Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rješenja bazena , Dubrava/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027424
Tag der Veröffentlichung
11.09.2019
Aktualisiert am
13.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
33 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.11.2019
Preisgerichtssitzung
03.12.2019

1. Preis

Radionica Arhitekture, Zagreb

2. Preis

BIRO space society d.o.o., Zagreb

3. Preis

Njirić + arhitekti d.o.o., Zagreb

Anerkennung

Tri Kvarti d.o.o., Zagreb

Anerkennung

Ured ovlaštenog arhitekte Nera Jelaska, Split
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Projektwettbewerb zur Erarbeitung der konzeptionellen städtebaulichen Lösung des Dubrava-Beckens.

Natjecateljski zadatak
Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja bazena Dubrava.
11/09/2019 S175 - - Usluge - Natječaj za projektiranje - Otvoreni postupak
Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske i srodne usluge
2019/S 175-426973
Obavijest o projektnom natječaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Osoba za kontakt: Tihomil Matković, dipl. ing. arh.
Telefon: +385 14816151
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
NUTS kod: HR041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.d-a-z.hr
Adresa profila kupca: www.dropbox.com/sh/2bkmlvh1v2rl36k/AABnAcX5GVlWYNHtIfgQK8LMa?dl=0

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+F12-0035735
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ)
Trg bana J. Jelačića 3/I
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14816151
E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr
NUTS kod: HR041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dropbox.com/sh/2bkmlvh1v2rl36k/AABnAcX5GVlWYNHtIfgQK8LMa?dl=0
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:
Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja bazena Dubrava
Referentni broj: 3013-2019-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.4)Opis nabave:
Sukladno točki 1.5. Uvjeti natječaja.
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
Sukladno točki VII. Kriteriji za analizu i ocjenu natječajnih radova Uvjeta natječaja.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/11/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/09/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen