Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neues Tepna - Städtebauliches Entwicklungsgebiet in Nachod/Předmětem soutěže je zpracování uzemní studie na nestabilizované území Tepna, ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti , Náchod/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029005
Tag der Veröffentlichung
06.05.2020
Aktualisiert am
05.03.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
26 Arbeiten
Abgabetermin Pläne
25.09.2020 14:00
Preisgerichtssitzung
01.03.2021

1. Preis

Piotr Person · Olga Czeranowska-Panufnik
Wladyslawa Kijewska · Aleksander Sojka

2. Preis

Gogolák + Grasse, s.r.o.

3. Preis

Leto architects
The subject of the competition was the elaboration of an urban study on the unstabilized area of Tepna. ÚS will be entered in the register of spatial planning activities. Nová Tepna is to be a showcase of urbanism in the Czech Republic and a proof of the ability of the public sector to solve complicated post-industrial areas in the centers. The aim is to create a lively and citizen-appreciated part of the city adjacent to the historic center, which, however, will not compete with it, but will take over some of the functions that threaten it.

Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna
Předmětem soutěže je zpracování uzemní studie na nestabilizované území Tepna, ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.
06/05/2020    S88    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Tschechien-Náchod: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2020/S 088-210766
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Náchod
Nationale Identifikationsnummer: 00272868
Postanschrift: Masarykovo náměstí 40
Ort: Náchod
NUTS-Code: CZ052
Postleitzahl: 547 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Romana Pichová
E-Mail: r.pichova@mestonachod.cz
Telefon: +420 491405236
Fax: +420 491405236
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mestonachod.cz/
Adresse des Beschafferprofils: nen.nipez.cz/profil/mestonachod
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: nen.nipez.cz/profil/mestonachod
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: nen.nipez.cz/profil/mestonachod
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Moba studio, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 61459712
Postanschrift: U Půjčovny 953/4
Ort: Praha 1
Postleitzahl: 111 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Igor Kovačević
Telefon: +420 603810083
E-Mail: igor@cceamoba.cz
Fax: +420 222222521
NUTS-Code: CZ01
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mestonachod.cz/
Adresse des Beschafferprofils: nen.nipez.cz/profil/mestonachod
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71240000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je zpracování uzemní studie na nestabilizované území Tepna, ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria hodnocení 1. fáze
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
- urbanistická kvalita návrhu,
- kvalita řešení veřejných prostor,
- odolnost, fázování projektu, dlouhodobá udržitelnost návrhu, schopnost reagovat na různé scénáře a harmonogram investic,
- kvalita dopravního řešení,
- vazba území na okolní zástavbu a Zámecký park, celková kompozice území,
- ekologická udržitelnost a kvalita krajinářského řešení,
- sociální udržitelnost návrhu,
- nakládání s dešťovou vodu a práce s vodou.
Kritéria hodnocení 2. fáze
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v druhé fázi, jsou stejné jako u první fáze s doplnění o:
- architektonická kvalita hlavních iniciačních budov,
- podrobnější dopravní řešení, vjezdy, parkování,
- nízká energetická náročnost budov.
Hodnocení návrhů porotou
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí a zkušeností jejích členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standartní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/09/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch, Englisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 2 650 000 CZK.
První cena se stanovuje ve výši 1 000 000 CZK.
Druhá cena se stanovuje ve výši 750 000 CZK.
Třetí cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.
Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh neobdrží žádnou cenu a nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka ve výši 400 000 CZK.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Zadavatel neudělí žádné odměny a platby všem učastníkům.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Jan Birke, starosta města Náchod
Jan Čtvrtečka, místostarosta města Náchod
Michal Kudrnáč, komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny
Jaroslav Wertig, A69
Pavel Hnilička, Hnilička architekti
Marta Mnich, VROA
Tina Saaby. Tina Saaby Copenhagen
František Majer, místostarosta města Náchod - náhradník závislí
Viktor Vlach - náhradník nezávislí
Aleš Krtička, TSUNAMI- náhradník nezávislí
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

Účelem dvoufázové soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále také „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné veřejné zakázky dle odst. 3 těchto soutěžních podmínek. Účelem soutěže je tedy vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů nejkvalitnější tým, který navrhl nejvhodnější soutěžní návrh, pro další spolupráci na řešení předmětu soutěže. S takovým účastníkem pak bude zadavatel jednat v JŘBU o zadání následné veřejné zakázky.
V rámci JŘBU bude požadováno doložení profesní kvalifikace ke zpracování územní studie.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/05/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen