Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sopron Multifunkcionális Konferenciaközpont , Sopron/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031518
Tag der Veröffentlichung
26.04.2021
Aktualisiert am
12.08.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Ingenieur*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
01.07.2021
Preisgerichtssitzung
03.08.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság

2. Preis

Építész Stúdió Építész Tervező és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Preis

Archi.doc Építésziroda Kft.

3. Preis

Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbsverfahrens:
Ausarbeitung von Entwurfskonzepten, die auf der Grundlage eines Programmplans für die Schaffung eines multifunktionalen öffentlichen Zentrums mit einer Kapazität von etwa 700 Personen vorgelegt werden sollen, das auf der Grundlage des Abrisses des ehemaligen Maroni-Hotelgebäudes im Zusammenhang mit dem Projekt eines internationalen Konferenzzentrums im Rahmen des Lővérek-Programms errichtet werden soll.

Das Ziel des Wettbewerbs:
Auf dem Gelände soll ein Kongress- und Veranstaltungszentrum entstehen, das allen Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird, und es soll ein Gestaltungskonzept und ein Designer für ein Gebäude ausgewählt werden, das sich in das Stadtbild einfügt.

Versenyfeladat
A tervpályázati eljárás tárgya:
Lővérek program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ beruházás kapcsán a volt Maroni Hotel épületének bontásával mintegy 700 fő befogadására alkalmas multifunkcionális köz-pont létrehozására vonatkozó programterv alapján beadandó tervezői koncepciók készítése.

A tervpályázati eljárás célja:
Az ingatlanokon egy a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő kongresszusi és rendezvényközpontot megvalósítása és a városképbe illeszkedő épület tervkoncepciójának és tervezőjének kiválasztása.
26/04/2021 S80
Magyarország-Sopron: Mérnöki szolgáltatások
2021/S 080-206722
Tervpályázati kiírás
Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25891108208
Postai cím: Új utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ Extra-Regio NUTS 1
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 12090180
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: sopronfertonzrt.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000328892021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000328892021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turizmus fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Sopron Multifunkcionális Konferenciaközpont

Hivatkozási szám: EKR000328892021
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázati eljárás tárgya

Lővérek program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ beruházás kapcsán a volt Maroni Hotel épületének bontásával mintegy 700 fő befogadására alkalmas multifunkcionális köz-pont létrehozására vonatkozó programterv alapján beadandó tervezői koncepciók készítése.

A tervpályázati eljárás célja

Az ingatlanokon egy a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő kongresszusi és rendezvényközpontot megvalósítása és a városképbe illeszkedő épület tervkoncepciójának és tervezőjének kiválasztása.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

i) Pályázónak a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet - szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie a pályázat eredményhirdetésének időpontjában. A feladat ellátáshoz megfelelő „É” jogosultság és a Magyar Építész Kamara honlapján (www.mek.hu) található hivatalos névjegyzékben (MEKON) szereplés szintén pályázati feltétel.

ii) Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti országban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegyzett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pá-lyaműveket és dönt a rangsorolásról:

1. telepítés, környezetbe való illesztés

2. építészeti megjelenés, egyedi építészeti megoldások alkalmazása

3. tervezési programnak való megfelelés

4. funkcionális kialakítás megoldásai

5. gazdaságos üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 01/07/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre álló bruttó összeg: 10 000 000 HUF A díj legmagasabb bruttó összege: 2 000 000 HUF A díjazás, vagy megvétel legkisebb bruttó összege: 1 000 000 HUF

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A díjak (megvétel) összegét a bírálóbizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értékelése alapján határozza meg a fenti összeghatárok között. A bírálóbizottság jogosult a teljes díjazásra rendelkezésre álló összeget odaítélni a pályázóknak

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
Kárpáti Béla Imre vezérigazgató, Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Kuslits Tibor, Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara
Németh Gergely, Sopron MJV főépítész
Dr. Veöreös András, Soproni Városszépítő Egyesület, Winkler Oszkár Építészeti Szakbizottság
Deák Krisztina főosztályvezető, Miniszterelnökség
Szij Zoltán osztályvezető, Miniszterelnökség

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerint a tervpályázati eljárást a Lechner Tudásközpont oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ oldalon elérhető etervpálya modulján keresztül bonyolítja le azzal, hogy a Kbt. 41. § (5) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének az EKR rendszerben is eleget tesz, vagyis az EKR útján nyilvánosan közzéteszi és az EKR-ben rögzíti mindazon hirdetményeket és adatokat, amelyek közzétételére köteles.

Pályázati tervdokumentációt mind az Etervpálya Rendszeren mind az EKR -en keresztül teszi közzé. A dokumentáció nyilvános, azt a rendszerben történő regisztrációt követően bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen letöltheti. Az Etervpálya rendszer elérési útja: oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/, az EKR elérési útvonala ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-eljarasok

Az eljárás során keletkező - Pályázókat érintő - dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az Etervpálya modulon keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során minden kommunikáció az Etervpálya rendszeren keresztül történik, telefonon, vagy papír alapon, illetve elektronikus levél útján- az Etervpálya üzemzavara esetét kivéve - nem ad ki információkat! Az Etervpálya üzemzavara esetén az elsődleges kommunikációs csatorna az EKR. Az EKR üzemzavar és üzemszünet esetére alkalmazandó eljárási szabályokról az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017 (XII.27.) MVM rendelet az irányadó. Az EKR működésére egyebekben az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

A pályaművek benyújtása

A pályaműveket elektronikus úton a Kbt. 41 § (4) bekezdés alapján a oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/ oldalra kell feltölteni. A pályaművek személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályaművek az Etervpálya honlapra történő feltöltésének határideje megegyezik az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidővel!

Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy amennyiben pályázatot nyújt be az e-Tervpálya rendszerbe, akkor azt legkésőbb a felhívásban megadott határidőig - az esetlegesen szükséges regisztrációt követően - az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül is nyújtsa be a felolvasólap kitöltésével, melyben a benyújtott pályázatról nyilatkozik az IGEN válasz kiválasztásával. Más egyéb dokumentumot nem szükséges kitölteni/feltölteni az EKR rendszerbe.

Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a pályamű elektronikus változata határidőben benyújtásra kerüljön!

Pályázó felelőssége, hogy a benyújtott pályamű semmilyen, a pályázóra vonatkozó információt, vagy adatot nem tartalmazhat, a titkosság követelményét nem sértheti!

A késve beérkezett pályaműveket a bírálóbizottság a pályázatból kizárja.

Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt, pályázónként kizárólag egy pályamű nyújtható be.

A pályaművek felbontása

Az elektronikus ajánlatok felbontását az Etervpálya rendszer automatikusan végzi el. A bontási jegyzőkönyv a bírálóbizottsági jegyzőkönyvhöz kerül csatolásra.

A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18.§ alapján:

(4) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság

a) résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,

b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy

c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

(5) A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá

a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy

b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24.§ alapján:

(8) A bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:

a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;

b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti;

c) a titkosságot sértő pályaműveket, valamint

d) azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

(9) A bírálóbizottság az eljárásból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy a hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

AZ EKR Technikai hiábája miatt Ajánlatkérő itt rögzíti a VI.4.3 ponthoz tartozó szövegrészt:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (1)-(12)alapján van lehetőség

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (1)-(12)alapján van lehetőség

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen