Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rae riigigümnaasiumi õppehoone ja spordihoone , Tallinn/ Estland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029065
Tag der Veröffentlichung
18.05.2020
Aktualisiert am
24.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
21 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.08.2020
Preisgerichtssitzung
01.10.2020

1. Preis

Koko Arhitektid OÜ, Tallinn

2. Preis

DAGOpen OÜ, Hiiumaa vald

3. Preis

Arhitekt Must OÜ, Tallinn

Anerkennung

Karisma arhitektid OÜ, Tallinn

Anerkennung

Kuu OÜ, Tallinn
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Võistlusülesanne
Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankelepingud, mille alusel projekteeritakse Rae riigigümnaasiumi õppehoone ja spordihoone.
Leping 1: Sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi õppehoone projekteerimiseks;
Leping 2: Sõlmitakse Rae Vallavalitsusega spordihoone projekteerimiseks.
Konkursil esitatud kavandi autori(te)le kuuluvad kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused, samuti kavandite omandiõigus. Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud kavandite omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus teostamiseks) lähevad hankijale üle pärast auhindade ja/või ergutuspreemiate väljamaksmist.
18/05/2020    S96    Teenused - Ideekonkurss - Avatud menetlus 
Eesti-Tallinn: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
2020/S 096-230171
Ideekonkursi teade
Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL
I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija
I.1) Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Riiklik registreerimisnumber: 10788733
Postiaadress: Tartu mnt 85
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 10115
Riik: Eesti
Kontaktisik: Kairi Osolainen
E-post: info@rkas.ee
Telefon: +372 6063431Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.rkas.ee
I.1) Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Haridus- ja Teadusministeerium
Riiklik registreerimisnumber: 70000740
Postiaadress: Munga tn 18
Linn: Tartu linn
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 50088
Riik: Eesti
Kontaktisik: Kairi Osolainen
E-post: hm@hm.ee
Telefon: +372 6063431Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.hm.ee
I.1) Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Rae Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 75026106
Postiaadress: Aruküla tee 9
Linn: Rae vald
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 75301
Riik: Eesti
Kontaktisik: Kairi Osolainen
E-post: info@rae.ee
Telefon: +372 6063431Internetiaadress(id):
Üldaadress: www.rae.ee
I.2) Teave ühishanke kohta
Konkurss hõlmab ühishanget
I.3) Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1947992/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1947992/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4) Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.5) Põhitegevus
Muu tegevusala: Ehitiste haldamine
II osa: Ese
II.1) Hanke kogus või ulatus
II.1.1) Nimetus:
Rae riigigümnaasiumi õppehoone ja spordihoone arhitektuurivõistlus
Viitenumber: 223302
II.1.2) CPV põhikood
71240000
II.2) Kirjeldus
II.2.2) CPV lisakood(id)
71240000
II.2.4) Hanke kirjeldus:
Ideekonkursiga selgitatakse välja konkursi võitja ning temaga sõlmitakse tema pakutud kavandi ja RHS § 49 lõike 6 alusel hankelepingud, mille alusel projekteeritakse Rae riigigümnaasiumi õppehoone ja spordihoone.
Leping 1: Sõlmitakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi õppehoone projekteerimiseks;
Leping 2: Sõlmitakse Rae Vallavalitsusega spordihoone projekteerimiseks.
Konkursil esitatud kavandi autori(te)le kuuluvad kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused, samuti kavandite omandiõigus. Auhinnatud ja/või ergutuspreemiaga premeeritud kavandite omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja arvatud õigus teostamiseks) lähevad Hankijale üle pärast auhindade ja/või ergutuspreemiate väljamaksmist.
II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:
Projekt on seotud toetusmeetmega: „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020“.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave
III.1) Osalemistingimused
III.1.10) Osalejate kvalifitseerimise tingimused:
III.2) Lepingu tingimused
III.2.1) Teave teatava kutseala kohta
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad: jah
Nimetada kutseala:
Vähemalt ühele kavandi autorile peab olema omistatud arhitekti kutse kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses.
RHS § 99 lg 3 kohaselt ei ole lubade ja registreeringute (sh MTR registreeringute) osas teistele isikutele tuginemine lubatud.

IV osa: Hankemenetlus
IV.1) Kirjeldus
IV.1.2) Konkursi liik
Avatud
IV.1.7) Juba valitud osalejate nimed:
IV.1.9) Projektide hindamise kriteeriumid:
(Osa nr 0)
IV.2) Haldusalane teave
IV.2.2) Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 17/08/2020
Kohalik aeg: 15:00
IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse osalemise ettepanekud
IV.2.4) Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.3) Ideekonkursi auhinnad ja žürii
IV.3.1) Teave auhinna/auhindade kohta
Ette on nähtud auhind/auhinnad: jah
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus:
Auhinnafondi suurus on kokku 21 000 EUR.
Esimene koht/võitja – preemia suurus 8 000 EUR.
Teine koht – preemia suurus 6 000 EUR.
Kolmas koht – preemia suurus 4 000 EUR.
Ergutuspreemia - preemia suurus 1 500 EUR.
Ergutuspreemia - preemia suurus 1 500 EUR.
IV.3.2) Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad:
IV.3.3) Jätkuleping
Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest: jah
IV.3.4) Žürii otsus
Kas ideekonkursi žürii otsus on hankijale/võrgustiku sektori hankijale kohustuslik: jah
IV.3.5) Ideekonkursi žürii liikmete nimed:
Žürii esimees: Indrek Riisaar
Haridus- ja Teadusministeerium
riigivaraosakonna juhataja Žürii liikmed: - Kadri Randoja
volitatud arhitekt
Rae valla arhitekt - Andro Mänd
volitatud arhitekt Eesti Arhitektide Liit - Lidia Zarudnaya
volitatud maastikuarhitekt
Eesti Maastikuarhitektide Liit - Hindrek Kesler
volitatud arhitekt Eesti Arhitektide Liit Žürii varuliige: Jaak Uimerind
Eesti Arhitektide Liit Žürii hääleõiguseta liige / koordinaator: Kalle Komissarov
Komissarov Arhitektuur OÜ
VI osa: Lisateave
VI.3) Lisateave:
Konkursil osalemiseks ja konkursiga seotud informatsiooni saamiseks tuleb huvitatud isikutel ennast riigihangete registris riigihanked.riik.ee registreerida. Ideekonkursi osalemisdokumendid koos kavandiga tuleb esitada läbi riigihangete registri ja dubleerivalt tuleb ideekavand tuua konkursi korraldaja aadressil pakkumuste esitamiseks määratud ajal.
Riigihange ei ole jaotatud osadeks, kuna tegemist on arhitektuurse terviklahendusega, mida ei ole võimalik ega otstarbekas esteetilistel põhjustel osadeks jagada. Hangitakse terviklikku ideed ja nägemust.
Pakkumuse dokument ei tohi ületada 20 MB. Pakkumuse dokumentide kogumaht digiallkirjastatult ei tohi ületada 100 MB. Kasutaja Interneti üleslaadimise kiirus peab olema vähemalt 5 Mbps.
VI.4) Läbivaatamise kord
VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3) Läbivaatamise kord
VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
13/05/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen