Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Park Slovenske Himne , Kranj/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033394
Tag der Veröffentlichung
24.01.2022
Aktualisiert am
08.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.02.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
18.03.2022

1. Preis / Gewinner

a2o2 arhitekti, projektiranje d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Wettbewerb mit dem Ziel, die technisch geeignetste Lösung zu finden:
Park Slovenske Himne in Kranje

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:
PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU
24/01/2022    S16

Slovenija-Kranj: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 016-038941

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ

Nacionalna identifikacijska številka: 5874653000

Poštni naslov: Slovenski trg 1

Kraj: Kranj

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 4000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432162/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU

Referenčna številka dokumenta: 356-9/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/02/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 3.000 EUR

2. nagrada 2.000 EUR

3. nagrada 1.500 EUR

tri priznanja po 500 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 8.000 EUR

Odškodnine niso predvidene.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): MATJAŽ RAKOVEC, župan Mestne občine Kranj
Član (naročnik): mag. MATEJ TONIN, minister za obrambo
Član (naročnik): dr. ANDREJ NAGLIČ, predstavnik lastnika Župnija Kranj
Namestnica članov: IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh., vodja Območne enote Kranj ZVKDS
Namestnik članov (naročnik): mag. MARKO ČEHOVIN, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Kranj
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Član (ZAPS): BORUT VOGELNIK, akad.slikar
Namestnik članov (ZAPS): dr. MILOŠ KOSEC, mag. inž. arh.
Poročevalka: mag. PETRA KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec za področje varstva kulturne dediščine: GAŠPER PETERNEL, univ. dipl. umet. zgod., profesor in kustos
Skrbnik natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Organizirani ogled lokacije in posvet: ni predviden

Rok za postavljanje vsebinskih in formalnih vprašanj 17. 2. 2022

Rok za odgovore na vsebinska in formalna vprašanja 21. 2. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije ponedeljek, 28. 2. 2022, do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 23. 3. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma april 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA KRANJ

Poštni naslov: Slovenski trg 1

Kraj: Kranj

Poštna številka: 4000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/01/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen