Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032487
Tag der Veröffentlichung
08.09.2021
Aktualisiert am
30.08.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Bewerbungsschluss
08.10.2021 14:00
Preisgerichtssitzung
29.06.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

ov architekti, s.r.o.

2. Preis

Roman Brychta Architekti, s.r.o.

3. Preis

DKarchitekti, s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf für den Umbau und die Erweiterung der Poliklinik Pod Marjánkou. Der Auftraggeber sucht eine Lösung, die den laufenden Betrieb der Poliklinik nicht wesentlich einschränkt und gleichzeitig effizient, wirtschaftlich und sensibel mit der Architektur des Gebäudes umgeht. Ziel des Wettbewerbs ist es, die für den Wettbewerbsgegenstand am besten geeignete Planungslösung auszuwählen und zu vergeben, die den in diesen Wettbewerbsbedingungen und den Wettbewerbsunterlagen enthaltenen Anforderungen des Auftraggebers entspricht. Zweck des Wettbewerbs ist es, durch die Vergabe von Preisen die Teilnehmer auszuwählen, mit denen der öffentliche Auftraggeber über die Vergabe des späteren Auftrags, wie in diesen Bedingungen beschrieben, in einem Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung gemäß den Bestimmungen der §§ 143 Absatz 2 und 65 des Gesetzes verhandelt.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu. Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách Cílem soutěže je tak najít partnera pro kvalitní projekt od dopracování návrhu k jeho úspěšné realizaci.
08/09/2021    S174

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 174-454700

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 6

Národní identifikační číslo: 00063703

Poštovní adresa: Čs. armády 601/23

Obec: Praha 6

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 16000

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing.arch. Igor Kovačević PhD.

E-mail: igor@cceamoba.cz

Tel.: +420 60381008

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha6.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.praha6.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.praha6.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.praha6.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu. Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.

Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky, jak je popsáno v těchto podmínkách

Cílem soutěže je tak najít partnera pro kvalitní projekt od dopracování návrhu k jeho úspěšné realizaci.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Soutěže se mohou účastnit fyzické a právnické osoby (popřípadě jejich společnosti), které splňují technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, tj. předloží seznam 2 významných služeb, referenčních projektů, kterými prokážou schopnost plnit tuto konkrétní navazující zakázku.

Kritéria, podle nichž budou vyhodnocováná technická kvalifikace, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita architektonicko urbanistického řešení

b) kvalita funkčně-provozního řešení

c) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí splnit profesní kvalifikaci, tj. být autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 10
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita architektonicko-urbanistického řešení

b) kvalita funkčně-provozního řešení

c) konstrukční a technologická řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 08/10/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 29/10/2021
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve výši 5. 600.000,- Kč

První cena se stanovuje ve výši 1.600.000,- Kč

Druhá cena se stanovuje ve výši 1.200.000,- Kč

Třetí cena se stanovuje ve výši 800.000,- Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi všechny účastníky 1. fáze soutěže, kteří dodrží soutěžní podmínky, bude rozdělena částka ve výši max.1.000.000,- Kč Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 100.000,- Kč.

Zadavatel neudělí žádné odměny.

Mezi účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 1.000.000,- Kč Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 500.000,- Kč.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Eva Smutná místopředsedkyně poroty
Jakub Stárek
Bohumil Beránek
Marián Hošek náhradník
Michal Volf náhradník
Jana Jelínková náhradnice
Petr Vávra, architekt předseda poroty
Irena Šestáková, architektka, fa.cvut.cz
Michal Juha, architekt, domy.cz
Boris Redčenkov, architekt, a69.cz
Klára Přikrylová, architektka náhradnice

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen