Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

SCIENCE CAMPUS CLUJ-NAPOCA , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033854
Tag der Veröffentlichung
25.03.2022
Aktualisiert am
27.09.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.06.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
19.06.2022

1. Preis

SC KXL Studio SRL

2. Preis

LBA Architecture et Ingenierie

3. Preis

Practica Arquitectura Y Urbanismo SLP
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Lösungswettbewerb mit anschließendem Abschluss eines Dienstleistungsvertrags auf dem Verhandlungsweg ohne Veröffentlichung einer Ausschreibung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. j) des Gesetzes 98/2016, Art. 105, Art. 104 Abs. 7 des Gesetzes 98/2016 für den SCIENCE CAMPUS, Cluj-Napoca; Anfragen zur Klärung und Beantwortung werden gemäß der beigefügten Verordnung behandelt/beantwortet.

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru SCIENCE CAMPUS, Cluj-Napoca; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.
25/03/2022    S60

România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 060-158093

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca

Număr naţional de înregistrare: 4305857

Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod NUTS: RO113 Cluj

Cod poștal: 400001

Țară: România

Persoană de contact: lucia lupea, mirona craciun(OAR)

E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Telefon: +40 264596030

Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003360
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Ordinul Arhitectilor din Romania - Filiala Transilvania

Număr naţional de înregistrare: 14492884

Adresă: Bdul Eroilor nr. 22 ap. 10, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Localitate: NA

Cod poștal: 400129

Țară: România

Persoană de contact: Mirona Craciun

Telefon: +40 728330140

E-mail: secretar@oartransilvania.ro

Cod NUTS: RO113 Cluj

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.oartransilvania.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii cu tema SCIENCE CAMPUS CLUJ-NAPOCA

Număr de referinţă: 348944
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru SCIENCE CAMPUS, Cluj-Napoca; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta; se va avea in vedere punctul 2.1.2 din regulament

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

cf pct. II.2.5 de mai sus

Totodata, precizam ca in cadrul negocierii fara publicare pentru atribuirea contractului se va utiliza criteriul ''cel mai bun raport calitate-pret'', in cadrul caruia pretul va avea pondere 90% si durata de prestare a serviciilor 10%, se vor avea in vedere prev. pct. 4.2.8 din Regulament.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

premiul I - valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii si nu mai mult de 12816292,5 lei fara TVA,

premiul II - 247500 lei

premiul III- 123750 lei

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

platile pentru premiile 2 si 3 se vor face cf pct. 3.18. din Regulament

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Halevi Maya
Ianasi Liviu
Demetriu Alexandra
Gylling Lars
Litan Cristian Marius
Trandafir Catalin
Gaivoronschi Vlad
Andreea Muresan
Serban Daniel

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Se va avea in pct. 3.5 din Regulament.

Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin. 3 din HG 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen