Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033977
Tag der Veröffentlichung
15.04.2022
Aktualisiert am
17.11.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.06.2022 10:00
Preisgerichtssitzung
25.10.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

Piotr Makowski MAQ PRACOWNIA PROJEKTOWA, Gdynia

2. Preis

BDR Architekci sp. z o.o, Warschau

Lobende Erwähnung

MAMGUSTA ARCHITEKCI SP. Z O.O., Warschau

Lobende Erwähnung

P2PA Sp. z o. o., Wrocław
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Wettbewerb bezieht sich auf ein architektonisches Konzept für ein Schwimmbad mit dazugehöriger Infrastruktur in der Ostródzka Straße in Warschau auf dem Grundstück Nr. 29/2, Bezirk 4-16-25, bestehend aus:
• ein Schwimmbadgebäude,
• Parkhaus.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:
• budynku pływalni,
• parkingu naziemnego.

Jury
Architekt Ireneusz Gajewski – Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka (Przewodniczący Sądu Konkursowego)
Architekt Maciej Kuryłowicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Referent
Architekt Piotr Szaroszyk – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Zastępczy
Architekt Jerzy Leszczełowski – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa
Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa
Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu
Cezary Miler – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
Halina Szulborska – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
29/08/2022    S165

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 165-469813

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-204117)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036

Adres pocztowy: ul. Modlińska 197

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-138

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek

E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224438465

Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W WARSZAWIE.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:

• budynku pływalni,

• parkingu naziemnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Regulaminie Konkursu i jego załącznikach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-204117

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
Zamiast:

 

architekt Maciej Kuryłowicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Referent

architekt Piotr Szaroszyk – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Zastępczy

architekt Jerzy Leszczełowski – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka -

Przewodniczący Sądu Konkursowego

architekt Ireneusz Gajewski - Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Zastępca

Przewodniczącego Sądu Konkursowego

architekt Grzegorz Stiasny – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Członek Sądu Konkursowego

Jan Mackiewicz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu

Konkursowego

Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego

Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa - Członek Sądu

Konkursowego

Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu - Członek Sądu Konkursowego

Cezary Miler - Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Powinno być:

 

architekt Maciej Kuryłowicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Referent

architekt Piotr Szaroszyk – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Zastępczy

architekt Jerzy Leszczełowski – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka -

Przewodniczący Sądu Konkursowego

architekt Ireneusz Gajewski - Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Zastępca

Przewodniczącego Sądu Konkursowego

architekt Grzegorz Stiasny – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Członek Sądu Konkursowego

Jan Mackiewicz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu

Konkursowego

Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego

Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa - Członek Sądu

Konkursowego

Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu - Członek Sądu Konkursowego

Cezary Miler - Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Halina Szulborska – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

zmiana składu sądu konkursowego

 
 
 
 
17/05/2022    S95

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 095-263440

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-204117)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036

Adres pocztowy: ul. Modlińska 197

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-138

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek

E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224438465

Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W WARSZAWIE.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:

• budynku pływalni,

• parkingu naziemnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Regulaminie Konkursu i jego załącznikach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-204117

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
 
 
27/04/2022    S82

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 082-222046

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-204117)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036

Adres pocztowy: ul. Modlińska 197

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-138

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek

E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224438465

Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W WARSZAWIE.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:

• budynku pływalni,

• parkingu naziemnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Regulaminie Konkursu i jego załącznikach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-204117

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:

 

13/05/2022 czas lokalny 10:00

Powinno być:

 

19/05/2022 czas lokalny 10:00

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

W związku wejściem w życie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U nr 835 z 15.04.2022 r.). z konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U nr 835 z 15.04.2022 r.);

2) uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U nr 835 z 15.04.2022 r.);

3) uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U nr 835 z 15.04.2022 r.);

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych pkt 1)-3).

W przypadku uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt 1)-3), Organizator Konkursu odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału uczestnika konkursu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r., jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przez ubieganie się o dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie lub złożenie pracy konkursowej.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 ww ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 ww ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.”

15/04/2022    S75

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 075-204117

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036

Adres pocztowy: ul. Modlińska 197

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-138

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek

E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224438465

Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W WARSZAWIE.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:

• budynku pływalni,

• parkingu naziemnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Regulaminie Konkursu i jego załącznikach.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny w sposób całościowy, kierując się zasadą integralności poszczególnych cech chrakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie. Przy analizie Prac kryteria mogą być rozpatrywane rozdzielnie.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

- Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań.

- Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Organizatora Konkursu:

- Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Organizatora Konkursu wskazane w Regulaminie.

- Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań

W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów. Kryteria będą rozpatrywane całościowo, a łączna suma punktów zdecyduje o ocenie.

Każda praca zostanie oceniona punktowo w przedziale od 1 do 11 pkt. Uzyskanie 6 punktów pozwala pracy na przejście do kolejnego etapu oceny.

W kolejnym etapie każdy z Sędziów przyzna każdej pracy punkty od 1 do 11. Ocenione prace zostaną uszeregowane na kolejnych miejscach na podstawie liczby przyznanych im łącznie punktów.

Pełny opis znajduje się w pkt 14 Regulaminu Konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

I NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 40.000 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych brutto).

II NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto).

III NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej otrzyma Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów.

Ponadto Zamawiający może przyznać dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień o łącznej puli 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).

Suma nagród w konkursie wynosi 100.000 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto).

Pełny opis znajduje się w pkt 15 Regulaminu Konkursu

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Nagrody i wyróżnienia pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku Konkursu i nie później niż 3 miesiące od uprawomocnienia się wyników Konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
architekt Maciej Kuryłowicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Referent
architekt Piotr Szaroszyk – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Zastępczy
architekt Jerzy Leszczełowski – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Przewodniczący Sądu Konkursowego
architekt Ireneusz Gajewski - Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
architekt Grzegorz Stiasny – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Członek Sądu Konkursowego
Jan Mackiewicz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego
Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego
Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu - Członek Sądu Konkursowego
Cezary Miler - Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami należy za pośrednictwem „Platformy” - systemu informatycznego dedykowanego do obsługi zamówień publicznych oraz do publikowania wymaganych ustawą informacji i ogłoszeń, znajdującego się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen