Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Prizidava Zdravstvenega doma Krško , Krško/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036086
Tag der Veröffentlichung
14.04.2023
Aktualisiert am
09.08.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Koordination
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana
Abgabetermin
15.06.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
11.07.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

STRIP LAB d.o.o., Semič
Vid de Gleria · Jure Henigsman · Blaž Jagarinec · Žan Ketiš
Manca Starman · Saša Štuhec · Tjaša Tahirović

2. Preis

E-GRUS d.o.o., Ljubljana
Dušan Blatnik · Blaž Šalamon · Simona Krošelj · Andrijana Ivanova
Lara Fajfar · Katarina Končina · Luka Gramc · Tatjana Zupančič
Damjan Mežič · Jurij Šalamon

3. Preis

MEDPROSTOR d.o.o., Ljubljana
Rok Žnidaršič · Jerneja Fischer Knap · Samo Mlakar · Sanja Daljavec
Lea Denša · Matija Nahigal · Neža Pezdirc · Danijel Tejić

Anerkennung

Aleš Šuligoj univ.dipl.inž.arh.

Anerkennung

Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.
Anamarija Skobe, abs. arh.
Lara Pišl Ptičak, mag. inž. arh.
Vid Bogovič, mag. inž. kraj. arh.
Urška Cvikl, mag. inž. arh.
Nastja Kastigar, mag. inž. arh.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, projektbezogener, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der fachlich am besten geeigneten Lösung für das Projekt:
Erweiterung des Gesundheitszentrums Krško
(Neubau des Gesundheitszentrums Krško – Erweiterung)

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt:
Prizidava Zdravstvenega doma Krško
(Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)

Jury
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): AJDA ŠTRUCL, direktorica občinske uprave MO Krško
Članica (naročnik): TATJANA FABJANČIČ PAVLIČ, inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved, direktorica ZD Krško
Članica (naročnik): PETRA EREŠ MALUS, univ.dipl.inž.kraj.arh., v.d. vodje za urejanje prostora in varstvo okolja MO Krško
Namestnica članov (naročnik): ANA BELEJ, višja svetovalka za investicije MO Krško
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): DAVOR KATUŠIĆ, dipl. inž. arh. MA BiA
Član (ZAPS): VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): JERNEJ PRIJON, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: mag. MAJA ČREPINŠEK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: JURE ZABRET, mag.inž.grad.
Skrbnica natečaja: KATJA ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.
14/04/2023    S74

Slovenija-Krško: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2023/S 074-222463

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRŠKO

Nacionalna identifikacijska številka: 5874572000

Poštni naslov: Cesta krških žrtev 14

Kraj: Krško

Šifra NUTS: SI0 Slovenija

Poštna številka: 8270

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/476434/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO

Referenčna številka dokumenta: 3510-12/2022 (O701)
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO

(Novogradnja Zdravstvenega doma Krško - prizidava)

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/06/2023
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 9.000 EUR

2. nagrada 7.200 EUR

3. nagrada 5.400 EUR

tri priznanja po 2.700 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

6 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): AJDA ŠTRUCL, direktorica občinske uprave MO Krško
Članica (naročnik): TATJANA FABJANČIČ PAVLIČ, inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved, direktorica ZD Krško
Članica (naročnik): PETRA EREŠ MALUS, univ.dipl.inž.kraj.arh., v.d. vodje za urejanje prostora in varstvo okolja MO Krško
Namestnica članov (naročnik): ANA BELEJ, višja svetovalka za investicije MO Krško
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): DAVOR KATUŠIĆ, dipl. inž. arh. MA BiA
Član (ZAPS): VID RATAJC, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): JERNEJ PRIJON, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: mag. MAJA ČREPINŠEK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: JURE ZABRET, mag.inž.grad.
Skrbnica natečaja: KATJA ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet 8. 5. 2023 ob 16:00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 15. 5. 2023

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 19. 5. 2023

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 7. 6. 2023

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 9. 6. 2023

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 15. 6. 2023 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 14. 7. 2023

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma poletje ali jesen 2023

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2023 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRŠKO

Poštni naslov: Cesta krških žrtev 14

Kraj: Krško

Poštna številka: 8270

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen