Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno vozlišče na železniški postaji , Bohinjska Bistrica/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032163
Tag der Veröffentlichung
12.07.2021
Aktualisiert am
12.11.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
23.09.2021
Preisgerichtssitzung
22.10.2021

1. Preis

Denis Hitrec · Tadej Urh
Helena Vozlič · Matej Vozlič

2. Preis

Delavnica

Anerkennung

Építész Stúdió Kft.

Anerkennung

Kosi in partnerji
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für:
Bohinjska Bistrica Fahrgastzentrum - multimodaler Knotenpunkt am Bahnhof.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno vozlišče na železniški postaji.

12/07/2021    S132

Slovenija-Bohinjska Bistrica: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 132-351804

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi

Uradno ime: Občina Bohinj

Nacionalna identifikacijska številka: 5883415000

Poštni naslov: Triglavska cesta 35

Kraj: Bohinjska Bistrica

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 4264

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

I.3)Sporočanje

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:

Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:

Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika

Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila

II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno vozlišče na železniški postaji

Referenčna številka dokumenta: 430-10/2021/2

II.1.2)Glavna koda CPV

71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

II.2)Opis

II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV

71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve

II.2.4)Opis javnega naročila:

 

Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:

Potniško središče Bohinjska Bistrica - multimodalno vozlišče na železniški postaji.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1)Informacije o določeni stroki

Udeležba je omejena na določeno stroko: da

Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis

IV.1.2)Vrsta natečaja

Odprti postopek

IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:

IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, merila za ocenjevanje.

IV.2)Upravne informacije

IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje

Datum: 23/09/2021

Lokalni čas: 16:00

IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom

IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:

Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija

IV.3.1)Informacije o nagradah

Podeljene bodo nagrade: da

Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 6 000,00 EUR.

2. nagrada 4 800,00 EUR.

3. nagrada 3 600,00 EUR.

Tri priznanja po 1 800,00 EUR.

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19 800,00 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

10 odškodnin po 800,00 EUR.

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8 000,00 EUR.

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju

Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da

IV.3.4)Odločitev žirije

Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da

IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Nataša Pavlin, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik): Darinka Maraž Kikelj, univ. dipl.geog.

Član (naročnik): mag Suzana Habjanič Gorše, univ.dipl.inž.prom.

Namestnik članov (naročnik): Klemen Langus, univ.dipl.zgod.

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS): dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (ZAPS): Mima Suhadolc, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A: Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA: Janez Dolinar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za promet: mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine: Nataša Ülen, univ. dipl. inž. arh., konservatorka

Skrbnica natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19.8.2021.

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 26.8.2021.

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 15.9.2021.

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 17.9.2021.

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 23.9.2021 do 16:00 ure.

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 22.10.2021.

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma november 2021.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.9.2021 23:59:00.

VI.4)Postopki za revizijo

VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime: Občina Bohinj

Poštni naslov: Triglavska cesta 35

Kraj: Bohinjska Bistrica

Poštna številka: 4264

Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:

07/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen