Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

PPKE Új Campus-meghívásos építészeti tervpályázat , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032062
Tag der Veröffentlichung
28.06.2021
Aktualisiert am
19.11.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
09.07.2021
Preisgerichtssitzung
10.11.2021

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság

2. Preis

HAMBURG C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Beszerzés megnevezése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új Campus oktatási célú ingatlanjainak bővítése és fejlesztési célú beruházása meghívásos építészeti tervpályázat
[Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a IV.1.2) Az eljárás fajtája rovatban foglalt információ technikai bejegyzés: az eljárás meghívásos építészeti tervpályázat, nem nyílt.]

A Tervpályázat célja olyan modern, a kor és a katolikus egyetem szellemiségének megfelelő épületegyüttesre vonatkozó építészeti javaslatok benyújtása, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és értékelési szempontokat. A Kormány az 1461/2020. (VII. 30.) „Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről” című kormányhatározatában kimondja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából egyetért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás, a beruházás számára kijelölt ingatlanokon történő megvalósításának előkészítésével. A Kormány 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció (Tervdokumentáció) elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.
28/06/2021 S122
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2021/S 122-324270
Tervpályázati kiírás
Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17990140
Fax: +36 17990140
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000710802021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bazsik Anita
E-mail: bazsik.anita@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 706096747
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.obudagroup.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000710802021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bazsik Anita
Telefon: +36 706096747
E-mail: bazsik.anita@obuda-ujlak.hu
NUTS-kód: HU Magyarország
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.obudagroup.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

PPKE Új Campus-meghívásos építészeti tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR000710802021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

A tervpályázati eljárás lebonyolítója az Óbuda-Újlak Zrt. A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a www.ppkecampustervpalyazat.hu/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

Az EKR-ben adott esetben rögzített kérdőlap nem releváns, technikai bejegyzés. A www.ppkecampustervpalyazat.hu/ oldalon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.

A tárgyi rovat tartalma:

Beszerzés megnevezése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Új Campus oktatási célú ingatlanjainak bővítése és fejlesztési célú beruházása meghívásos építészeti tervpályázat

A Tervpályázat célja olyan modern, a kor és a katolikus egyetem szellemiségének megfelelő épületegyüttesre vonatkozó építészeti javaslatok benyújtása, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és értékelési szempontokat. A Kormány az 1461/2020. (VII. 30.) „Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről” című kormányhatározatában kimondja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából egyetért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás, a beruházás számára kijelölt ingatlanokon történő megvalósításának előkészítésével. A Kormány 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció (Tervdokumentáció) elkészítésére. A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot, amelyet Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során határoz meg.

Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt (Jelentkező):

– akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)–(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

– aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

– aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt (Pályázó):

– akivel szemben a 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)–(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,

– aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

– a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a – közvetlenül meghívott Pályázókon kívül – részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül,

– aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

– aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

– a tervpályázat titkosságát megőrzi;

– elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt (Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek),

– aki felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét és abban szereplő megoldásokat részben vagy egészben felhasználhatja.

A részvételi szakasz részvételi feltételei tekintetében érvényes részvételi jelentkezést benyújtó pályázati szakaszba meghívott Pályázó nyilatkozik arról, hogy az előírt feltételeknek a pályázati szakaszban változatlanul megfelel.

Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

Az eljárás első, – részvételi – szakaszában Ajánlatkérő a Jelentkező szerződés teljesítésére való szakmai alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas Pályázókat, a meghatározott keretszám mértékéig, akiket pályamű benyújtására kér fel. Az eljárás első szakaszában Ajánlatkérő nem kérhet, a Jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet.

A hatályos jogszabályok alapján Ajánlatkérő a jelen tervpályázatra vonatkozóan közvetlenül is felkér pályázókat. A közvetlenül felkért pályázókon kívül valamennyi érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be. A közvetlenül felkért pályázóknak a többi pályázóval megegyezően kell igazolniuk szakmai alkalmasságukat. De a rangsoroláshoz szükséges többlet feltételrendszert nem kell teljesíteniük.

A részvételi fordulóban a közvetlenül felkért (a IV.1.7 rovatban rögzített) és alkalmas, azaz érvényes részvételi jelentkezést benyújtott meghívottakon túl, azon Jelentkezők nyernek meghívást a tervezési szakaszba, akik az alkalmassági követelményeknek megfeleltek, érvényes részvételi jelentkezést nyújtottak be, és a jelentkezők rangsorában a keretszámnak megfelelő helyen állnak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

A tervpályázatra jelentkező természetes vagy jogi személynek, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetnek teljesítenie kell az alkalmassági követelményeket. Konzorcium vagy Tervezői Csapat esetén a referencia feltételnek legalább egy konzorciumi-, tervezői csapattagra nézve kell teljesülnie. A szakmai követelmények tekintetében előírt referencia mindösszesen egy referenciából teljesíthető.

Az alkalmassági követelményeket igazoló anyagok tartalmát és hitelességét a Bírálóbizottság ellenőrizheti, az előírt feltételek nem teljesülésekor a Jelentkezőt a Bírálóbizottság kizárja.

Részvételi szakasz alkalmassági követelmények:

1. Referenciák

A Jelentkezőnek mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciával kell rendelkeznie:

– minimum nettó 10 000 m2 szintterületű közhasználatú épület terveinek elkészítése,

– amely 2012. január 1-jét követően sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megvalósult, vagy legalább építési engedély alapján szerződésszerűen teljesített kivitelezési terv szintig elkészült.

Az alkalmassági követelménynek a Jelentkező egy darab referencia benyújtásával is megfelel. Az Ajánlatkérő a rangsorolás során figyelembe veszi a többlet referenciát is, valamint, ha a referencia műemléki jelentőségű területen valósult meg. Szintén többlet pontot érnek a nagyobb alapterülettel bíró referenciák. A Ajánlatkérő a rangsorolás során továbbá figyelembe veszi a referenciaként megjelölt munka szakmai díjait is.

Rangsorolás szempontjai:

Szempont Súlyszám

1. A megfelelő és benyújtott referenciamunka darabszáma (15)

2. A benyújtott referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek nettó szintterülete meghaladja a 20 000 m2-t (30)

3. A benyújtott referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek oktatási, vagy kulturális funkciót tartalmaznak. (20)

4. A benyújtott referenciák közül azoknak a darabszáma, melyek műemléki jelentőségű területen találhatóak (20)

5. A benyújtott referenciákkal elnyert díjak darabszáma (15)

Ajánlatkérő műemléki jelentőségű terület alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő nemzetközileg, illetve MAGYARORSZÁGON elismert díjban részesített referenciákat fogad el, mint például:

– Pro Architectura díj

– Budapest Építészeti Nívódíja

– FIABCI díj

– Európa Nostra díj

Pontszámítás módszere:

Valamennyi rangsorolási szempont esetében arányos pontozási módszerrel kerülnek kiosztásra a pontok. Valamennyi rangsorolási szempont esetében a legmagasabb értékű jelentkezés 100 pontot kap. A többi pontszám a legmagasabb értékhez viszonyított arányának megfelelően 0–100 között kerül kiosztásra.

A fentiek szerint kiosztott pontszámok kerülnek megszorzásra az előre meghatározott súlyszámmal.

Az összpontszám az egyes rangsorolási szempontok pontszáma és súlyszáma szorzatának összeadásával kerül meghatározásra. A végleges rangsor az összpontszám alapján alakul ki. A legmagasabb összpontszám jelenti a legjobbat.

Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy a Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a benyújtott referenciái darabszáma magasabb.

2. Személyi, erőforrás feltételek

A Jelentkezőnek igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a kiírásnak megfelelő volumenű projekt tervezésére.

Ajánlatkérő az alábbi minimum/alkalmassági követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében. Részvételre jelentkező alkalmas, ha

– 1 fő építész vezető tervezővel (É/1*) rendelkezik vagy okleveles építészmérnöki vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti, vezetői tervezői címhez szükséges szakmai gyakorlattal és referenciákkal rendelkezik;

– aki részt vett az alkalmassági követelményként előírt minimum 1 db referencia tervezésében szerzőként.

*A Magyar Építész Kamara által kibocsátott tervezői jogosultságok (266/2013 Korm. Rendelet 13. § (2) pontjának megfelelően) (korábban É-1. vagy É1)

A tervezőnek rendelkeznie kell érvényes, hivatalos tervezői jogosultsággal. Az alkalmasság igazolásához csatolni kell ezen jogosultságot igazoló dokumentum másolatát, az előírt szakember szakmai önéletrajzát. A bemutatott szakember a Pályázó nyertessége esetén, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyomán kötött szerződés teljesítésében köteles közreműködni, amelyről nyilatkozatot kell benyújtania.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Meghívásos
Minimális szám: 8
Maximális szám: 12
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
3h építésziroda Építészeti, Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Bánáti+Hartvig Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Fernezelyi Korlátolt Felelősségű Társaság + Feilden Clegg Bradley Studios International Ltd.
Földes Architects Korlátolt Felelősségű Társaság
Gereben Marián Építészek Korlátolt Felelősségű Társaság
Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság + Hamburg C Korlátolt Felelősségű Társaság
MCXVI Építészműterem Korlátolt Felelősségű Társaság
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Igazodás a környezethez

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

— építészeti összhatása, tömegeinek megfelelő aránya, városképi megjelenése gazdagítja a történeti környezetet,

— egyedi megjelenésű, önálló identitással rendelkezik,

— egységeihez kapcsolódó városias közösségi terek kialakítása a városlakók, a terület használói számára egyaránt városias térélményt nyújt (rálátás, kilátás),

— színvonalasan gazdagítja a kialakult városképet, párbeszédet folytat a szomszéd épületekkel – különösen a megmaradó műemlék és védett épületekhez való viszonyulásban,

— megközelítése egyszerű, áttekinthető úgy gyalogosan a közösségi közlekedés megállói felől, mint kerékpárral vagy gépkocsival,

— beépítési paraméterei megfelelnek a környezet jellemző mutatóinak és a történeti környezet karakterének,

— tájolása, benapozása megfelel a rendeltetésszerű használat igényeinek,

— belső közlekedési rendszere, a gyalogos és kerékpáros útvonalak, valamint a parkolók megközelítése egyszerű és áttekinthető.

2. Építészet és tömegalkotás

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

— építészeti összhatása, tömegeinek aránya megfelel a környezet gazdag történeti múltjának, a környezet minőségének (Palotanegyed, Nemzeti Múzeum stb.),

— megjeleníti azt a sok évszázados, határokon átnyúló hagyományt, amit a katolikus szellemiség folyamatosan jelentett a tudományos kutatásban és minőségi oktatásban, az egymás követő nemzedékek felnevelésében,

— a fiatalok számára vonzó, az egyre erősödő virtuális tér méltó konkurenciájává válik,

— megteremti a lehetőséget a személyes találkozásokra, kisebb és nagyobb közösségek alkalmi és szervezett összejöveteleire, interakciókra, beszélgetésekre,

— nyugodt, határozott, múló divatoktól mentes formálásával példát ad a takarékos, környezetével hosszú távon harmóniában létezni képes építészetre,

— egyedi, innovatív külső és belső megjelenésű, a környezet jellegzetes része,

— külső és belső tereinek építészeti minősége magas színvonalú,

— térkapcsolatai sokrétűek, használati lehetőségeik rendeltetésüknek, szerepüknek megfelelően differenciáltak,

— épületszerkezetei korszerűek, anyaghasználata innovatív, alacsony környezetterheléssel és energiafelhasználással előállított építőanyagokat alkalmaz,

— megvalósítása innovatív építési technológiát, technológiákat alkalmaz.

3. Tervezési program és funkció

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli:

— a tervezési program követelményeinek betartását

— a funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldását,

— a közlekedési rendszerek egyszerű, áttekinthető kialakítását,

— a fenntarthatóság követelményeinek érvényesülését,

— az energiahatékony megoldásokat úgy a megvalósítás, mint a működés során,

— a terv egészének, építészeti és műszaki magas színvonalát, ami igazolja a megvalósíthatóságot is

4. Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)

A Bírálóbizottság pozitívan értékeli, ha az épületegyüttes:

— kivitelezésének várható költsége kedvező,

— az innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű szerkezeti megoldásokkal és anyagokkal került megtervezésre,

— gazdaságos területhasználatot biztosít,

— és környezetének alacsony üzemeltetési költségei várhatók,

— fenntartásának várható költsége kedvező,

— üzemeltetése és karbantartása energia- és erőforrás-hatékony.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 09/07/2021
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
Dátum: 23/06/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Pályázatok díjazása: Díjazásra és megvételre rendelkezésre álló keret összesen 171 000 000 HUF Az első helyezett maximális díjazási összege 30 000 000 HUF Megvétel minimum összege 5 000 000 HUF / megvétel Meghívási díj 8 000 000 HUF

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Karakterkorlátozás miatt a VI.3) rovatban kerül feltüntetésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: nem
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Fürjes Balázs (Elnök)
Iványi Gyöngyvér (Társelnök)
Dr. Veres András (Társadalmi Társelnök)
Ambrus György (Tag)
Anthony Gall (Tag)
Barta Ferenc (Tag)
Böröcz László (Tag)
Erő Zoltán (Tag)
Fegyverneky Sándor (Tag)
Füleky Zsolt (Tag)
Dr. Hőnich Richárd (Tag)
Krizsán András (Tag)
Németh Tamás (Tag)
Szalay Tihamér (Tag)
Tóth Csaba (Tag)
Z. Halmágyi Judit (Tag)
Novák Ákos (Póttag)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a IV.2.3) rovatban rögzített dátum technikai bejegyzésnek minősül, ugyanis a tervpályázati eljárást Ajánlatkérő a jelen hirdetmény alapján hirdeti meg, továbbá a kiválasztott jelentkezők részérő történő megküldés időpontja jelenleg nem meghatározható.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a IV.1.2) rovatban a résztvevők minimális számára vonatkozó hivatkozás technikai bejegyzésnek minősül. Csak a résztvevők maximális száma értelmezhető, mint keretszám.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365).

Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik MAGYARORSZÁGI érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy MAGYARORSZÁGI jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.

Tervpályázatból való kizárás

A Bírálóbizottság a Jelentkezőt/Pályázót a tervpályázat részvételi, illetve pályázati szakaszából kizárja a következő esetekben:

Tervpályázat részvételi szakasza

— ha beadási határidő után nyújtja be a részvételi jelentkezést,

— ha a részvételi szakaszban pályaművet nyújt be,

— amennyiben a Jelentkező a részvételi feltételeket nem teljesíti, azaz nem alkalmas a részvételre,

— ha a Jelentkező hamis adatot szolgáltat,

— ha a Jelentkezővel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

Tervpályázat pályázati szakasza

— ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

— ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

— ha tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

— ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

— ha a pályamű szerzőivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn.

Az Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a tervpályázat részvételi szakaszában a Kiíró döntése alapján, az esélyegyenlőség figyelembevételével, tisztázó kérdést tehet fel a Jelentkezőknek az alkalmassági követelményekkel kapcsolatban. Hiánypótlásra sem az részvételi szakaszban, sem a pályázati szakaszban nincs lehetőség.

A Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

A benyújtott nyilatkozatok hitelességét a tervpályázat során a Bírálóbizottság vizsgálhatja

A kizárt Pályázók nem jogosultak a meghívási díjra.

Nyelv: A tervpályázat hivatalos nyelve a magyar, beleértve a kiadott részvételi és tervpályázati dokumentációt, a kérdés-választ és a beadandó pályamunkák minden elemét.

Helyszíni szemle: Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a tervezési szakasz megkezdését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne és további részletei később, a honlapon kerülnek kihirdetésre.

A szemlén az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A tervezési szakaszba meghívott Pályázók a tervezési szakaszba történő meghívást követően a kiírással és a tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz. A határidőben feltett kérdéseket Ajánlatkérő a dokumentációban rögzített időpontig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az első helyen rangsorolt pályamű (az eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.

Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2) rovat tartalma:

A meghívási díj a részvételi szakaszban a Jelentkezők közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 12 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a tervpályázati kiírásnak és dokumentációnak megfelelően benyújtotta.

A díjak bruttó összegek, melyek az áfát és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő esetén az áfa nem kerül kifizetésre, annak összegét a Ajánlatkérő közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar adóhatóságnál.

A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeg kiosztását javasolja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentését javasolhatja a díjazásra fordított összegnek.

A meghívási díj a tervezési szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal és megvételi összegekkel egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a Pályázóknak a pályaművek elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően Ajánlatkérő részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a díjazott pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen