vet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent érték?nek min?síti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkér? tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerz?i jogi el?írások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követ? szerz?dések
A tervpályázati eljárást követ?en a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerz?dést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelez? az ajánlatkér? számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Czinderi Gábor
Sz?cs Balázs
Kapitány József DLA
Kaszás István
Mátrai Péter DLA
Nagy Tamás DLA
Tarnóczky Tamás Attila
Kiss Roland
Póttag: Eltér István
VI. szakasz: Kiegészít? információk

VI.3) További információk
: 1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illet?leg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet el?írásai szerint történik. 2) A dokumentáció beszerzése: a pályázónak els? lépésben regisztrálnia kell a www.mek.hu/?link=corvinus_tp honlapon. Ezt követ?en a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. 3) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályam?vek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályam?vek szerz?inek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követ?en ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályam? benyújtásával kapcsolatos formai el?írásokat és a benyújtással kapcsolatos el?írásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályam?vek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhet?k el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés id?pontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történ? megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelel?en, a lebonyolító címére történ? beérkezés id?pontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályam?veket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. 4) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályam?vel vehet részt. A társszerz?k és a szerz?k munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közrem?ködhetnek. 5) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó aki/amely: — a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, — azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelez?nek elfogadta, — akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn, — személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefügg? szakmagyakorlási tevékenységekr?l szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés id?pontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelel? jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szerepl? hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ). — az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés id?pontjában az adott országban tervez?i jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervez?irodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerz?déskötéskor meglév? akkreditált tervez?i jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkez? partner megléte a Pályázó felel?ssége; — nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott joger?s ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el, — a tervpályázat titkosságát meg?rzi. 6) A kiíró 31.7.2017-én 17:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: 1093 Budapest, Lónyay u. 40. 7) Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a tervpályázati eljárást követ?en, a tervezési szolgáltatás megrendelésére irányuló, Kbt. 98.§ (5) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárást fog lefolytatni a jelen pályázatnyertesével/nyerteseivel. 8) Az eljárásban közrem?köd? felel?s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kas Gábor (lajstromszám: 00673).

VI.4) Jogorvoslati eljárás


VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelembenyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ? szervt?l szerezhet? be
Közbeszerzési Dönt?bizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen