Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parc DN3C , Constanța/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034796
Tag der Veröffentlichung
26.08.2022
Aktualisiert am
26.09.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Koordination
Ordinul Arhitecților din România (OAR), Bukarest
Abgabetermin
10.10.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
17.10.2022

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

STARH

2. Preis

Studio 82 SRL

3. Preis

S.C. Practica Arquitectura y Urbanismo S.L.P.

1. Anerkennung

TERA Design Studio

2. Anerkennung

Miruna Moldovan arhitectura

3. Anerkennung

POSTER SRL
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Auftraggeber des Wettbewerbs ist die Stadtverwaltung von Constanta, die Eigentümerin und Verwalterin der öffentlichen Räume, die Gegenstand der Investition sein werden, und die Nutznießerin des aus diesem Wettbewerb resultierenden Vertrags sein wird.

Organisator des Wettbewerbs ist der rumänische Architektenorden (OAR), eine Berufsorganisation, deren Aufgabe es ist, die Architektur in der Gesellschaft als einen kulturellen Akt von öffentlichem Interesse zu fördern.

Im Einklang mit der Entwicklungsvision des Großraums Constanta, die auf den Grundsätzen einer nachhaltigen Steigerung der Lebensqualität auf mittlere und lange Sicht beruht, möchte die lokale Verwaltung der Gemeinde Constanta das Problem des Mangels an Grünflächen in der Gemeinde durch die Investition in einen großen öffentlichen Park lösen.

Der Standort des Parks befindet sich im nordöstlichen Teil des Verwaltungsgebiets der Gemeinde, in einem baulosen Gebiet, das auf der Grundlage des in Ausarbeitung befindlichen zonalen Stadtplans - Stadterneuerung und Revitalisierung des DN3C-Gebiets - entwickelt werden soll.

Autoritate Contractantă a concursului este Municipiul Constanța, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției, care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), organizație profesională ce își asumă misiunea de a promova arhitectura în fața societății ca un act de cultură de interes public.

În acord cu viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, fundamentată pe principiile unei creșteri sustenabile a calității vieții pe termen mediu și lung, Administrația Locală a Municipiului Constanța urmărește să trateze problema deficitului de spații verzi la nivelul Municipiului, prin investiția într-un parc public de mari dimensiuni.

Amplasamentul avut în vedere pentru realizarea parcului se găsește în nord-estul teritoriului administrativ al Municipiului, într-o zonă liberă de construcții care urmează să se dezvolte în baza Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, aflat în faza de elaborare.

Jury
Elli Pagkalou (Vorsitz)
Esenghiul Abdul
Mircea Munteanu
Victor Dijkshoorn
Irina Băncescu
Sorin Manea
Răzvan Calotă
31/08/2022    S167

România-Constanța: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 167-474668

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 164-466810)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL CONSTANTA

Număr naţional de înregistrare: 4785631

Adresă: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51

Localitate: Constanta

Cod NUTS: RO223 Constanţa

Cod poștal: 900725

Țară: România

Persoană de contact: Mihaela Nicoleta Popa-Alexandu

E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Telefon: +40 0241488157

Fax: +40 241488195

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primaria-constanta.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

PARC DN3C CONSTANTA CONCURS DE SOLUTII

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

 

Autoritate Contractantă a concursului este Municipiul Constanța, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției, care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), organizație profesională ce își asumă misiunea de a promova arhitectura în fața societății ca un act de cultură de interes public.

În acord cu viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, fundamentată pe principiile unei creșteri sustenabile a calității vieții pe termen mediu și lung, Administrația Locală a Municipiului Constanța urmărește să trateze problema deficitului de spații verzi la nivelul Municipiului, prin investiția într-un parc public de mari dimensiuni.

Amplasamentul avut în vedere pentru realizarea parcului se găsește în nord-estul teritoriului administrativ al Municipiului, într-o zonă liberă de construcții care urmează să se dezvolte în baza Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, aflat în faza de elaborare.

Documentația răspunde nevoii de extindere a teritoriului intravilan al Municipiului în baza principiilor unei dezvoltări sustenabile pe patru planuri: social, economic, spațial și ecologic. Obiectul dezvoltării reglementate prin PUZ este zona neconstruită desfășurată de-a lungul arterei DN3C, o importantă axă NV – SE prin intermediul căreia se realizează legătura între orașele Constanța și Ovidiu. Miza demersului este aceea de a contura un nou centru urban în nord-vestul orașului care să integreze investiții în echipamente publice de interes municipal (parc urban, campus universitar, un nou pol logistic), alături de suprafețe importante destinate dezvoltării de locuințe noi și dotări conexe (dotări de sănătate, educație, comerț și cultură).

În prezent, în zona care va face obiectul concursului există terenuri agricole, precum și zone de depozitare, activități logistice, producție și alte funcțiuni mari consumatoare de teren și generatoare de trafic greu pe latura vestică a DN3C. Conform „Studiului de fundamentare pentru spații verzi și dotări pentru agrement” anexat Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, planificarea acestei dezvoltări reprezintă o oportunitate pentru prevederea unui parc urban de mari dimensiuni, dotare municipală a cărei suprafață și importanță să depășească strict zona imediat adiacentă. Prezența acestui parc oferă și ocazia de a pune problema dezvoltării unei rețele de spații verzi care să indice o strategie de dezvoltare a orașului din această perspectivă, participând în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de mediu și, implicit, la creșterea calității vieții.

In urma concursului de solutii se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru PARC DN3C CONSTANTA; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/08/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 164-466810

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 07/10/2022
A se citi:
Data: 10/10/2022
VII.2)Alte informații suplimentare:
26/08/2022    S164

România-Constanța: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 164-466810

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL CONSTANTA

Număr naţional de înregistrare: 4785631

Adresă: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51

Localitate: Constanta

Cod NUTS: RO223 Constanţa

Cod poștal: 900725

Țară: România

Persoană de contact: Mihaela Nicoleta Popa-Alexandu

E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Telefon: +40 0241488157

Fax: +40 241488195

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primaria-constanta.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003660
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

PARC DN3C CONSTANTA CONCURS DE SOLUTII

Număr de referinţă: 0
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Autoritate Contractantă a concursului este Municipiul Constanța, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției, care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), organizație profesională ce își asumă misiunea de a promova arhitectura în fața societății ca un act de cultură de interes public.

În acord cu viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, fundamentată pe principiile unei creșteri sustenabile a calității vieții pe termen mediu și lung, Administrația Locală a Municipiului Constanța urmărește să trateze problema deficitului de spații verzi la nivelul Municipiului, prin investiția într-un parc public de mari dimensiuni.

Amplasamentul avut în vedere pentru realizarea parcului se găsește în nord-estul teritoriului administrativ al Municipiului, într-o zonă liberă de construcții care urmează să se dezvolte în baza Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, aflat în faza de elaborare.

Documentația răspunde nevoii de extindere a teritoriului intravilan al Municipiului în baza principiilor unei dezvoltări sustenabile pe patru planuri: social, economic, spațial și ecologic. Obiectul dezvoltării reglementate prin PUZ este zona neconstruită desfășurată de-a lungul arterei DN3C, o importantă axă NV – SE prin intermediul căreia se realizează legătura între orașele Constanța și Ovidiu. Miza demersului este aceea de a contura un nou centru urban în nord-vestul orașului care să integreze investiții în echipamente publice de interes municipal (parc urban, campus universitar, un nou pol logistic), alături de suprafețe importante destinate dezvoltării de locuințe noi și dotări conexe (dotări de sănătate, educație, comerț și cultură).

În prezent, în zona care va face obiectul concursului există terenuri agricole, precum și zone de depozitare, activități logistice, producție și alte funcțiuni mari consumatoare de teren și generatoare de trafic greu pe latura vestică a DN3C. Conform „Studiului de fundamentare pentru spații verzi și dotări pentru agrement” anexat Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, planificarea acestei dezvoltări reprezintă o oportunitate pentru prevederea unui parc urban de mari dimensiuni, dotare municipală a cărei suprafață și importanță să depășească strict zona imediat adiacentă. Prezența acestui parc oferă și ocazia de a pune problema dezvoltării unei rețele de spații verzi care să indice o strategie de dezvoltare a orașului din această perspectivă, participând în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de mediu și, implicit, la creșterea calității vieții.

In urma concursului de solutii se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru PARC DN3C CONSTANTA; solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Arhitect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta; se va avea in vedere punctul 2.1.2 din regulament

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

Criteriile de evaluare sunt prevăzute la Secțiunea II, punctul II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor.

Ponderile stabilite pentru factorii de evaluare reprezintă condițiile de realizare a soluției de amenajare în care cerințele tehnico-economice reprezintă condițiile minime (60 de puncte), iar restul reprezintă valoarea artistică adăugată (40 de puncte).

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 07/10/2022
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Premiul I- incheierea ctr. de proiectare care se va semna in urma negocierii si nu mai mult de 5.751.402,30 LEI, Premiul II - 123.130,00 LEI fără TVA, Premiul III- 73.878,00 LEI fără TVA, Mențiune1- 39.401,60 LEI fără TVA, Mențiune2- 34.476,40 LEI fără TVA, Mentiune3 - 24.626,00 LEI fara TVA

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
arh. peis. Victor Dijkshoorn - Olanda
arh. Mircea Munteanu - Romania
arh. Irina Băncescu - Romania
arh. urb. Sorin Manea - Romania
arh. Calota Razvan Adrian - Romania
arh. peis. Helli Pangalou - Grecia
arh. Esenghiul Abdul - Romania
arh. urb. Andreea Tanase, membru supleant, Romania
arh. Marius Socarici, membru supleant, Reprezentant al Filialei Teritoriale Dobrogea a OAR, Romania

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Autoritatea Contractantă organizează în data anunțată în calendarul concursului o vizită la amplasament. Costurile și organizarea călătoriei spre amplasament cad în seama participanților. Se va avea in vedre pct.3.5 din Regulamentul de concurs.

Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art.139 alin (3) din HG nr.395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoarea luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen