Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Projektkonkurrence vedr. Ny Skole I Haderslev Syd. , Haderslev/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025541
Tag der Veröffentlichung
01.07.2017
Aktualisiert am
24.11.2017
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure und Landschaftsarchitekten
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
04.08.2017
Preisgerichtssitzung
24.11.2017

Gewinner

ARKITEMA, Århus C
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Haderslev Kommune har besluttet at bygge en ny skole til 500 børn fra 0-6 klasse fordelt i et børneunivers og et juniorunivers i Haderslev Syd. Skolen skal bygge på 4 nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen. Skolens idégrundlag er inspireret af nyere skoler etableret i New Zealand og bearbejdet i en række workshops, hvor ledelse, personale, forældre, politikere, foreninger m.fl. har været involveret. Det er længe siden, der er bygget en så nytænkende folkeskole i Danmark. Der er bevilget 123 000 000 DKK ekskl. moms til hele projektet.
26/05/2017    S100    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Haderslev: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 100-199064
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Haderslev Kommune
29 18 97 57
Simmerstedvej 1A, 1. sal
Haderslev
6100
Danmark
Kontaktperson: Kasper Mikaelsen
E-mail: kmik@haderslev.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk/
I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
2869 3036
Dusager 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Erik Bjærge Alrø
Telefon: +45 27744435
E-mail: eba@kubenman.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Projektkonkurrence vedr. Ny Skole I Haderslev Syd.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Haderslev Kommune har besluttet at bygge en ny skole til 500 børn fra 0-6 klasse fordelt i et børneunivers og et juniorunivers i Haderslev Syd. Skolen skal bygge på fire nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen. Skolens idégrundlag er inspireret af nyere skoler etableret i New Zealand og bearbejdet i en række workshops, hvor ledelse, personale, forældre, politikere, foreninger m.fl. har været involveret. Det er længe siden, der er bygget en så nytænkende folkeskole i Danmark. Der er bevilget 123 000 000 DKK ekskl. moms til hele projektet.
Haderslev Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter samt evt. pædagogiske konsulenter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:
ESPD-erklæring. Xml-fil findes digital via oplyste link i pkt. I.3. Her findes også en vejledning til udfyldelse af ESPD.
ESPD'et skal indholde følgende økonomiske nøgletal for ansøger:
Økonomiske nøgletal:
— Virksomhedens omsætning gennem de seneste 3 regnskabsår
— Virksomhedens resultat gennem de seneste 3 regnskabsår
— Virksomhedens egenkapital gennem de seneste 3 regnskabsår.
Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren fremlægge ovennævnte oplysninger for de år, hvor ansøgeren har aflagt regnskab.
Som bilag til ESPD'et vedlægges følgende:
— Firmapræsentation i form af kort beskrivelse af virksomhedens faglige profil og forretningsområde.
— Antal gennemsnitlige beskæftigede i virksomheden gennem de seneste 3 år.
— Støtteerklæring fra eventuelle underrådgivere.
— Relevante referencer for opgaver gennemført indenfor de sidste 3 år med oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, udførelsesperiode samt beskrivelse af egne ydelser. Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysninger fremgår. Referencerne skal dokumentere erfaring med projekter af sammenlignelig karakter, hvorved forstås nybyggeri af skoler i lignende omfang og kompleksitet som nærværende opgave.
Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, udvælges de deltagende ud fra:
De bedst egnede ansøgere ud fra en kvantitativ og kvalitativ bedømmelse og under hensyntagen til optimal konkurrence og de afleverede oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgerne på baggrund af de for kontraktens opfyldelse bedste og mest relevante referencer, idet antallet af referencer (kvantiteten) vil indgå som sekundært bedømmelsesgrundlag. Må flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som sikrer den bedst mulige konkurrence.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Fremgår af udbudsmaterialet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
De konkurrencedeltagere som indleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag til projektkonkurrencen vil modtage et vederlag på 175 000 DKK ekskl. moms, bortset fra vinderen, såfremt denne tildeles en totalrådgivningskontrakt. Vederlag udbetales efter konkurrencens afgørelse.
Vederlag udbetales til vinderen eller vinderene efter konkurrencens afgørelse, men beløbet betragtes som acontoudbetaling af honoraret.
Såfremt der ikke inden 2 år efter konkurrencens afgørelse er indgået kontakt med vinderen udbetales en kompensation på 175 000 DKK ekskl. moms til vinderen. Såfremt opgaven senere overdrages vinderen, er det udbetalte kompensationsbeløb at betragte som en acontoudbetaling af honoraret.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Ansøgninger om deltagelse skal afleveres digitalt via link i oplyst i pkt. I.3 som én samlet pdf-fil. Udbuddet er benævnt med byggeweb nr. TN401725A i oversigten.
En udfyldt ESPD udgør alene en egenerklæring som foreløbig bevis på op, at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier og ikke befinder sig i de oplyste udelukkelsessituationer. Ordregiver har derfor pligt til at indhente endelig dokumentation herfor, senest inden tildeling af opgaven.
Det forventes at konkurrenceforslag skal udarbejdes i perioden fra medio august til primo november.
Bygherren forbeholder sig ret til at kræve ændringer i vinderprojektet.
Projektets realisering er betinget af Byrådets godkendelse.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen