Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Flughafenterminal / Putničkog terminala Zračne luke
 • Flughafenterminal / Putničkog terminala Zračne luke
 • Flughafenterminal / Putničkog terminala Zračne luke
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar

Flughafenterminal / Putničkog terminala Zračne luke , Zadar/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027143
Tag der Veröffentlichung
24.07.2019
Aktualisiert am
06.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen oder Stadtplaner*innen
Auslober
Abgabetermin
05.11.2019
Bekanntgabe
30.11.2019

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis | Gewinner

Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o., Split
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
 • 1. Preis | Gewinner: Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. | Foto © Društvo arhitekata Zadar
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung einer vorläufigen architektonischen und städtebaulichen Lösung für das Passagierterminal des Flughafens Zadar.

Natjecateljski zadatak
Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar.
24/07/2019 S141 - - Usluge - Natječaj za projektiranje - Otvoreni postupak
Hrvatska-Zadar: Arhitektonske i srodne usluge
2019/S 141-348528
Obavijest o projektnom natječaju
Legal Basis: Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Zračna luka Zadar d.o.o.
39087623202
P.P.367 — Zemunik
Zadar
23000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt: Marija Profaca, dipl. ing. arh.
Telefon: +385 997074565
E-pošta: marija.profaca@gmail.com
NUTS kod: HR033
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zadar-airport.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+F12-0029489
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:
Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar
Referentni broj: 01/19 V.V.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.4)Opis nabave:
Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala Zračne luke Zadar.
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku:
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:
Uvjeti natječaja, točka VI - Kriteriji za analizu i ocjenu radova.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/11/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:
Sukladno uvjetima natječaja.
IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
Sukladno uvjetima natječaja.
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:
Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno članku 414. ZJN-a 2016. Žalbu sudionik podnosi u pisanom obliku u skladu s odredbom članka 405. ZJN 2016. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA uz istovremenu dostavu i Raspisivaču na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena Raspisivaču na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom sukladno odredbi članka 405. stavak 5. ZJN-a 2016.
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen