Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Piața Sfatului Brașov , Brașov/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033552
Tag der Veröffentlichung
09.02.2022
Aktualisiert am
26.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
29 Arbeiten
Auslober
Koordination
Ordinul Arhitecților din România (OAR), Bukarest
Abgabetermin
01.04.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
10.04.2022

1. Preis

STARH

2. Preis

ADN Birou De Arhitectura

3. Preis

Studio 82 SRL
Vlad Sebastian Rusu

Lobende Erwähnung

Voicu & Ionita Architects

Lobende Erwähnung

STREAMLINE PLANNING SRL
PROSPECT SRL
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Piața Sfatului - Zentraler Platz von Brașov (RO)

Der Romanian Order of Architects (OAR) freut sich, in Zusammenarbeit mit der OAR-Zweigstelle Brașov-Covasna-Harghita und der Stadtverwaltung von Brașov den offiziellen Start des internationalen Designwettbewerbs Piața Sfatului - Brașov Central Square bekannt zu geben.

Das Hauptziel des Wettbewerbs besteht darin, dass die Stadtverwaltung von Brașov die für eine qualitativ hochwertige Entwicklung des öffentlichen Raums der Piața Sfatului (Ratsplatz) erforderlichen Planungsleistungen in Auftrag gibt, und zwar im Einklang mit den Werten, die hier über einen langen Zeitraum hinweg angesammelt wurden.

Die Piața Sfatului (Ratsplatz) ist ein außergewöhnliches kulturelles Wahrzeichen, das die geografischen Grenzen der Stadt überschreitet. Abgesehen von der großen Verbundenheit mit dem Ort, die er hervorruft - das Herz der Zitadelle und der Stadt, wie er im öffentlichen Diskussionsprozess (OAR-Debatte, 11. März 2020) metaphorisch genannt wird - umfasst der Piata Sfatului (Ratsplatz) ein historisches und kulturelles Erbe, das in seinem tatsächlichen Wert verstanden und geschützt werden muss.

Ziel des Wettbewerbs ist es, eine gestalterische Lösung für die Entwicklung des öffentlichen Raums zu formulieren, die das gebaute Erbe und alle Schichten der Geschichte, die in diesem Raum vorhanden sind, respektiert und mit den wertvollen Landschaftselementen in Einklang steht. Die Wettbewerbsteilnehmer sollten das volle Potenzial aller Bedürfnisse der Piața Sfatului (Ratsplatz) - Einzelhandel, Kultur, Freizeit, Unterhaltung, bürgerschaftliches Engagement, Wohnen - ausloten und sie als primäres Versprechen für die kohärente Entwicklung der gesamten Zitadelle von Brașov wiederherstellen.
09/02/2022    S28

România-Brașov: Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală

2022/S 028-072326

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BRASOV

Număr naţional de înregistrare: 4384206

Adresă: Strada: Eroilor, nr. 8

Localitate: Brasov

Cod NUTS: RO122 Braşov

Cod poștal: 500007

Țară: România

Persoană de contact: SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, Mirona Craciun(OAR)

E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

Telefon: +40 268416550/128/124

Fax: +40 268473001

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.brasovcity.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003300
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Brașov, Covasna, Harghita

Număr naţional de înregistrare: 14232612

Adresă: Strada Șirul Beethoven nr. 1

Localitate: NA

Cod poștal: 500123

Țară: România

Telefon: +04 0268471438

E-mail: secretariat@oar-bvcvhr.ro

Fax: +04 0268471438

Cod NUTS: RO122 Braşov

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.oar-bvcvhr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs internațional de soluții cu tema ,,Piața Sfatului Brașov”

Număr de referinţă: 4384206/2021/157
II.1.2)Cod CPV principal
71230000 Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru amenajarea ''Piața Sfatului Brașov''.

Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Pieței Sfatului, pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare.

solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de Autoritatea Contractantă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

Precizări:

-negocierea poate fi făcută doar în sensul micșorării valorilor propuse, nu al creșterii acestora;

-negocierea nu va fi făcută în sensul modificării prețului ofertat, ci în sensul calibrării ofertei preț-timp;

- negocierea nu poate avea ca subiect soluția de arhitectură.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 01/04/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Premiul I - valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii - valoare estimată 1.484.700 lei fara TVA

Premiul II - 74.235 lei fără TVA

Premiul III -39.592 lei fără TVA

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

platile pentru premiile 2 si 3 se vor face cf pct. 3.18.3 din Regulament

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
MIAS GIFRE JOSE MARIA - membru titular
BÂLICI ȘTEFAN - membru titular
KŐLLŐ MIKLOS - membru titular
BERTLEFF JOHANNES-ANDREAS - membru titular
STROE MIRUNA-PAULA - membru titular
PROST PHILIPPE, LOUIS, MARC - membru titular
MAYORAL MORATLLA JOSE RAMON - membru titular
POPESCU SORIN-DRAGOȘ - membru supleant
MANOLACHE MARILENA - membru supleant

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Se va avea in vedere pct. 3.5 din Regulament.

Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin. 3 din HG 395/2016.

Pentru păstrarea anonimatului concursului, NU SE VA COMPLETA DUAE/ESPD DIRECT ÎN SEAP, se va completa DUAE/ESPD în format editabil .

Important: Formularul DUAE/ESPD trebuie completat pentru fiecare ofertant/ asociat/ subcontractant/ terț susținător, sub sancțiunea respingerii ofertei în urma deschiderii plicurilor secretizate (conform punctului 3.10.5 din Regulament).

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen