Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Friedhof von Ankaran / Pokopališče Ankaran , Ankaran/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026188
Tag der Veröffentlichung
29.03.2019
Aktualisiert am
22.07.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
23.05.2019
Preisgerichtssitzung
09.07.2019

1. Preis

Void arhitektura, projektiranje d.o.o., Ljubljana
Avtorji: Dr. Ana Kučan · Luka Javornik · Danijel Mohorič
Pia Kante · Katja Mali · Uroš Rustja · Primož Žitnik
Martina Vitlov · Mateo Zonta · Mina Hiršman

2. Preis

Matevž Zalar, samozaposlen v kulturi - arhitekt
Avtorji: Matevž Zalar · Miha Munda · Rok Staudacher
Ambrož Bartol · Dominik Košak · Mojca Mlinar
Avtor krajinske arhitekture: Nejc Florjanc

3. Preis

PLAN B, d.o.o.
Avtorji arhitekture: Prof. dr. Aleš Vodopivec · Gašper Medvešek
Uroš Razpet · Jure Kolenc · Gašper Fabijan · Mojca Gabrič
Petar Vidanoski · Danaja Vastič · Matija Bozja
Avtor krajinske arhitekture: Matej Kučina
Avtor kiparske skulpture: Prof. Matjaž Počivavšek
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Wettbewerb für ein offenes, projektbezogenes, einstufiges Auswahlverfahren zur Auswahl der leistungsfähigsten Lösungen für den Friedhof von Ankaran.

Konkurenčna naloga
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Pokopališče Ankaran.
29/03/2019 S63 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ankaran: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 063-147521
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Občina Ankaran
2482851000
Jadranska cesta 66
Ankaran - Ancarano
6280
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Barbara Pungerčar
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Pokopališče Ankaran
Referenčna številka dokumenta: 430-02/2019(9)
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: Pokopališče Ankaran.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajnimi pogoji 4.18. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 2, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 2. (7. točka 84. člena ZJN-3):
1. Skladnost in kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove
Skladnost z natečajno nalogo, celovitost in doslednost zasnove in posameznih rešitev, upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, kakovost odprtega prostora, dostopi in povezave, odnos med predvidenimi programi ter navezava posegov na obodni prostor
2. Merila gospodarnosti in trajnosti
Ocenjena vrednost investicije, gospodarna gradnja iz trajnostnih gradiv, enostavno vzdrževanje objektov, ureditev, opreme in naprav.
Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/05/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Podatki o nagradnem skladu:
1. nagrada 6 000,00 EUR
2. nagrada 4 800,00 EUR
3. nagrada 3 600,00 EUR
Tri priznanja po 1 800,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19 800,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Gregor Strmčnik, župan
Članica (naročnik): Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): Ivan Krapež, dipl. inž. grad.
Član (ZAPS): doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (naročnik): prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (ZAPS): Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka A: Urška Vrhunc, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec KA: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za investicijo: Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica natečaja: Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 19.4.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 25.4.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13.5.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 16.5.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek, 23.5.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 27.6.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma september 2019
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.5.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Občina Ankaran
Jadranska cesta 66
Ankaran - Ancarano
6280
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/03/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen