Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rekonstrukce Masarykova násmětsí , Uherské Hradiště/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036420
Tag der Veröffentlichung
14.06.2023
Aktualisiert am
17.04.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.11.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
04.03.2024

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

ofschem architekti s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Planungswettbewerb "Umbau des Masaryk-Platzes in Uherské Hradiště"
Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti"

Jury
Ing. Stanislav Blaha, starosta
Ing. arch. Aleš Holý
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Petr Stanjura
Doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph. D.
Pavlína Jagošová
Ing. arch. Martina Radochová
Vojtěch Lekeš, MSc.
Ing. arch. Pavla Matějka Enochová
27/06/2023    S121

Česko-Uherské Hradiště: Architektonické a související služby

2023/S 121-382253

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 113-354496)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Uherské Hradiště

Národní identifikační číslo: 00291471

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 19

Obec: Uherské Hradiště

Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj

PSČ: 68601

Země: Česko

Kontaktní osoba: Kateřina Vávrová

E-mail: katerina.vavrova@mesto-uh.cz

Tel.: +420 572525277

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-uh.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova násmětsí v Uherském Hradišti"

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Účelem a posláním soutěže je nalězt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní

požadavky zadavatele obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a

vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143

odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU") zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 4

těchto Soutěžních podmínek.Účelem a posláním soutěže je nalězt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní

požadavky zadavatele obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a

vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143

odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU") zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 4

těchto Soutěžních podmínek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/06/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 113-354496

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.1
Místo v textu, které má být změněno: Název
Namísto:

 

Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova násmětsí v Uherském Hradišti"

Má být:

 

Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti"

Číslo oddílu: I.3
Místo v textu, které má být změněno: Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
Namísto:
Má být:
Číslo oddílu: I.3
Místo v textu, které má být změněno: Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: (URL)
Namísto:
Má být:
VII.2)Další dodatečné informace:
14/06/2023    S113

Česko-Uherské Hradiště: Architektonické a související služby

2023/S 113-354496

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Uherské Hradiště

Národní identifikační číslo: 00291471

Poštovní adresa: Masarykovo náměstí 19

Obec: Uherské Hradiště

Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj

PSČ: 68601

Země: Česko

Kontaktní osoba: Kateřina Vávrová

E-mail: katerina.vavrova@mesto-uh.cz

Tel.: +420 572525277

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-uh.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00291471
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: veřejný prostor

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Soutěž o návrh "Rekonstrukce Masarykova násmětsí v Uherském Hradišti"

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Účelem a posláním soutěže je nalězt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní

požadavky zadavatele obsažené v těchto Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a

vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143

odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU") zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 4

těchto Soutěžních podmínek.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastník soutěže musí prokázat, že v soutěžním týmu je alespoň jedna osoba s autorizací v oboru

krajinářská architektura (A1) nebo v oboru architektura (A3) nebo osoba s autorizací se

všeobecnou působností (AO) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění

pozdějších předpisů, případně autorizovanými osobami dle výše uvedených požadavků podle

práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

a) celková urbanistická a architektonická kvalita návrhu;

b) kvalita řešení architektonického detailu;

c) míra respektu k historickým hodnotám řešeného území, potažmo městské památkové

zóny jako celku,

d) míra realizovatelnosti návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 16/11/2023
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun

českých).

Celková maximální částka na odměny se stanovuje na 150 000 Kč (slovy sto padesát tisíc korun

českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v 1. fázi soutěže.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Stanislav Blaha, starosta
Ing. arch. Aleš Holý
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Petr Stanjura
Doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph. D.
Pavlína Jagošová
Ing. arch. Martina Radochová
Vojtěch Lekeš, MSc.
Ing. arch. Pavla Matějka Enochová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen