Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Paviljon in Stojnica na Mednarodnem Knjižnem Sejmu v Frankfurtu 2023 , Frankfurt am Main/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034819
Tag der Veröffentlichung
02.09.2022
Aktualisiert am
07.11.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Koordination
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana
Abgabetermin
04.10.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
13.10.2022

1. Preis / Gewinner

Studio Sadar, arhitekturno projektiranje, d.o.o., Ljubljana
Urška Sadar · Jure Sadar
Mitarbeit: Martin Smrekar

2. Preis

Atelje Ostan Pavlin d.o.o., Ljubljana
Aleksander Ostan · Nataša Pavlin · Žan Artelj · Alja Cevc
Deja Đukič · Daniel Ilijeski · Zala Zia Lenardič

Anerkennung

Gašper Arh · Dejan Fortuna · Samo Mikec

Anerkennung

Mia Crnič · Danaja Dvornik · Nika Koren
Zala Koleša · Andraž Gorup

Anerkennung

Tobias Putrih · David Fartek · Katja Ševerkar · Aleš Korpič
Radovan Arnold · Jure Mežek · Jure Ponikvar
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für:
Pavillon und Stand auf der Internationalen Frankfurter Buchmesse 2023

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Paviljon in Stojnica na Mednarodnem Knjižnem Sejmu v Frankfurtu 2023
02/09/2022    S169
I.
II.
III.
IV.
VI.
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
 
2022/S 169-479552
 
Obvestilo o natečaju
 
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naročnik/naročnik
 
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
 
Nacionalna identifikacijska številka: 3367622000
 
Poštni naslov: Metelkova ulica 2B
 
Kraj: Ljubljana
 
Šifra NUTS: SI Slovenija
 
Poštna številka: 1000
 
Država: Slovenija
 
 
Telefon: +386 12420672
 
Internetni naslovi:
 
Glavni naslov: www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.enarocanje.si/App/Datoteke/455576/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
 
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
 
Poštni naslov: Vegova ulica 8
 
Kraj: Ljubljana
 
Šifra NUTS: SI Slovenija
 
Poštna številka: 1000
 
Država: Slovenija
 
 
Telefon: +386 12420672
 
Internetni naslovi:
 
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
 
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
 
Poštni naslov: Vegova ulica 8
 
Kraj: Ljubljana
 
Poštna številka: 1000
 
Država: Slovenija
 
Telefon: +386 12420672
 
 
Šifra NUTS: SI Slovenija
 
Internetni naslovi:
 
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5)Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera
Oddelek II: Predmet
 
II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
 
 
PAVILJON IN STOJNICA NA MEDNARODNEM KNJIŽNEM SEJMU V FRANKFURTU 2023
 
Referenčna številka dokumenta: 4301-10/2022/1
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:
 
 
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:
 
PAVILJON IN STOJNICA NA MEDNARODNEM KNJIŽNEM SEJMU
 
V FRANKFURTU 2023
 
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:
 
 
ESRRFRF-18-002
 
Investicijski program »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini«
 
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
 
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
 
 
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev
 
Oddelek IV: Postopek
 
IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
 
 
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE
 
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/10/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
 
 
1. nagrada 9.000 EUR
 
2. nagrada 7.200 EUR
 
3. nagrada 5.400 EUR
 
tri priznanja po 600 EUR
 
Skupni znesek nagradnega sklada je: 23.400 EUR
 
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
 
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): dr. DIMITRIJ RUPEL, direktor JAKRS
Članica (naročnik): BOJANA ČAMPA, univ. dipl. um. zg. / zg., vodja projekta
Član (naročnik): prof. dr. MIHA KOVAČ, profesor založniških študij , kurator
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): MIKA CIMOLINI, univ. dipl. inž. arh., MArchBI
Član (ZAPS): izr. prof. MIRAN MOHAR, slikar, grafični oblikovalec in scenograf
Poročevalka A: ŠPELA NARDONI KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
 
VI.3)Dodatne informacije:
 
 
Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/
 
Gradivo celostne grafične podobe (CGP) se do uradne objave projekta oktobra 2022 obravnava kot poslovna skrivnost. Za pridobitev dostopa do gradiva naj natečajnik na elektronski naslov ZAPS natecaji@zaps.si pošlje zahtevo za dostop in podpisano izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (E_ izjava o ravnanju s podatki naročnika).
 
Rok za postavljanje vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 22. 9. 2022
 
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 26. 9. 2022
 
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije torka 4. 10. 2022 do 16:00 ure
 
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18. 10. 2022
 
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2022 23:59:00
 
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
 
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
 
Kraj: Ljubljana
 
Poštna številka: 1000
 
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
 
Poštni naslov: Metelkova ulica 2B
 
Kraj: Ljubljana
 
Poštna številka: 1000
 
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen