Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukce objektů DSEP Šolínova , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031848
Tag der Veröffentlichung
07.06.2021
Aktualisiert am
29.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.07.2021
Preisgerichtssitzung
21.04.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Ing.arch. Škarda Václav, Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Planungswettbewerbs ist die Entwicklung eines städtebaulich-architektonischen Wettbewerbsentwurfs mit besonderem Fokus auf bauliche und betriebliche Nutzerlösungen zur Revitalisierung, d.h. Erneuerung, Umbau, Modernisierung, Instandsetzung und Fertigstellung von drei Gebäuden in der Šolínová-Straße in Prag 6 für die Bedürfnisse des Seniorenheims Eliška Purkyňová gemäß diesen Wettbewerbsbedingungen und für die Erbringung umfassender Dienstleistungen für die Seniorengemeinschaft.

Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení se specifickým zaměřením na konstrukční a provozně-uživatelské řešení revitalizace, to jest obnovy, rekonstrukce, modernizace, opravy a dostavby objektů tří domů při ulici Šolínově v Praze 6 pro potřeby Domova pro seniory Elišky Purkyňové dle těchto soutěžních podmínek a soutěžního zadání a pro poskytování komplexních služeb seniorské obci.
04/06/2021    S107
I.II.IV.VI.
Tschechien-Prag: Dienstleistungen von Architekturbüros
2021/S 107-282341
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Nationale Identifikationsnummer: 70875316
Postanschrift: Cvičebná 2447/9
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 169 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Matouš Fišer
Internet-Adresse(n): 
Hauptadresse: www.dsep.cz
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002313
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002313
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:
 
Rekonstrukce objektů DSEP Šolínova
 
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2)
Beschreibung
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:
 
Předmětem soutěže o návrh je zpracování soutěžního návrhu urbanisticko-architektonického řešení se specifickým zaměřením na konstrukční a provozně-uživatelské řešení revitalizace, to jest obnovy, rekonstrukce, modernizace, opravy a dostavby objektů tří domů při ulici Šolínově v Praze 6 pro potřeby Domova pro seniory Elišky Purkyňové dle těchto soutěžních podmínek a soutěžního zadání a pro poskytování komplexních služeb seniorské obci.
 
II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:
 
Kritéria hodnocení - 1. fáze soutěže o návrh
Pro hodnocení návrhů v 1. fázi soutěže o návrh budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího (bez určení pořadí významnosti) v/ve:
a) funkčnosti a realizovatelnosti koncepce revitalizace, to jest obnovy, rekonstrukce a doplnění souboru staveb pro účely sledované v zadání, zejména pro poskytování komplexního setu služeb seniorské obci;
b) míře naplnění stanoveného soutěžního zadání;
c) celkové urbanistické a architektonické kvalitě soutěžního návrhu, zejména jeho propojení s předpokládanou obnovou prostoru Vítězného náměstí.
Kritéria hodnocení - 2. fáze soutěže o návrh
Pro hodnocení návrhů ve 2. fázi soutěže o návrh budou kritéria pro posouzení předložených soutěžních návrhů upřesněna podle výsledků první fáze; součástí posouzení a hodnocení soutěžních návrhů ve druhé fázi bude též zohlednění připomínek a doporučení soutěžní poroty k soutěžním návrhu a celková hospodárnost realizace záměru a jeho provozu v dalším životním cyklu.
 
IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:
 
Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 5 000 000 (slovy: pět milionů) CZK.
Porota je oprávněna v soutěži o návrh udělit celkem 3 ceny v níže uvedené výši a těmito ocenit 3 soutěžní návrhy.
První cena se stanovuje ve výši 1 400 000 (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc) CZK.
Druhá cena se stanovuje ve výši 1 150 000 (slovy: jeden milion jedno sto padesát tisíc) CZK.
Třetí cena se stanovuje ve výši 950 000 (slovy: devět set padesát tisíc) CZK.
 
IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
 
Zadavatel poskytne každému z účastníků 2. fáze soutěže o návrh náhradu výloh s touto účastí spojených, a to ve výši 300 000 (slovy: tři sta tisíc) CZK.
 
IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
JUDr. PhDr. Jiří Plos
MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Pavel Štěpán
Ing. arch. Marek Tichý
Ing. Vladimír Vacek
Mgr. Milena Johnová
Eva Kalhousová
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová
Ing. arch. Pavel Hnilička
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
prof. MUDr. Martin Bojar (náhradník)
M. A. Martin Kloda (náhradník)
Mgr. Martin Červinka (náhradník)
Mgr. Alena Pakostová (náhradník)
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
 
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
 
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen