Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Potenciál města - Žďár nad Sázavou , Žďár nad Sázavou/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027797
Tag der Veröffentlichung
11.11.2019
Aktualisiert am
21.07.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
24.01.2020
Preisgerichtssitzung
19.06.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

MS plan s.r.o., Prag

2. Preis

Miroslava Zadražilová, Brno

3. Preis

Rudolf Grimm, Žďár nad Sázavou
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung von Stadt-, Architektur- und Landschaftslösungen für die Orte Neumannova, Magistrála und Atrium.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.
11/11/2019    S217    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Tschechien-Žďár nad Sázavou: Dienstleistungen von Architekturbüros
2019/S 217-533367
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Žďár nad Sázavou
Nationale Identifikationsnummer: 00295841
Postanschrift: Žižkova 227/1
Ort: Žďár nad Sázavou
NUTS-Code: CZ06
Postleitzahl: 591 31
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Tomáš Motal
E-Mail: tomas.motal@qcm.cz
Telefon: +420 602814317
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdarns.cz/
Adresse des Beschafferprofils: zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Potenciál města - Žďár nad Sázavou

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.
3.1| Druh soutěže
3.1.1| Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.
3.1.2| Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická, architektonická a krajinářská.
3.1.3| Podle počtu fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová.
3.1.4| Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako otevřená.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Autorizované osoby ČKA

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

11.1.1| Kritéria hodnocení v I. a II. fázi, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) celková architektonická, urbanistická a krajinářská kvalita řešení;
b) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;
c) etapizovatelnost;
d) naplnění předpokladů soutěžního zadání.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/01/2020
Ortszeit: 14:30
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši:
550 000,- CZK (slovy: pět set padesát tisíc korun českých).
12.2.1| První cena se stanovuje ve výši:
200 000,- CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
12.2.2| Druhá cena se stanovuje ve výši:
150 000,- CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých).
12.2.3| Třetí cena se stanovuje ve výši:
100 000,- CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
Do II. Kola soutěže budou porotou vybráno maximálně 5 účastníků. Neoceněným účastníkům druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude přiznána částka:
50 000,- CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Ing. Josef Klement, místostarosta
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta, místopředseda poroty
Ing. Mgr. Lucie Radilová, krajinářka města, Žďár nad Sázavou
Prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. David Mikulášek
Ing. Zdeněk Sendler
MUDr. Jan Mokříš
Mgr. Zdeněk Navrátil
Mgr. Ludmila Řezníčková
Ing. arch. Dana Příhodová
Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL
Ing. Irena Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou
Ing. Rostislav Košťál, dopravní expert
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

3.2| Účel soutěže
3.2.1| Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek.
3.2.2| JŘBU
Zadavatel vyzve k jednání všechny účastníky, jejichž návrhy budou oceněny.
Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázky:
3.3.1| Územní studie
Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku na Územní studii pro celé řešené území lokalit Neumannova, Magistrála, a Atrium.
Předpokládaná hodnota zakázky je 600 000,- CZK, bez DPH.
3.3.2| Magistrála
Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku na zpracování projektu lokality Magistrála ve všech projektových stupních, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru: Předpokládaná hodnota zakázky je 2 950 000,- CZK, bez DPH
3.3.3| Atrium
Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku na zpracování projektu lokality Atrium ve všech projektových stupních, včetně inženýrské činnosti:
A autorského dozoru Předpokládaná hodnota zakázky je 1 300 000,- CZK, bez DPH.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen