Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parcul „Lacul Morii” , Bukarest/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034731
Tag der Veröffentlichung
12.08.2022
Aktualisiert am
11.09.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Koordination
Ordinul Arhitecților din România (OAR), Bukarest
Abgabetermin
21.10.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
31.10.2022

1. Preis

Metapolis Architects
Studio de Peisaj Ana Horhat

2. Preis

Bogdan Neagu

3. Preis

TERA Design Studio

Auszeichnung

Office of Adrian Phiffer
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Morii See ist eine relativ neue hydrologische Entwicklung. Er ist ein Stausee, der durch die Überflutung eines Sumpfgebietes am Eingang des Dâmbovi Flusses in der Stadt entstanden ist, das in der Vergangenheit teilweise mit einem traditionellen, armen Gewebe, typisch für die Randgebiete von Bukarest, bebaut war. An der nordöstlichen Seite wurde ein Deich errichtet, und die städtebaulichen Eingriffe der späten 1980er Jahre betrafen nur einen Teil der östlichen Umgebung des Sees, während der Rest der Struktur abgeschnitten blieb. Nach den Eingriffen wurde um den See eine Schutzzone eingerichtet, die stellenweise durch öffentliches, unbebautes Land ergänzt wird. Der so entstandene Landstreifen variiert in der Tiefe zwischen 20 m und maximal 50 m. Die Tiefe von 20 m in der horizontalen Ebene entspricht der Schutzgrenze des Deiches. Das Gebiet wurde nur geringfügig landschaftlich gestaltet, und abgesehen von einigen technischen und bautechnischen Investitionen wurden in den Jahren nach 1989 keine größeren Eingriffe vorgenommen, um das natürliche Erholungspotenzial zu nutzen. Darüber hinaus haben sich die bestehenden Einrichtungen, deren zentraler Anziehungspunkt die Insel ist, aufgrund der fehlenden Investitionen verschlechtert.

Der Auslober des Wettbewerbs will die Fläche zurückgewinnen und als Erholungs-, Freizeit- und Sportfläche in das Funktionssystem der Stadt integrieren.

Lacul Morii este o amenajare hidrologică relativ recentă fiind un lac de acumulare rezultat prin inundarea unei zone mlăștinoase, la intrarea Dâmboviței în oraș, parțial ocupată în trecut cu un țesut tradițional, sărăcăcios, specific marginilor Bucureștiului. Pe latura nord, nord-estică, a fost construit un dig, iar intervențiile de sistematizare urbanistică de la sfârșitul anilor 1980 au fost realizate doar pe o porțiune din vecinătatea estică a lacului, restul țesutului rămânând trunchiat. În urma intervenției, a fost instituită o zonă de protecție împrejurul lacului care este pe alocuri completată de terenuri libere de construcții, aflate în proprietate publică. Fâșia de teren astfel rezultată are o profunzime variabilă, cuprinsă între 20 și maximum 50 m. Adâncimea de 20 de metri în plan orizontal, corespunde limitei de protecție a digului. Zona a fost minimal amenajată din punct de vedere peisagistic și, cu excepția unor investiții de natură tehnico-edilitară, în anii de după 1989 nu a beneficiat de intervenții majore pentru valorificarea potențialului său natural – recreativ. În plus, datorită lipsei de investiții, amenajările existente, insula fiind punctul central de atractivitate, s-au degradat.

Promotorul concursului dorește recuperarea zonei și integrarea sa în sistemul funcțional al orașului ca zonă de recreere-loisir și practicare a sporturilor.

Jury
arh. Dimitra Theochari - Grecia
arh. João Nunes - Elvetia
arh. Benjamin Khol - Cluj, România
arh. Mihai Munteanu– Reprezentant al Autorității Contractante / Bucuresti, Romania
arh. Rudolf Gräf - Timișoara, România
arh. Sorin Istudor - București, Romania
arh. Radu Tudor Ponta - Bucuresti, Romania
Ioana Mihaela Georgescu – biolog - membru supleant
arh. Răzvan Vasiu - Cluj, Romania - membru supleant
12/08/2022    S155

România-București: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 155-444832

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Număr naţional de înregistrare: 4340730

Adresă: Strada: Plevnei, nr. 147 - 149, achizitii@primarie6.ro

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 060013

Țară: România

Persoană de contact: Ciprian Ciucu

E-mail: achizitii@primarie6.ro

Telefon: +40 376204319

Fax: +40 376204446

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primarie6.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003580
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare - PARCUL „LACUL MORII”

Număr de referinţă: 4340730_2022_PAAPD1367651
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lacul Morii este o amenajare hidrologică relativ recentă fiind un lac de acumulare rezultat prin inundarea unei zone mlăștinoase, la intrarea Dâmboviței în oraș, parțial ocupată în trecut cu un țesut tradițional, sărăcăcios, specific marginilor Bucureștiului. Pe latura nord, nord-estică, a fost construit un dig, iar intervențiile de sistematizare urbanistică de la sfârșitul anilor 1980 au fost realizate doar pe o porțiune din vecinătatea estică a lacului, restul țesutului rămânând trunchiat. În urma intervenției, a fost instituită o zonă de protecție împrejurul lacului care este pe alocuri completată de terenuri libere de construcții, aflate în proprietate publică. Fâșia de teren astfel rezultată are o profunzime variabilă, cuprinsă între 20 și maximum 50 m. Adâncimea de 20 de metri în plan orizontal, corespunde limitei de protecție a digului. Zona a fost minimal amenajată din punct de vedere peisagistic și, cu excepția unor investiții de natură tehnico-edilitară, în anii de după 1989 nu a beneficiat de intervenții majore pentru valorificarea potențialului său natural – recreativ. În plus, datorită lipsei de investiții, amenajările existente, insula fiind punctul central de atractivitate, s-au degradat.

Promotorul concursului dorește recuperarea zonei și integrarea sa în sistemul funcțional al orașului ca zonă de recreere-loisir și practicare a sporturilor.

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru Amenajare Parc LACUL MORII BUCURESTI; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

Criteriile de evaluare sunt prevazute la Secțiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor.

Proiectul care se caută prin acest concurs trebuie sa îmbine (1) soluția de amenajare a malurilor de lac, la nord, pentru definirea un parc, (2) o propunere conceptuală de amenajare a malurilor de lac, în care se regăsește soluția de amenajare, pentru a realiza coerența zonei (3) integrarea în sistemul spațiilor verzi existente și conturarea unui pol de agrement la nivelul orașului și, (4) o dimensiune culturala – capacitatea de contura o identitate Parcului Lacul Morii.

În aprecierea soluțiilor, pe fiecare criteriu de jurizare propus, se vor acorda punctaje intre 0 și un maximum stabilit corespunzător fiecărui criteriu. Punctajul se va acorda de către toți membrii juriului pentru fiecare proiect în parte, pe baza evaluării calitative a fiecărui proiect în parte, comparativ. Spre deosebire de o evaluare cantitativă, punctajele nu se acordă într-un sistem de referință absolut, ci într-unul contextual, furnizat de propunerile tehnice supuse evaluării.

Punctajul acordat fiecărui proiect pe baza fiecărui criteriu nu reprezintă opțiunea individuală a membrilor juriului, ci este asumat de întregul juriu ca instanță de evaluare..

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 21/10/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e): premiul I - valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii si nu mai mult de 2 677 700 lei fara TVA,

premiul II – 148 254 lei

premiul III- 74 127 lei

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

-

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
- arh. Dimitra Theochari - Grecia
arh. João Nunes - Elvetia
- arh. Benjamin Khol - Cluj, România
- arh. Mihai Munteanu– Reprezentant al Autorității Contractante / Bucuresti, Romania
arh. Rudolf Gräf - Timișoara, România
- arh. Sorin Istudor - București, Romania
- arh. Radu Tudor Ponta - Bucuresti, Romania
- Ioana Mihaela Georgescu – biolog - membru supleant
- arh. Răzvan Vasiu - Cluj, Romania - membru supleant

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Se va avea in vedere Regulamentul. Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs. Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin. 3 din HG 395/2016..

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Autoritatea contractanta stabileste 2 termene in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel:

- In a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de concurs de solutii pentru predarea proiectelor, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor transmise cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de concurs de solutii pentru predarea proiectelor;

- In a 39-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de concurs de solutii pentru predarea proiectelor, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor transmise cu 46 zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de concurs de solutii pentru predarea proiectelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen