Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalizace Masarykova náměstí , Jihlava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024033
Tag der Veröffentlichung
28.05.2018
Aktualisiert am
13.11.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.08.2018
Preisgerichtssitzung
11.09.2018

1. Preis

MCA atelier, s.r.o., Prag
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán · doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph. D.
Ing. Jan Špilar · Ing. arch. Radek Novotný · Ing. arch. Jiří Opl
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag
 • 1. Preis: MCA atelier, s.r.o., Prag

2. Preis

Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
Ing. Miroslav Patočka · Ing. Marek Holán · Ing. Jiří Vítek · JV PROJEKT VH s.r.o.
Ing. arch. Vratislav Zika · Ing. arch. Eva Kovářová · Ing. arch. Alexandra Sýkorová
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno
 • 2. Preis: Ing. arch. Miloš Klement · Ing. arch. Michal Říčný · Ing. arch. Petr Todorov, Brno

3. Preis

Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
Ing. Lýdia Šušlíková · Ing. Martin Všetečka, Ph. D. · Bc. Martin Nosek
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
 • 3. Preis: Ing. arch. Jan Zezůlka · Ing. arch. Linda Boušková · Ing. arch. Daniel Struhařík, Brno
Verfahrensart
Nicht offener Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity (kulturní, obchodní, ale zejména společenské – potkávání se a sdílení veřejného prostoru) se zohledněním principů udržitelného rozvoje.
die Tschechische Republik-Jihlava: Dienstleistungen von Architekturbüros
2018/S 097-222040
Wettbewerbsbekanntmachung
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Statutární město Jihlava
00286010
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
586 01
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. arch. Tereza Kafková
Telefon: +420 565592404
E-Mail: tereza.kafkova@jihlava-city.cz
NUTS-Code: CZ063
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jihlava.cz/namesti
Adresse des Beschafferprofils: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c3a27e90-d23b-41ed-b4f9-324a9d63895f
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c3a27e90-d23b-41ed-b4f9-324a9d63895f
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Referenznummer der Bekanntmachung: MMJ/ORM/56566/2018
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity (kulturní, obchodní, ale zejména společenské – potkávání se a sdílení veřejného prostoru) se zohledněním principů udržitelného rozvoje.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben: Autorizovaný/á architekt/ka pro obor architektura (A1), event. autorizovaný/á architekt/ka s autorizací se všeobecnou působností (A0), autorizovaný/á architekt/ka pro obor krajinářská architektura (A3), autorizovaný/á inženýr/ka pro obor dopravní stavby, event. městské inženýrství - podrobně uvedeno v Soutěžních podmínkách.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení, zejména celková koncepce náměstí, koncepce náplně a formy ve vztahu k pozici a vizi jihlavského náměstí jako kulturního a společenského centra kraje Vysočina;
b) zohlednění podmínek a doporučení památkové péče a využití potenciálu historického kontextu;
c) kvalita dopravního řešení s preferencí udržitelných a aktivních forem dopravy, včetně obslužnosti městskou hromadnou dopravou, individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu;
d) kvalita environmentálního řešení – koncepce zajištění příznivého mikroklima náměstí a základní koncepce nakládání s dešťovou vodou;
e) invenčnost a flexibilita řešení mobiliáře s ohledem na potřeby akcí pořádaných na náměstí;
f) obytná a uživatelská kvalita využitelnosti prostoru náměstí pro kulturní akce i každodenní provoz;
g) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;
h) kvalita a komplexnost zapracování doporučení z vyhodnocení zapojení veřejnosti;
i) kvalita a komplexnost zapracování dílčích doporučení zadavatele dle zadání soutěže, zejména základních doporučení specifikovaných v čl. 5. Soutěžních podmínek či odůvodnění jejich nedodržení.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK (slovy: sedm set tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
Další informace k udělení cen jsou v Soutěžních podmínkách.
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny v celkové výši 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých), částka bude rozdělena dle uvážení poroty soutěže.
Další informace k odměnám jsou v Soutěžních podmínkách.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Viz Soutěžní podmínky.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, předseda poroty - nezávislý člen poroty
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín - nezávislý člen poroty
Ing. Radmila Fingerová - nezávislý člen poroty
Ing. arch. Aleš Burian - nezávislý člen poroty
Ing. arch. Vladimír Fialka - nezávislý člen poroty
Radek Popelka, MBA, místopředseda poroty - závislý člen poroty
Ing. Jaromír Kalina - závislý člen poroty
Ing. arch. Martin Laštovička - závislý člen poroty
Ing. arch. Tomáš Lakomý - závislý člen poroty
Ing. arch. Aleš Stuchlík, náhradník - závislý člen poroty
Ing. arch. Jiří Janďourek, náhradník - nezávislý člen poroty
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen