Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Seniorské centrum Šatovka , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024335
Tag der Veröffentlichung
02.07.2018
Aktualisiert am
11.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.09.2018
Preisgerichtssitzung
16.10.2018

1. Preis

ASGK Design s.r.o., Prag
Mgr. arch. Gabriela Kaprálová
Ing. arch. Monika Čurdová · Ing. arch. Markéta Šornová
Ing. arch. Karolína Falladová · Ing. arch. Marek Trebuľa
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag
 • 1. Preis: ASGK Design s.r.o., Prag

2. Preis

Skutek Architecture, Prag
Ing. arch. Ondřej Dvořák, PhD. · Ing. arch. Jiří Matys
Raumleipzig Architekten, Leipzig
Ing. Šárka Voříšková
Bc. V. Martínková · Bc. M. Gál, T. Strnad
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag
 • 2. Preis: Skutek Architecture, Prag

3. Preis

Igloo Architekti, Prag
Ing. Jan Pačka · Ing. arch. Igor Šimon
Ing. Arch. Radek Fila
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag
 • 3. Preis: Igloo Architekti, Prag

Auszeichnung

Studio Perspektiv, Prag
Ing. arch. Martin Čeněk
Ing. arch. M. Stára · Ing. arch. J. Antal · Ing. arch. V. Hasalík
Ing. arch. E. Mosieienkov · Ing. arch. M. Kyiashko
Ing. arch. Y. Stepankova · Bc. A. Pernicová
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag
 • Auszeichnung: Studio Perspektiv, Prag

Auszeichnung

STOPRO, Prag
Ing. arch. Nikolaj Stojanov
Ing. arch. L. Kirovová, PhD. · Ing. arch. T. Dufková · Ing. J. Beran
Ing. arch. P. Stojanov · Ing. arch. Š. Kubátová
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
 • Auszeichnung: STOPRO, Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka - Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k.ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením. V platné ÚPD má řešené území kód VV-C.

---

The subject of the competition was the design solution for the reconstruction and completion of the Senior Center Satovka, in Dejvice, located in the Sarka – Lysolaje Natural park.
The jury appreciated as a very successful, the masterplan structure of the complex with regard to the overall configuration and character of the Sarecke valley. Individual buildings respond to the valley terrain with their scale and rotation and represent a quality solution of building design in a natural context, enhanced with views of the surrounding slopes and the proposed Calvary and the Holy Trinity chapel at the highest point of the site.
30/06/2018 S124 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Praha: Architektonická řešení
2018/S 124-283043
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Městská část Praha 6
00063703
Čs. armády 601/23
Praha 6
160 52
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Jana Jelínková
Tel.: +420 220189900
E-mail: jjelinkova@praha6.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.praha6.cz

Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c627de13-273e-41ce-ac6a-3bd9a924af60
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c627de13-273e-41ce-ac6a-3bd9a924af60
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Seniorské centrum Šatovka

Spisové číslo: 06/18/SON
II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením, viz soutěžní příloha. V platné ÚPD má řešené území kód VV–C.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) celková architektonická a urbanistická kvalita řešení,

b) funkčnost návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 24/09/2018
Místní čas: 18:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

První cena se stanovuje ve výši 625 000 CZK (slovy: šest set dvacet pět tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 375 000 CZK (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK (slovy: dvě stě padesát tisíc Korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc Korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: Ing. Milena Hanušová, zástupce starosty MČ Praha 6
Ing.arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Praha 6
Ing. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ Praha 6
Řádní členové nezávislí: prof. Ing. arch. Irena Šestáková
doc. Ing. arch. Jan Mužík
Ing. arch. Petr Vávra
Ing. arch. Vladan Hodek
Náhradníci závislí: Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSZ MČ Praha 6
Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty MČ Praha 6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ Praha 6
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jan Němec
Ing. arch. Milan Veselý

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen