Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice , Strakonitz/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035406
Tag der Veröffentlichung
23.12.2022
Aktualisiert am
29.05.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
57 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.04.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
19.04.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Ing. arch. Kristýna Shromáždilová
Ing. arch. Lukáš Fišer

2. Preis

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

3. Preis

ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Anerkennung

Refuel

Anerkennung

ksa_kopecky | studený architekti s.r.o.
MATU

Anerkennung

Lasovsky Johansson Architects ApS
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung eines neuen Betriebsgeländes in Strakonice für die Bedürfnisse der Gesellschaft des Moldaueinzugsgebiets, einschließlich des Konzepts der Innenausstattung, der Einbauten und der freistehenden Möbel. Ein Teil der Räumlichkeiten wird für die Verwaltung bestimmt und öffentlich zugänglich sein, der andere Teil wird ein Dienstleistungsbereich sein, der nur für die Mitarbeiter zugänglich ist.

Der Wunsch des Auftraggebers ist es, in Sachen Umweltfreundlichkeit und Wassermanagement ein Beispiel zu setzen. Das Vltava River Basin in Strakonice soll ein Modell für nachhaltiges Bauen nicht nur für den öffentlichen Sektor sein.

Předmětem soutěže je návrh nového provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby podniku Povodí Vltavy, včetně koncepce interiéru, vestavěného i volného nábytku. Jedna část areálu bude administrativní a veřejně přístupná, druhá část bude služební s přístupem pouze pro zaměstnance.

Přáním zadavatele je jít příkladem v šetrnosti k životnímu prostředí a hospodaření s vodou. Provozní areál Povodí Vltavy ve Strakonicích by měl být vzorem udržitelné výstavby nejen pro veřejný sektor.

Jury
Viktorie Součková, architektka (Vorsitz)
Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava
Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic
Stanislav Krbec, oddělení realizace investic
Jan Marčan, provozní středisko Otava Strakonice, náhradník
Ondřej Hrazdira, oddělení realizace investic náhradník
David Kong, architekt (UK)
Viktor Odstrčilík, architekt
Martin Čeněk, architekt
Michaela Horáková, architektka, náhradnice
23/12/2022    S248

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 248-724799

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
Národní identifikační číslo: 70889953
Poštovní adresa: Holečkova 3178/8
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Stowasser
E-mail: marek.stowasser@karolas.cz
Tel.: +420 773092884
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.pvl.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výkon správy Povodí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice

 

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh nového provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby podniku Povodí Vltavy, včetně koncepce interiéru, vestavěného i volného nábytku. Jedna část areálu bude administrativní a veřejně přístupná, druhá část bude služební s přístupem pouze pro zaměstnance.

Přáním zadavatele je jít příkladem v šetrnosti k životnímu prostředí a hospodaření s vodou. Provozní areál Povodí Vltavy ve Strakonicích by měl být vzorem udržitelné výstavby nejen pro veřejný sektor.

 

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Účastníci soutěže musí být autorizovanými architekty nebo inženýry podle Zákona o výkonu povolání (ČKA A1 nebo A0, ČKAIT obor Pozemní stavby), případně být autorizovanými architekty a inženýry podle práva státu, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo.

 

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

Kvalita architektonického řešení - komfort a flexibilita užívání, funkční a logické vazby v dispozičním řešení, krajinářská práce s pozemkem,

Kvalita návrhu z pohledu udržitelnosti - nakládání se zdroji, hospodaření s vodou a celková šetrnost projektu k životnímu prostředí,

Technická úroveň návrhu - konstrukční a technologická řešení s důrazem na investiční a provozní náklady.

Porota bude návrhy hodnotit podle výše uvedených kritérií kvality uvedených na základě znalostí a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

 

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 05/04/2023
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč.

První cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 150 000 Kč.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se vyčleňuje částka ve výši 50 000 Kč k rozdělení na mimořádné odměny.

 

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Nebudou udělené platby všem účastníkům, vyjma oceněných a odměněných účastníků soutěže.

 

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava
Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic
Stanislav Krbec, oddělení realizace investic
Jan Marčan, provozní středisko Otava Strakonice, náhradník
Ondřej Hrazdira, oddělení realizace investic náhradník
David Kong, architekt (UK)
Viktorie Součková, architektka
Viktor Odstrčilík, architekt
Martin Čeněk, architekt
Michaela Horáková, architektka, náhradnice

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

 

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/12/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen