Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Předprostor kostela sv. Ducha , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034116
Tag der Veröffentlichung
16.05.2022
Aktualisiert am
13.12.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
03.06.2022
Preisgerichtssitzung
02.11.2022

Gewinner

M2AU s.r.o., Brno
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der Entwurf für die städtebauliche und landschaftliche Gestaltung des öffentlichen Raums um die Kirche St. Martin. Geist (im Folgenden das vorgesehene Gebiet) auf den Flurnummern 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 im Bereich der Kirche zum Heiligen Geist. Zábřeh nad Odrou, Gemeinde Ostrava. Der Vorschlag ist umfassend innerhalb des Interessengebiets auf den Grundstücken 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3 in der Gemeinde Zábřeh nad Odrou, Ostrava, innerhalb des in den Wettbewerbsunterlagen festgelegten Umfangs zu bearbeiten.

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
04/07/2022    S126

Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

2022/S 126-359523

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 094-260394)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava

Národní identifikační číslo: 00845451

Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8

Obec: Ostrava

Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj

PSČ: 72930

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová

E-mail: evyvialova@ostrava.cz

Tel.: +420 599442035

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Předprostor kostela sv. Ducha

Spisové číslo: 096/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 094-260394

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.3.5)
Namísto:

 

Ing. Lýdia Šušlíková - krajinářská architektka, řádný člen nezávislý

Má být:

 

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová - architektka (consequence forma), řádný člen nezávislý

Číslo oddílu: IV.3.5)
Namísto:

 

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová - architektka (consequence forma), náhradník nezávislý

Má být:

 

neobsazeno

VII.2)Další dodatečné informace:

 

Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367.

16/05/2022    S94

Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

2022/S 094-260394

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava

Národní identifikační číslo: 00845451

Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8

Obec: Ostrava

Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj

PSČ: 72930

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová

E-mail: evyvialova@ostrava.cz

Tel.: +420 599442035

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Předprostor kostela sv. Ducha

Spisové číslo: 096/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 783/15, 3045, 783/65, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/51, 1095/17, 1236/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritérií: a) celková urbanisticko-krajinářská kvalita, b) relevance prezentovaných referencí vzhledem k zaměření a rozsahu předmětu soutěže.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) kvalita celkového urbanisticko - krajinářského řešení, b) dopravní řešení, c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 450 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Třetí cena se stanovuje ve výši Kč 200 000 (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 175 000 Kč (slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých), která bude rozdělena dle rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi účastníky, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou oceněny, bude rozdělena celková částka 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých), a to poměrem všem stejný díl. Zadavatel předpokládá celkem 6 soutěžících účastníků

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, řádný závislý člen poroty
Ing. Hana Tichánková - místostarostka MOb Ostrava-Jih, řádný závislý člen poroty
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, řádný závislý člen poroty
Ing. arch. Marek Štěpán - architekt, expert v oblasti sakrální architektury, řádný člen nezávislý
Ing. arch. Tomáš Bindr - architekt, řádný člen nezávislý
Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. - architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Lýdia Šušlíková - krajinářská architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora Statutárního města Ostrava, náhradník závislý
Bc. Martin Bednář - starosta Městského obvodu Ostrava-Jih, náhradník závislý
Ing. arch. MArch. Janica Šipulová - architektka (consequence forma), náhradník nezávislý
Ing. arch. Ondřej Zdvomka - architekt (RASTERIX), náhradník nezávislý

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/521367.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen