Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése-tervpályázat , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032264
Tag der Veröffentlichung
30.07.2021
Aktualisiert am
08.12.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
11.08.2021
Preisgerichtssitzung
30.11.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

EGYHETED STUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Preis

ZDA-Zoboki Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Budapester Entwicklungszentrum (im Folgenden als Auftraggeber oder Auftraggeberin bezeichnet) schreibt einen Planungswettbewerb mit dem Titel Entwicklung des nationalen Recski-Denkmalparks aus.

Ziel des Wettbewerbs ist es, den am besten geeigneten komplexen Entwerfer oder die am besten geeignete Gruppe von Entwerfern für die Umsetzung des in den Wettbewerbsunterlagen angekündigten Entwurfsprogramms auszuwählen, um das zeitgenössische Gelände und die Gebäude des Gedenkparks und des neuen zentralen Empfangsgebäudes auf innovative Weise, mit hoher architektonischer Qualität und in einer Weise zu gestalten, die den gegenwärtigen und zukünftigen funktionalen Bedürfnissen des Gedenkens, des Erinnerns und der Bildung entspricht.

Das Hauptziel der Entwicklung des Recsk Memorial Park ist es, ein Konzept für ein zeitgemäßes Ausstellungs- und Bildungsgebäude zu erstellen, das nicht nur einen Raum für die Ausstellung bietet, sondern auch deren Inhalt stärkt; es bietet nicht nur einen Raum, sondern auch einen Rahmen.

Der Auftraggeber beabsichtigt, mit dem im Ergebnis des Planungswettbewerbs ausgewählten Planer einen Planungsvertrag über die Erstellung einer komplexen Planungsdokumentation für die Entwicklung des Nationalen Denkmalparks Recski im Rahmen des Verhandlungsverfahrens ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Art. 9 Abs. 2 Nr. 2 der Regierungsverordnung Nr. 310/2015 (X. 28.) über die Verfahren des Planungswettbewerbs (im Folgenden: Verordnung über den Planungswettbewerb) abzuschließen.

Versenyfeladat
A Budapest Fejlesztési Központ (továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Kiíró) „Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése” elnevezéssel meghívásos, építészeti tervpályázatot hirdet.

A tervpályázat célja, a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb komplex tervező, vagy tervező csoport kiválasztása, annak érdekében, hogy az emlékpark korabeli helyszínének és épületeinek, valamint az új központi fogadóépületnek a tervei innovatív módon, magas építészeti minőségben, az emlékezésnek, a kegyeletnek és az oktatásnak a jelenlegi és távlati funkcionális igényeit messzemenően kiszolgáló módon készüljenek el.

A Recski Emlékpark fejlesztésének fő célja egy olyan kortárs kiállító és edukációs épület koncepciójának megalkotása, mely nem pusztán a kiállítás helyét biztosítsa, hanem maga is erősítse annak tartalmát; ne csak teret, de keretet adjon.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó komplex tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tervpályázati rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.
30/07/2021    S146

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 146-388963

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: 25416316241

Postai cím: Horvát utca 14-26.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU Magyarország

Postai irányítószám: 1027

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Jónás Lucia Eszter

E-mail: luciaeszterjonas@gmail.com

Telefon: +36 17888931

Fax: +36 17896943

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000930802021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744

Postai cím: Hévízi út 3/A.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1033

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nagy Miklós

E-mail: nagy.miklos@obuda-ujlak.hu

Telefon: +36 302220252

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.recskitervpalyazat.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000930802021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744

Postai cím: Hévízi út 3/A.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1033

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nagy Miklós

Telefon: +36 302220252

E-mail: nagy.miklos@obuda-ujlak.hu

NUTS-kód: HU110 Budapest

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.recskitervpalyazat.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése-tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000930802021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A Budapest Fejlesztési Központ (továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Kiíró) „Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése” elnevezéssel meghívásos, építészeti tervpályázatot hirdet.

A tervpályázat célja, a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb komplex tervező, vagy tervező csoport kiválasztása, annak érdekében, hogy az emlékpark korabeli helyszínének és épületeinek, valamint az új központi fogadóépületnek a tervei innovatív módon, magas építészeti minőségben, az emlékezésnek, a kegyeletnek és az oktatásnak a jelenlegi és távlati funkcionális igényeit messzemenően kiszolgáló módon készüljenek el.

A Recski Emlékpark fejlesztésének fő célja egy olyan kortárs kiállító és edukációs épület koncepciójának megalkotása, mely nem pusztán a kiállítás helyét biztosítsa, hanem maga is erősítse annak tartalmát; ne csak teret, de keretet adjon.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó komplex tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tervpályázati rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben

Technikai jellegűek.

A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. A TED-en, illetve a Közbeszerzési Hatóság honlapján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a https://recskitervpalyazat.hu/ weboldalat kell használni a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan. Tárgyi eljárásra vonatkozó dokumentáció szintén a https://recskitervpalyazat.hu/ weboldalon érhető el. Az részvételi jelentkezéseket és későbbiekben a pályázatokat is az ott megjelölt módon és helyre kell benyújtani.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

 

Az alkalmassági követelmények és az alátámasztásul szolgáló dokumentumok köre:

A tervpályázatra jelentkező Pályázónak teljesítenie kell a szakmai követelményeket. Konzorcium vagy Tervezői Csapat esetén a referencia feltételnek legalább egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. A szakmai követelmények tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából teljesíthető. Az előírt személyi feltételek teljesülése a Konzorcium/ Tervezői Csapat összességére nézve kerül vizsgálatra, azaz a követelményeket több pályázó (konzorciumi tag) vagy tervező is teljesítheti együttesen.

A szakmai követelményeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Bírálóbizottság ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Pályázót a Bírálóbizottság kizárja.

a.) A Pályázónak referencia bemutatásával igazolnia kell kompetenciáját és jártasságát e tervpályázatnak megfelelő léptékű épület/épületegyüttes tervezésében.

A referenciákra vonatkozó információkat a honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni. Az információk valódiságáért a Pályázó felel.

A Pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

— minimum nettó 2 500 m2 szintterületű, közhasználatú, kulturális, vagy oktatási funkciójú épület terveinek elkészítése,

— amely a pályázat kiírását megelőző 6 éven belül, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult, vagy legalább építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.

A megadott referenciát a Kiíró akkor fogadja el, ha annak megtervezésében a Pályázó tervező, mint alkotó részt vett.

b.) A Pályázónak igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a kiírásnak megfelelő volumenű projekt tervezésére.

AK az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében:

— 1 fő építész tervező szakemberrel (É)* vagy okleveles építészmérnöki vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és referenciákkal rendelkező szakemberrel,

— amely szakember a beküldött referencia tervezésében szerzőként részt vett.

Az alkalmasság igazolására benyújtott referenciá(ka)t a bemutatott szakembernek kell jegyeznie tervezőként, melyről a pályázati honlapról letölthető referencia nyilatkozatban nyilatkozni szükséges. Folyt. VI.3. pontban

A szakmai követelményeket teljesítő - azaz érvényes - részvételi jelentkezéseket Kiíró az alábbi szempontok alapján rangsorolja:

Szempont Súlyszám

1. Az alkalmassági követelményeknek megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma 15

2. A referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek nettó szintterülete meghaladja a 5 000 m2 -t 20

3. A benyújtott referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek kiállítási funkciót tartalmaznak. 20

4. A benyújtott referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek természetvédelmi területen, vagy azzal határos helyszínen találhatóak 15

5. A követelményeknek megfelelő és az alkalmasság keretében benyújtott referenciákkal elnyert szakmai díjak darabszáma 15

6. Igazoltan 1 fő táj-és kerttervezővel (K)* rendelkezik a pályázó 15

*A Magyar Építész Kamara által kibocsátott tervezői jogosultságok (266/2013 Korm. Rendeletnek megfelelően)

A Kiíró nemzetközileg, illetve Magyarországon elismert díjban részesített referenciákat fogad el. Kiíró a magyarországi elismerések közül különösen az alábbiakban felsoroltakat tekinti teljes értékű referenciának:

— Pro Architectura díj

— Budapest Építészeti Nívódíja

— Magyar Építőművészetért Érem

— Ybl Miklós-díj

Kiíró egyéb magyarországi díjakat és elismeréseket is elfogad.

*A Kiíró a táj- és kerttervező tekintetében akkor fogadja el a szempontnak való megfelelőséget, ha a pályázó igazolja a jogosultságot és a rendelkezésre állását a személyi kapacitásnak. Igazolásképpen szükséges benyújtani a jogosultsággal rendelkező szakember nevét és a jogosultság számát, továbbá a bemutatott szakember rendelkezésre állásáról szóló sajátkezűleg aláírt nyilatkozatát (Tervpályázati honlapról letölthető a minta).

A Kiíró az alkalmasság vizsgálatára vonatkozóan eredményt a Tervpályázati rendelet 32.§ (5) bekezdése szerint állapítja meg, illetve hirdeti ki. Az eredményhirdetést követő öt napon belül a Kiíró az alkalmas, meghívott Pályázók részére a dokumentáció megküldéséről gondoskodik.

Részvételi szakasz pontszámítás: Valamennyi rangsorolási szempont esetében arányos pontozási módszerrel kerülnek kiosztásra a pontok. Valamennyi rangsorolási szempont esetében a legmagasabb értékű jelentkezés 100 pontot kap. A többi pontszám a legmagasabb értékhez viszonyított arányának megfelelően 0-100 között kerül kiosztásra.

A fentiek szerint kiosztott pontszámok kerülnek megszorzásra az előre meghatározott súlyszámmal.

Az összpontszám az egyes rangsorolási szempontok pontszáma és súlyszáma szorzatának összeadásával kerül meghatározásra. A végleges rangsor az összpontszám alapján alakul ki. A legmagasabb összpontszám jelenti a legjobbat.

Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy a Kiíró azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a benyújtott referenciái darabszáma magasabb.

Bővebb információt az I.3) pontban szereplő honlapról letölthető tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Minimális szám: 8
Maximális szám: 10
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
Czita Építész Iroda Kft.
EKLER Építész Kft.
BIVAK Studio Kft.
Robert Gutowski Architects Kft.
Dévényi és Társa Építésziroda Kft. és Marp Kft.
FBIS Architects (FBIS cégcsoport, Fernezelyi Kft, FBI Kft.)
NART Építész Műterem Kft.
Deichler Jakab Építész Stúdió Kft.
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

A Bírálóbizottság a beérkező pályaműveket az alábbi szempontok szerint értékeli.

Kiállítási koncepciónak való megfelelés, mint prioritás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha:

− az építészeti koncepció figyelembe veszi és szem előtt tartja a Kiállítási Koncepcióban megfogalmazott elvárásokat

− a pályamű megfelel a szolgáltatott építészeti dokumentációkból leszűrhető célkitűzéseknek, melyek a következők:

— a kommunista utópia valódi természetének mementója

— kegyeleti hely

— edukációs központ

Igazodás a környezethez

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha a táji környezet és az épületegyüttes:

− közlekedési rendszere, a látogatói gyalogos útvonalak rendszere, valamint a parkolók elhelyezése és megközelítése megfelel a kiállítási koncepcióban megfogalmazott elvárásoknak, valamint egyszerű és áttekinthető.

− összhatása, tömegeinek megfelelő aránya, megjelenése nemcsak illeszkedik a környezeti adottságokhoz, de leképezi a természeti környezet és a helyhez tapadó emlék közötti drámai feszültséget

− beépítési paraméterei megfelelnek a környezettel kapcsolatos előírásoknak

Építészet és tömegalkotás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

− építészeti megjelenése összhangban van a kiállítás koncepció tartalmával, valamint közvetíti a tervezési terület szellemiségét, egyfajta szimbóluma az intézménynek

− építészeti összhatása, tömegeinek aránya igazodik a tervezési helyszín szégyenletes múltjához és hozzásegít megrázó élmények szerzéséhez, a kegyeleti hely tiszteletéhez és az élmények feldolgozásához.

− tájolása, méretei, fizikai adottságai megfelelnek a rendeltetésszerű használat igényeinek;

Tervezési program és funkció

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli:

− a tervezési programnak való megfelelőséget;

− a Kiállítási Koncepcióban megfogalmazott funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldását;

− a belső közlekedési rendszerek egyszerű, áttekinthető kialakítását;

− a fenntarthatóság követelményeinek érvényesülését;

− az energiahatékony megoldásokat úgy a megvalósítás, mint a működés során.

− A terv alkalmasságát a generál tervező kiválasztására, valamint magas színvonalát, hogy biztosítékot adjon a Kiírónak a végleges tervek minőségi elkészítésére

Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

− kivitelezésének várható költsége kedvező;

− az innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal került megtervezésre;

− gazdaságos területhasználatot biztosít;

− és környezetének alacsony üzemeltetési költségei várhatók.

− fenntartásának várható költsége kedvező;

− üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 11/08/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 27/07/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen bruttó 28 000 000,- Ft (meghívási és pályázati díjak) Meghívási díj: bruttó 1 200 000,- Ft/Pályázó Első díj bruttó 8 000 000,- forintnál nem nagyobb Megvétel összege bruttó 1 000 000,- forintnál nem kisebb

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) rovatban kerül feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Dr. Orbán Balázs
Társelnök: Fajcsák Dénes
Tag: Dr. Schneller Domonkos
Tag: Nagy Sándor
Tag: Tóth Csaba
Tag: Anthony Gall
Tag: Füleky Zsolt
Tag: Csillag Katalin
Tag: Skardelli György
Tag: Wachsler Tamás
Tag: Benczúr László
Póttag: Bognár Csaba
Póttag: Szlovicsák István

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.2.3) rovatban rögzített dátum technikai bejegyzésnek minősül, ugyanis a tervpályázati eljárást Ajánlatkérő a jelen hirdetmény alapján hirdeti meg, továbbá a kiválasztott jelentkezők részérő történő megküldés időpontja jelenleg nem meghatározható.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a IV.1.2) rovatban a résztvevők minimális számára vonatkozó hivatkozás technikai bejegyzésnek minősül. Csak a résztvevők maximális száma értelmezhető, mint keretszám.

A közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Jónás Lucia Eszter (FAKSZ lajstromszáma: 01113)

A meghívásos tervpályázati eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja a keretszám mértékéig azokat az alkalmas pályázókat, akiket pályamű benyújtására hív fel.

Az eljárás első szakaszában a részvételre jelentkező (pályázó) NEM nyújthat be pályaművet.

A hatályos jogszabályok alapján a Kiíró a jelen tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér Pályázókat. A közvetlenül felkért Pályázókon kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A közvetlenül felkért Pályázóknak a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk szakmai alkalmasságukat.

A részvételi szakaszban a közvetlenül felkért és alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott meghívottakon túl, azon Pályázók nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik a szakmai követelményeknek megfeleltek, érvényes részvételi jelentkezést nyújtottak be, és a pályázói rangsorban a keretszámnak megfelelő helyen állnak.

Amennyiben a közvetlenül felkért Pályázók valamelyike érvénytelen részvételi jelentkezést nyújt be, vagy egyáltalán nem nyújt be részvételi jelentkezést, úgy a Kiíró a keretszám erejéig hív meg a pályázói rangsor szerint további, alkalmasságukat igazolt Pályázókat.

Tervpályázatra vonatkozó kérdések benyújtásának, valamint a válaszok megadásának módja és határideje: Tervpályázati dokumentumban szereplő határidők az irányadók.

A pályázat hivatalos nyelve a magyar. A tervpályázat során a kérdések magyar nyelven nyújthatók be, a válaszokat a Kiíró magyar nyelven adja meg. A pályaművek tervlapjait, a műszaki leírást, a nyilatkozatokat egyöntetűen magyar nyelven kötelező elkészíteni.

Helyszíni szemle: Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a tervezési szakasz megkezdését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne

És további részletei később, a honlapon kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A pályaművet egy példányban szükséges benyújtani.

A benyújtandó dokumentumok pontos listáját a dokumentáció tartalmazza, mind a részvételi szakasz, mind pedig a pályamű benyújtási szakasz tekintetében. Bővebb információkat a Tervpályázati dokumentáció tartalmaz.

Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) bekezdésére és a 24. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra.

Kiíró a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

IV.3.2) pont folytatása:

A meghívási díj a részvételi szakaszban jelentkezett Pályázók közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 10 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a kiírásnak megfelelően benyújtotta.

Bírálóbizottság az eljárás második szakaszában a beérkezett pályaműveket a IV.1.9 pontban meghatározott szempontok alapján bírálja és értékeli. A bírálat során csak az első három pályamű kerül meghatározásra, a többi pályaművet a bírálóbizottság nem rangsorolja.

A díjak bruttó összegek, melyek az ÁFÁ-t és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő esetén az ÁFA nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése ÁFA alanyként a magyar adóhatóságnál.

A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztását javasolja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentését javasolhatja a díjazásra fordított összegnek.

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

III.1.10) pont szakemberre vonatkozó előírásának folytatása:

A bemutatott tervezőnek rendelkeznie kell érvényes tervezői jogosultsággal az alábbiak figyelembevételével:.

Amennyiben a bemutatásra került szakember a Pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik 266/2013. Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal, a Pályázathoz csatolni szükséges a szakember szakmai önéletrajzát, illetve végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a bemutatott szakember rendelkezik 266/2013. Korm rendelet szerinti É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy amennyiben Tervpályázati eljárásban bemutatásra kerülő szakember a Pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal, úgy a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára ezen jogosultsággal a bemutatott szakembernek rendelkeznie szükséges.

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a Tervpályázati eljárásban bemutatásra kerülő szakember a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal egyenértékű külföldön regisztrált jogosultsággal rendelkezik, jogosultságát honosítania kell a Magyar Építész Kamaránál a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés megkötésének időpontjára.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen