Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Športová hala Bratislava – Vajnory
 • Športová hala Bratislava – Vajnory
 • Športová hala Bratislava – Vajnory
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava

Športová hala Bratislava – Vajnory , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2020860
Tag der Veröffentlichung
27.09.2016
Aktualisiert am
27.09.2016
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
12 Arbeiten
Abgabetermin
06.09.2016
Preisgerichtssitzung
27.09.2016

1. Preis

hantabal architekti, Bratislava
Juraj Hantabal ∙ Michaela Hantabalová ∙ Jakub Hanták
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava
 • 1. Preis: hantabal architekti, Bratislava

2. Preis

AKJančina,, Bratislava
Juraj Jančina ∙ Jozef Bátor
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava
 • 2. Preis: AKJančina,, Bratislava

3. Preis

Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
 • 3. Preis: Juraj Furdík ∙ Ágnes Gyarmati, Bratislava
Verfahrensart
Open blindfold jury competition, One stage competition, Urbanism and Architecture Design Competition

Auslober
City District Bratislava – Vajnory, Slowakei

Wettbewerbsaufgabe
Subject matter of the competition is architecture and spatial design of a multipurpose sports hall, including facilities and urbanistic design of the respective area including the car park belonging to the designed building.

General Design Requirements
The sports hall is located in the Alviano sports facility (site no. 189/21, 189/6,189/5, 189/4, 189/18,189/3, 189/28, 189/27). Design of reorganization of existing sports grounds in the area – winter ice-rink, changing-rooms building, and placement of 110 parking lots is expected to be part of the design. The buildings „senior house“ and „pizzeria“ should remain. According to the General City Plan of Bratislava from 2007 the admissible land use of the solved area is „sports and leisure“ function, whereby regulations of intensity of land use are not strictly given.

Spatial Arrangement Requirements
The sports hall will be dedicated to following sport activities:
- basketball
- handball
- volleyball
- futsal
- badminton
Requirements: 10 sportsmen changing rooms (8 for 15 people, 2 for 10 people), tribune accommodating approximately 500 viewers in accordance with STN (Slovak Technical Norms), entrance hall, buffet, appropriate facilities in accordance with STN, sound distribution room, storage spaces for sports utensils 80-100m2, changing rooms and sanitary facilities for visitors in accordance with STN, housekeeper room, cashier room, technical equipment room.

Urbanistic and Architectural Design Requirements
Besides the design of the sports hall competition entry should contain reorganization of existing sports grounds in the solved area:
- 2 volleyball courts (1 classic, 1 beach), changing rooms (tearing down admissible if the capacity is substituted within the new sports hall), ice-rink area maximum 40m x 20m, ice-rink technology room 4m x 5m
- Location is accessible from Rybničná St., in winter the area provides ice-rink activities, in summer it provides handball, volleyball and beach volleyball courts, BMX cross track (not a part of the solved area), changing rooms. Year-round open is the Alviano pizzeria and senior center Amico on the border of the solved area.
- Spatial arrangement of the area will be subject of urbanistic design. We require relocating existing sports courts into the new sports hall, locating an ice-rink in the area, possibility of relocating existing changing rooms into the new sports hall. Concerning dendrology, it is ideal to preserve all woody species located in the area if the design allows so. If not it is necessary to present the location of replacement planting. The existing approximately 150m2 pizzeria Alviano is located on the first floor of a building from 1993 intended to remain. It is a building of a former fire station, under the pizzeria there is technical equipment storage and winter ice-rink technology room and economic administration of the city district room of approximately 220m2. It is possible to incorporate the mentioned building into the future sports hall or eventually its removal and placement of a restaurant and storage rooms within the new sports hall (in that case, they should be located on the ground floor and contain an exterior terrace). The Amico senior center for approximately 15 disabled citizens is located in a one-story building with 2 adjacent parking places at this moment. The competition design should provide enough parking possibilities within the sports hall car park, there are no supplementary parking lots needed for the senior house visitors. The building has a terrace facing the opposite side, excluded from the solved area. There are no plans to design it in any other way, it should remain unchanged.Jury
Mário Schwab (Organizer related member of the jury) – Chairman of the Jury
Dušan Fischer (Independent member of the jury)
Marián Pokrivčák (Independent member of the jury)
Pavel Suchánek (Independent member of the jury)
Alexander Schleicher (Independent member of the jury)
Ingrid Krumpolcová (Organizer related member of the jury)
Michal Vlček (Organizer related member of the jury)

24/05/2016    S98    - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž  Slovensko-Bratislava: Návrhárske a architektonické služby2016/S 098-175278Oznámenie o súťaži návrhovSmernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
/obstarávateľI.1) Názov a adresyMestská časť Bratislava-Vajnory00304565Roľnícka 109Bratislava-Vajnory831 07SLOVENSKOKontaktná osoba: Hana MateičkováTelefón: +421 903266117E-mail: mateickova@torvo.skFax: +421 243712494Kód NUTS: SKInternetová adresa (internetové adresy):Hlavná adresa: www.vajnory.skI.2) Spoločné verejné obstarávanieI.3) KomunikáciaSúťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.komarch.skĎalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adresePonuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adreseI.4) Druh verejného obstarávateľaRegionálny alebo miestny orgánI.5) Hlavná činnosťVšeobecné verejné službyOddiel II: PredmetII.1) Rozsah obstarávaniaII.1.1) Názov:Športová hala Bratislava-Vajnory.II.1.2) Hlavný kód CPV71220000II.2) OpisII.2.2) Dodatočné kódy CPV71320000II.2.4) Opis obstarávania:Predmetom súťaže návrhov je architektonické a hmotovo-priestorové riešenie viac účelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe.II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únieObstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky účastiIII.1.10) Kritériá na výber uchádzačov:III.2) Podmienky týkajúce sa zákazkyIII.2.1) Informácie o konkrétnej profesiiÚčasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: ánoUveďte profesiu: Autorizovaný architekt podľa §4 alebo stavebný inžinier podľa § 5 ods. 1) písm. a) a ods. 2) písm. b)1., 2. zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Oddiel IV: Postup
IV.1) OpisIV.1.2) Druh súťažeOtvorenáIV.1.7) Mená vopred vybraných uchádzačov:IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:Kvalita urbanisticko-architektonického návrhu usporiadania kvalita formovania hmôt a exteriérových priestorov, originalita, a aktuálnosť výrazových prostriedkov architektúry haly kvalita riešenia prevádzky športovej haly reálnosť, realizovateľnosť a ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia a splnenie požiadaviek lokalitného programu uplatnenie ekologického prístupu a energetická úspornosť riešenia;IV.2) Administratívne informácieIV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasťDátum: 06/09/2016Miestny čas: 15:00IV.2.3) Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačomIV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:SlovenčinaIV.3) Odmeny a porotaIV.3.1) Informácie o oceneniachBude udelené ocenenie/ocenenia: ánoPočet a hodnota udeľovaných ocenení: 1. Cena sa stanovuje vo výške 3 000 EUR (slovami: tritisíc EUR).2. Cena sa stanovuje vo výške 1 800 EUR (slovami: tisícosemsto EUR).3. Cena sa stanovuje vo výške 1 200 EUR (slovami: tisícdvesto EUR).IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:IV.3.3) Nadväzujúce zákazkyVšetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: ánoIV.3.4) Rozhodnutie porotyRozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: ánoIV.3.5) Mená vybraných členov poroty:Ing. Mário SchwabIng. arch. Ingrid KrumpolcováIng. arch. Dušan FischerIng. arch Marián PokrivčákIng. arch. Pavel Suchánek
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie
:Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť Priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm h) zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom ktorého návrh vybrala porota ako víťazný k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie. V prípade neúspešnosti rokovania bude vyhlasovateľ viesť rokovanie s účastníkmi ktorých návrhy získali 2. popr. 3. miesto. V prípade, ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy, vyzve vyhlasovateľ na Priame rokovacie konanie všetkých víťazov.VI.4) Postupy preskúmaniaVI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanieÚrad pre verejné obstarávanieDunajská 68, P.O.Box 58Bratislava 24820 04SLOVENSKOTelefón: +421 250264176Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.skVI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciuVI.4.3) Postup preskúmaniaVI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmaniaÚrad pre verejné obstarávanieDunajská 68, P.O.Box 58Bratislava 24820 04SLOVENSKOTelefón: +421 250264176Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.sk
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/05/2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen