Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami Březových Horách , Příbram/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033775
Tag der Veröffentlichung
14.03.2022
Aktualisiert am
01.02.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Abgabetermin
09.09.2022 09:00
Preisgerichtssitzung
30.09.2022

Gewinner

monom works s.r.o., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand dieses architektonisch-städtebaulichen Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines Entwurfs für die Revitalisierung des J. A. Alice-Platzes in Příbram VI-Březové Hory. Ziel der Revitalisierung ist es, diesen Platz wiederzubeleben und in einen würdigen Raum zu verwandeln, der der Bedeutung dieses Gebiets und dem historischen Kontext der ursprünglichen Bergbausiedlung Březové Hory entspricht. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen qualitativ hochwertigen architektonischen und städtebaulichen Entwurf für die Revitalisierung des J.A. Alice-Platzes zu erhalten, der als Grundlage für die Erstellung der Projektdokumentation dienen soll.

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh je zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohotoprostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory. Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistickýnávrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
17/08/2022    S157

Česko-Příbram: Architektonické služby pro venkovní prostory

2022/S 157-450989

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 051-133660)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Příbram

Národní identifikační číslo: 00243132

Poštovní adresa: Tyršova 108

Obec: Příbram

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 26101

Země: Česko

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Sladký

E-mail: jakub.sladky@pribram.eu

Tel.: +420 318402561

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.pribram.eu

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Název Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami Březových Horách

Spisové číslo: NAVRH 7/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh je zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významutohotoprostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory. Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistickýnávrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 051-133660

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/05/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 09/09/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:
 
 
 
 
 
17/06/2022    S116

Česko-Příbram: Architektonické služby pro venkovní prostory

2022/S 116-327716

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 051-133660)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Příbram

Národní identifikační číslo: 00243132

Poštovní adresa: Tyršova 108

Obec: Příbram

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 26101

Země: Česko

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Sladký

E-mail: jakub.sladky@pribram.eu

Tel.: +420 318402561

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.pribram.eu

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Název Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami Březových Horách

Spisové číslo: NAVRH 7/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh je zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohotoprostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory. Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistickýnávrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 051-133660

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/05/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 31/08/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:
 
 
 
13/05/2022    S93

Česko-Příbram: Architektonické služby pro venkovní prostory

2022/S 093-257035

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 051-133660)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Příbram

Národní identifikační číslo: 00243132

Poštovní adresa: Tyršova 108

Obec: Příbram

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 26101

Země: Česko

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Sladký

E-mail: jakub.sladky@pribram.eu

Tel.: +420 318402561

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.pribram.eu

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami Březových Horách

Spisové číslo: NAVRH 7/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh je zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 051-133660

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/05/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 30/06/2022
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace:
14/03/2022    S51

Česko-Příbram: Architektonické služby pro venkovní prostory

2022/S 051-133660

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Příbram

Národní identifikační číslo: 00243132

Poštovní adresa: Tyršova 108

Obec: Příbram

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 26101

Země: Česko

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Sladký

E-mail: jakub.sladky@pribram.eu

Tel.: +420 318402561

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.pribram.eu

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/MeUPB
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami Březových Horách

Spisové číslo: NAVRH 7/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
71222000 Architektonické služby pro venkovní prostory
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem této architektonicko-urbanistické soutěže o návrh je zpracování návrhu revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami VI-Březových Horách. Cílem revitalizace je oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizovaný architekt a inženýr

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) celková kvalita koncepce návrhu;

b) celková kvalita návrhu urbanistického/architektonického/krajinářského řešení s ohledem na funkci, výběr materiálů a konstrukční detail;

c) míra naplnění soutěžního zadání;

d) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních nákladů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 31/05/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

Třetí cena se stanovuje ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Odměna neoceněným návrhům, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, bude rozdělena dle uvážení poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí Mgr. Jan Konvalinka, starosta RNDr. Josef Velfl PhDr. Věra Smolová Řádní členové nezávislí Ing. arch. Ivan Plicka Ing. Vladimír Sitta Ing. arch. MgA. David Mateásko Ing. arch. Jitka Ressová Náhradníci závislí Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta Náhradníci nezávislí Ing. arch. Ondřej Tuček Ing. arch. Patrik Hoffman

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen